Heb jij het werken met de Wet inburgering 2021 al onder de knie?

Thema's

Thema's

Heb jij het werken met de Wet inburgering 2021 al onder de knie?

Om de asielcrisis aan te pakken, zijn gemeenten straks verplicht asielzoekers op te vangen. Dat betekent ook dat gemeenten de komende jaren druk zullen zijn met de Wet inburgering 2021. Ben jij al voldoende voorbereid?
 

De Wet inburgering

Op 1 januari 2022 trad de Wet inburgering 2021 in werking. De regie over het inburgeringstraject ligt nu bij gemeenten. Dit moet ervoor zorgen dat nieuwkomers in Nederland sneller volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. Het leren van de Nederlandse taal op hoger niveau (B1) is het belangrijkste onderdeel van het nieuwe inburgeringsstelsel. Werk of stage moet hierbij helpen, want inburgeren gaat veel sneller als de nieuwkomer in contact komt met Nederlandssprekende collega’s. Ook wordt er gezorgd voor een goede financiële start om het risico te verkleinen dat er direct in de eerste maanden schulden en armoede ontstaan. Daarnaast moet de nieuwkomer meteen aan het begin van het inburgeringstraject starten met het opdoen van kennis over de Nederlandse maatschappij en de arbeidsmarkt. In dit artikel lees je nog eens wat deze nieuwe Wet inburgering voor de gemeente betekent.
 

Meer verantwoordelijkheden voor gemeenten

De uitvoering van de wet en daarmee het aanbieden van kwalitatieve inburgeringstrajecten op maat is nu de verantwoordelijkheid van gemeenten. Wel moet er veel worden samengewerkt met andere instanties en organisaties om de volgende taken optimaal te kunnen uitvoeren: 
 

1. Het uitvoeren van een brede intakeprocedure

Via gesprekken en assessments wordt er een zo goed mogelijk beeld geschetst van de situatie van de nieuwkomer. Welke kansen en belemmeringen kunnen zich voordoen? Denk aan onderwijs- en arbeidskansen, interesses, motivatie, vaardigheden en competenties van de inburgeraar, maar ook de gezinssituatie, het netwerk en de gezondheid. 
 

2. Het opstellen van een plan voor inburgering en participatie (PIP)

De gemeente begeleidt de nieuwkomer bij de inburgering. Aan de hand van de intake en een leesbaarheidstoets maken de gemeente en de inburgeraar samen afspraken en een plan voor inburgering en participatie op basis van hun eigen mogelijkheden. Dit plan bevat onder andere de te volgen leerroute, het aantal dagdelen en lesuren per week en de aanbieder van de lessen. Ook beschrijft het plan op welke momenten er voortgangsgesprekken zullen plaatsvinden en hoe de gemeente de inburgeraar financieel gaat ontzorgen. 
 

3. Het aanbieden van drie verschillende leerroutes

  • Onderwijsroute: Voor jongeren tot 28 jaar wordt een voltijdstraject beschikbaar gesteld van ongeveer twee jaar waarmee ze zo snel mogelijk een schooldiploma behalen. Ze leren spreken en schrijven op Nederlands taalniveau B1 en volgen daarnaast andere noodzakelijke vakken. Bijvoorbeeld rekenen, leesvaardigheden en Engels. 
  • B1-route: Dit leertraject zal door de grootste groep gevolgd worden om de Nederlandse taal te leren. Daarnaast behoort participatie tot dit traject, zoals (vrijwilligers)werk. 
  • Z-route: De zelfredzaamheidsroute is voor inburgeraars die moeite hebben met leren. Dit is een intensief traject van ongeveer twee jaar waarin de nieuwkomers een combinatie van taal, participatie en maatschappelijke activiteiten krijgen aangeboden. Zo leren zij om zelfstandig mee te draaien in onze maatschappij.

4. Financieel ontzorgen 

De eerste zes maanden dat de nieuwkomer in de gemeente woont, wordt hij of zij financieel geholpen om schulden te voorkomen. Vanuit de uitkering betaalt de gemeente de huur, premie voor een zorgverzekering en de energielasten voor de inburgeraar. Waar mogelijk wordt dit eerder gestopt, maar het kan ook zijn dat op basis van een individuele afweging de financiële hulp wordt voortgezet. 

Ook moet er nagedacht worden over de maatschappelijke begeleiding, want hoe zit het met de hulp bij praktische zaken? Hoe regel je dat iemand kennismaakt met de lokale woonomgeving? En wat moet je doen als iemand bezwaar heeft tegen het opgestelde plan voor inburgering en participatie?
 

Bereid je voor met onze trainingen over de nieuwe Wet inburgering

Wil je kennismaken met de nieuwe Wet inburgering of ben je op zoek naar een verdieping en wil je de wet leren toepassen in de praktijk? Bij de Bestuursacademie kun je kiezen uit twee programma’s: 
  • Wet Inburgering 2021 - E-learning: Dit programma volg je zelfstandig in onze online leeromgeving. In vijf lesblokken van ongeveer vijftien minuten leer je hoe de Wet inburgering tot stand is gekomen, wat de uitgangspunten ervan zijn en hoe de wet samenhangt met andere onderdelen binnen het sociaal domein. Met behulp van praktijkcases leg je de relatie tussen theorie en praktijk. Ook kun je in de online leeromgeving oefenvragen maken om te testen of je de basiskennis bezit en de inrichting van de wet begrijpt. 
  • Nieuwe Wet Inburgering Verdieping: Een praktische training van één lesdag op een van onze leslocaties of via de virtual classroom over de uitvoering van de Wet inburgering. Hoe neem je de regie en waar moet je rekening mee houden? Wat zijn de risico’s, valkuilen en aandachtspunten bij de uitvoering van de wet? Je krijgt handvatten aangereikt om de wet toe te passen in de praktijk en succesvol samen te werken en afspraken te maken met andere organisaties en instanties. 

Wil je graag meer informatie over deze trainingen of heb je hulp nodig bij je inschrijving? Dan kun je contact opnemen met onze opleidingsadviseurs via info@bestuursacademie.nl of 035 − 7 604 850.

Thema's

Thema's