Bereid je goed voor op de Omgevingswet

Thema's

Thema's

Bereid je goed voor op de Omgevingswet

In 2022 is het zo ver: de nieuwe Omgevingswet treedt in werking. Dat klinkt nog ver weg, maar overheden zijn al druk bezig met de voorbereidingen. Deze wet zal namelijk veel effect hebben op de dagelijkse werkzaamheden. Ook op die van jou. Wij informeren je in onze whitepaper over de belangrijkste onderwerpen, zodat je goed voorbereid bent op de komst van de Omgevingswet.
 

Waarom een nieuwe Omgevingswet?

De Omgevingswet heeft een belangrijk doel: het Omgevingsrecht makkelijker uitvoerbaar maken en zorgen dat beleidsdoelen (efficiƫnter) bereikt worden, zodat er een betere fysieke leefomgeving ontstaat. En dat in samenwerking met burgers, bedrijven en initiatiefnemers. De nieuwe wet biedt ruimte aan initiatiefnemers en burgers om mee te denken. Samen met de maatschappij zullen overheden vorm en inhoud geven aan het nieuwe omgevingsrecht.
 

Wat verandert er door de nieuwe Omgevingswet?

De nieuwe Omgevingswet heeft een andere inhoud, vraagt om nieuwe werkwijzen en zal de nodige cultuurveranderingen met zich meebrengen. De focus zal onder andere liggen op:

  • Een integrale benadering van de fysieke leefomgeving in beleid, besluitvorming en regelgeving
  • Het stimuleren van een innovatieve en actieve aanpak om kwaliteitsdoelen voor de fysieke leefomgeving te behalen
  • Het versnellen en verbeteren van besluitvorming over activiteiten en projecten in de fysieke leefomgeving
  • Het vergroten van de bestuurlijke afwegingsruimte
  • Het verbeteren van de dienstverlening
  • Het beter laten aansluiten van de regelgeving op Europese wet- en regelgeving
 

Wat verandert er voor u?

Weet je al welke kerninstrumenten er ingezet gaan worden voor de uitvoering van de Omgevingswet? Op welke manieren je anders moet gaan werken? Wat jouw taken en bevoegdheden zijn binnen het omgevingsrecht? Of hoe je een omgevingsplan opstelt? In onze whitepaper lees je wat je allemaal te wachten staat.

Thema's

Thema's