Whitepaper Omgevingswet

Whitepaper Omgevingswet

Inspiratie

Inspiratie

Whitepaper Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet komt steeds dichterbij. Ben jij al voorbereid op de veranderingen die deze wet met zich meebrengt? In onze gratis whitepaper lees je wat jou straks te wachten staat en hoe jij je hierop kunt voorbereiden.

Whitepaper Aanvragen

De 6 kerninstrumenten van de Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet zullen er 6 kerninstrumenten ingezet worden om de fysieke leefomgeving te beheren. Wij hebben ze voor jou op een rijtje gezet:

  1. Omgevingsvisie
  2. Programma’s
  3. Decentrale regels
  4. Algemene rijksregels
  5. Omgevingsvergunning
  6. Projectbesluit

In de whitepaper lichten we elk instrument kort toe.
 

De basis van een omgevingsplan

Als de Omgevingswet in werking treedt, moet elke gemeente over een omgevingsplan beschikken. Het omgevingsplan omvat alle regels over de fysieke leefomgeving binnen één gemeente. Bij het opstellen van het omgevingsplan moet de gemeente rekening houden met instructies van de provincie en het Rijk. Er mogen geen zaken in het omgevingsplan worden opgenomen die in strijd zijn met de regels van het Rijk of de provincie. In de whitepaper lees je wat het omgevingsplan in de basis inhoudt.
 

Taken en bevoegdheden binnen het nieuwe omgevingsrecht

Welke taken en bevoegdheden mogen de verschillende overheden uitoefenen als de Omgevingswet in werking treedt? De uitvoering van de Omgevingswet ligt voornamelijk in handen van de gemeente. Als het om internationale verplichtingen gaat of als het niet doelmatig is dat de gemeente een taak uitvoert, dan spelen de provincie en het Rijk een rol. In de whitepaper lees je meer over deze verdeling, maar ook over afstemming en samenwerking, beleidsdoorwerking en regelgeving, advies bij besluiten en instemming bij besluiten.
 

Anders werken en focus op cultuur

Dick Spel vertelt je meer over de veranderingen die je in jouw werk als overheidsprofessional zult ervaren door de Omgevingswet. De Omgevingswet moet zorgen voor meer ruimte voor initiatieven, meer flexibiliteit en minder overheidsbemoeienis. Dat is positief, maar vraagt wel om een andere manier van werken. Het belangrijkste hierbij is een integrale aanpak, meer samenwerken en meer draagvlak creëren voor plannen en activiteiten. Al deze veranderingen kunnen leiden tot kritiek en weerstand. Om iedereen te kunnen overtuigen moet er een cultuuromslag plaatsvinden.

Whitepaper Aanvragen