Een conflict hanteren in 3 stappen

Thema's

Thema's

Een conflict hanteren in 3 stappen

Een meningsverschil met een burger of een samenwerking met een collega die ergernissen oproept: het kan leiden tot een conflict. Sla jij op zo’n moment snel dicht of wil je het liefst vluchten? Lees dan onze tips over conflicthantering. 
 

Herken je een conflict? Los ‘m op!

Overal waar mensen samenwerken en communiceren, heb je te maken met meningsverschillen en persoonlijkheden die botsen. Als mensen het samen niet eens zijn, niet meer naar elkaar luisteren en niet tot een compromis of oplossing kunnen komen, ontstaat er een conflict. Dat hoeft niet erg te zijn, want als je er op de juiste manier mee omgaat, kunnen conflicten leiden tot vernieuwing of betere samenwerkingen. Maar hoe kun je conflicten succesvol en constructief hanteren?  
 

Stap 1: Maak het conflict in een veilige setting bespreekbaar

Als je een conflict laat sluimeren, barst uiteindelijk een keer de bom. Zodra je een conflict signaleert, is het dus tijd om over te gaan tot actie en in gesprek te gaan met de betrokkene(n). Zorg voor een heel open gesprek waarin je zelf je standpunten benoemt, maar ook veel ruimte geeft aan de ander om zijn of haar visie te delen. Dat doen jullie in de ik-vorm, want iedereen beleeft de situatie op zijn of haar eigen manier. Goed en aandachtig luisteren is noodzakelijk om elkaar goed te begrijpen. Verplaats je in de ander en stel open vragen, zodat je de oorzaak kunt achterhalen die leidde tot het conflict. Waar gaat het daadwerkelijk om? Belangrijk hierbij is dat je de ander een veilig gevoel geeft en je niet beschuldigend of oordelend overkomt. Wees dus objectief en beheers je emoties. 
 

Stap 2: Zoek naar de beste oplossing voor alle betrokkenen

Soms is de kwestie van het conflict minder belangrijk voor je dan de relatie met de ander en vind je het daarom niet erg om toe te geven. Maar je wilt natuurlijk liever een oplossing waar alle betrokken tevreden mee zij, inclusief jij zelf. Dat kan alleen door goed te communiceren en te onderhandelen. Goed communiceren heb je in stap 1 al gedaan. Door de daadwerkelijke beweegredenen die tot het conflict geleid hebben op een rij te zetten, kom je tot de kern van de situatie en dat maakt het makkelijker om tot een geschikte oplossing te komen. Weeg daarbij alle belangen af en bekijk wat voor iedereen acceptabel is. 
 

Stap 3: Maak duidelijke afspraken en leg ze vast

Welke aanpak om het conflict op te lossen (het einddoel) heeft de grootste kans van slagen? Waarop willen jullie letten als het gaat om gedrag, zodat een nieuw conflict voorkomen kan worden? En wanneer willen jullie welke (tussen)doelen behalen? Leg alle afspraken vast op papier en maak een planning. Plan daarbij ook bijeenkomsten in om de status te bespreken, zodat jullie kunnen controleren of jullie nog goed op weg zijn om het einddoel te behalen, iedereen de afspraken nakomt en er niet nogmaals onderlinge wrijvingen ontstaan. 
 

Training Conflicthantering

In de Training Conflicthantering kun je oefenen met het constructief omgaan met conflicten. In de training leer je de signalen van een conflict herkennen en conflictsituaties beter inschatten, zodat je hierop kunt anticiperen. Je krijgt zicht op jouw persoonlijke conflicthanteringsstijl en ontwikkelt empathisch vermogen. Met een trainingsacteur oefen je realistische situaties en reacties, waardoor je inzicht krijgt in het effect van verschillende benaderingen. Voor meer informatie over deze training kun je contact met ons opnemen via 035 - 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's