Durf een daadkracht bij de aanpak van ondermijning

Thema's

Thema's

Durf een daadkracht bij de aanpak van ondermijning

Het begrip ondermijning groeit aan populariteit. De aanpak van ondermijnende criminaliteit staat zelfs prominent in het regeerakkoord. Ook regionale overheden zijn actief bezig met het bestrijden van ondermijnende criminaliteit. Reden genoeg voor de milieu-inspecteurs van Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied om de training Ondermijning en Milieucriminaliteit bij Bestuursacademie Nederland te volgen.

Maar wat is ondermijning?

Er bestaan heel wat definities van het begrip ondermijning. De Van Dale geeft twee omschrijvingen van het woord ondermijning:

  1. Verzwakking, uitholling
  2. Het verweven raken van de onderwereld en de bovenwereld.

 Of in andere woorden: het verweven van de onder- en bovenwereld zorgt ervoor dat de rechtsstaat wordt uitgehold.

De rol van regionale overheden bij ondermijning

Ondermijnende criminaliteit behoort al lang niet meer alleen toe aan de politie en het Openbaar Ministerie. Ook regionale overheden krijgen steeds meer taken en verantwoordelijkheden in het terugdringen van ondermijnende criminaliteit. Zo ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied. Zij kwamen eerder dit jaar bij Bestuursacademie Nederland met de vraag: hoe kunnen wij ondermijning aanpakken in ons werkgebied?

Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Het Noorzeekanaalgebied is bedrijvig en dichtbevolkt. De komende jaren neemt dat alleen maar toe. Bewoners, werkgevers, werknemers en recreanten hebben er baat bij dat de regio veilig en leefbaar is en blijft. Daarin heeft ieder een eigen verantwoordelijkheid, ook de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied speelt een belangrijke rol. Zij verlenen onder meer (omgevings)vergunningen en zien erop toe dat alle partijen in hun werkgebied de wettelijke verplichtingen nakomen op het gebied van milieu, bodem en bouw. Daarbij wordt – daar waar mogelijk - ook getoetst op de Wet Bibob.

Toezicht en handhaving

Binnen Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied zijn de milieu-inspecteurs verantwoordelijk voor toezicht en handhaving bij bedrijven. Zo ook Ron Pijpker en Richard Verheul. “Regelmatig komt het voor dat we ergens komen waarvan je denkt: er klopt iets niet. Het bedrijf zit ergens achteraf, er zijn geen klanten, het is er brandschoon, er is te veel voorraad en het bedrijf heeft een flinke omzet. Het blijkt dan vaak lastig om te achterhalen wat er werkelijk gebeurt. Er gebeurt namelijk meer dan wij denken en zien”, aldus Richard Verheul.

De strijd tegen ondermijning en milieucriminaliteit

“Door het volgen van de training Ondermijning en Milieucriminaliteit weten we nu beter waar we op moeten letten bij het opsporen van ondermijnende criminaliteit”, vertelt Richard Verheul. “In de training leer je een andere bril op te zetten en beter en dieper te kijken. Ook leer je de expertise van andere collega’s en afdelingen in te zetten. Daar hebben we nu echt voordeel van. We overleggen meer en zijn beter van elkaars activiteiten op de hoogte.”

Een gezamenlijke aanpak

Dat is ook wel nodig, want het bestrijden van ondermijnende criminaliteit is niet eenvoudig. Een gezamenlijke aanpak is dan ook erg belangrijk. “Om ondermijning tegen te gaan heb je ondersteuning nodig van meerdere ketenpartners. Dat is de enige manier om tot een gezamenlijk resultaat te komen. Hiervoor is durf, daadkracht en geld nodig. Belangrijk bij deze gezamenlijke aanpak is: het delen van informatie, het creëren van teams die bestaan uit verschillende ketenpartners en het spreken als één overheid”, aldus een hoopvolle Richard Verheul.

Nieuwsgierig geworden?

Heeft u interesse? Of wilt u meer weten over de training Ondermijning en Milieucriminaliteit? Klik dan hier. Wilt u meer informatie? Neem dan gerust contact met ons op: 035 - 7 604 850. Wij helpen u graag verder. Ons complete aanbod vindt u op: www.bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's