Digitalisering en de veranderende rol van de overheid

Thema's

Thema's

Digitalisering en de veranderende rol van de overheid

De digitalisering levert kansen én risico’s op voor de overheid. Welke kansen en risico’s dat zijn en hoe je hier met onze training Overheid in Verandering effectief op kunt inspelen, lees je hieronder.
 

Digitalisering en de veranderende rol van de overheid

ICT speelt een grote rol in het dagelijks leven en daar moet de overheid in mee. Bovendien is er nu de Wet open overheid (Woo). Transparantie is essentieel voor het vertrouwen van burgers in de overheid. De informatie die belangrijk is voor burgers moet daarom actief en begrijpelijk openbaar gemaakt worden. Daarbij willen burgers op een gebruiksvriendelijke manier hun eigen gegevens altijd kunnen inzien. Dat maakt de digitalisering onmisbaar.
 
Gelukkig is de digitalisering vooral positief. Het biedt mooie kansen, zoals een betere dienstverlening naar burgers toe. Ook kan digitalisering bijdragen aan het oplossen van maatschappelijke problemen op het gebied van onderwijs, zorg en het klimaat.
 

Digitalisering leidt ook tot risico’s

Belangrijk dus, die digitalisering. Maar soms ook lastig. Ten eerste is cybersecurity een voorwaarde. Burgers willen dat hun informatie toegankelijk is, maar die informatie moet wel goed beveiligd zijn. Daarnaast wordt er in de nieuwe informatiesamenleving veel desinformatie verspreid. Er is meer discriminatie en polarisatie en dat kan tot bedreiging van de democratie leiden. Het is dus belangrijk om slim en veilig met de digitalisering om te gaan. Het kabinet heeft hierin een eerste stap gezet met het opstellen van de digitaliseringsstrategie. Deze strategie moet de overheid, burgers en bedrijven beter beschermen tegen digitale dreigingen en burgers meer regie geven over hun eigen gegevens. Het doel is een kansrijke, veilige en inclusieve digitale samenleving.
 

Overheid in Verandering

Hoe kun je het beste omgaan met de digitalisering en de veranderende rol van de overheid? In onze training Overheid in Verandering ontdek je welke ontwikkelingen in de digitalisering invloed hebben op de bedrijfs- en beleidsvoering binnen jouw organisatie. Je denkt na over wat er verandert en wat dat betekent voor burgers. Vervolgens bekijk je hoe je de digitale processen beter kunt inrichten en optimaliseren en leer je welke veranderstrategieën je hierbij kunt inzetten. Daarbij vertellen we je over de belangrijkste slaagfactoren en interventiemethoden bij verandering.

Voor meer informatie of vragen over deze training kun je contact met ons opnemen via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's