5 tips voor gemeenten bij burgerparticipatie

Thema's

Thema's

5 tips voor gemeenten bij burgerparticipatie

De dialoog aangaan, elkaar actief opzoeken en het stimuleren van samenwerkingen zijn essentiële onderdelen voor burgerparticipatie. Maar hoe doe je dit precies? Waar moet je allemaal rekening mee houden? Wij geven je vijf tips.
 

1.    Betrek inwoners zo vroeg mogelijk in het proces.

Inwoners willen daadwerkelijk het gevoel hebben dat ze invloed uitoefenen op het beleidsproces. Als mensen het idee hebben dat het besluit al genomen is, wekt dat weerstand en irritatie op. Als inwoners daadwerkelijk merken dat ze kunnen participeren en invloed hebben, zul je merken dat ze echt willen meedenken. Het draagvlak voor besluiten en beleid wordt dan uiteindelijk ook groter. Direct contact tussen overheid en burger versterkt bovendien het wederzijds vertrouwen.
 

2.    Manage verwachtingen

Maak voorafgaand aan het burgerparticipatietraject duidelijk wat inwoners ervan kunnen verwachten. Waar praten zij over mee? Hoeveel tijd kost dit hen? En wanneer zijn de resultaten zichtbaar? Het managen van verwachtingen voorkomt teleurstellingen over de mate van invloed of de duur van het traject. 
 

3.    Denk vanuit de burger

Hoewel de invoering van de Omgevingswet en de duurzaamheidsdoelstellingen belangrijk zijn, kan het voor inwoners van de gemeente lastig zijn om te voelen waarom dit zo is. De burger wil weten: Wat betekent iets voor mij? Wat verandert er precies? En wat heb ik eraan? Maak vragen dus concreet en denk vanuit het perspectief van de burger.
 

4.    Experimenteer met nieuwe vormen van participatie

Digitaal, via social media, WhatsApp, open vergaderingen of inloopavonden. Het kan allemaal, maar probeer vooral verschillende dingen uit. Zo merk je vanzelf wat het beste werkt. Laat burgers ook zelf actief meedenken. Op welke manier willen zij het liefst benaderd worden?
 

5.    Wees transparant en eerlijk

Inwoners waarderen eerlijkheid en transparantie. Geef aan dat je voor het maximale resultaat gaat, maar wees eerlijk over de mogelijkheden en onmogelijkheden. Als iets niet lukt, leg dan ook uit waarom niet. Zo laat je zien dat je jouw inwoners goed wilt informeren. 
 

Meer weten? 

Wil je meer weten over burgerparticipatie? En hoe je burgers actief kunt betrekken bij jouw beleid? Bestuursacademie Nederland heeft een groot aantal trainingen en opleidingen in het aanbod die hier goed op inspelen. Denk bijvoorbeeld aan de opleiding Beleidskunde of de training Regisseren van Beleid. Voor meer informatie of een passend opleidingsadvies zijn wij te bereiken via 035 – 7 604 860 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's