Het belang van gekwalificeerde WOZ-medewerkers

Thema's

Thema's

Het belang van gekwalificeerde WOZ-medewerkers

De Waarderingskamer heeft kwaliteitscriteria opgesteld waaraan WOZ-medewerkers moeten voldoen. Om te controleren of u aan de eisen voldoet, kunt u zich laten testen met het officiële WOZ-examen. Maar waarom is dat zo belangrijk?
 

Behoefte aan duidelijkheid en kwaliteit

In het verleden was er onduidelijkheid over de eisen waaraan een goede waardering van onroerende zaken moest voldoen. Dat leidde ertoe dat verschillende WOZ-medewerkers zaken net even anders aanpakten, met veel discussies over de uitvoering van de WOZ tot gevolg. Een niet goed uitgevoerde WOZ kan een aantal consequenties met zich meebrengen. Denk aan een onjuiste WOZ-beschikking die niet verstuurd mag worden of belanghebbenden die een bezwaar indienen. Het gevolg: verspilde tijd, onnodige kosten en ontevreden belanghebbenden. Daarom was er meer behoefte aan uniformiteit en kwaliteit in de uitvoering van de WOZ en aan medewerkers die de wettelijke voorschriften correct toepassen en over de juiste vakvaardigheden beschikken.
 

Landelijke kwalificatiecriteria

De Waarderingskamer heeft daarom samen met de Landelijke Vereniging Lokale Belastingen (LVLB) en het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs (NRVT) landelijke kwalificatiecriteria opgesteld. Voor elke rol die u als WOZ-medewerker kunt bekleden, bestaat er een kwalificatiedossier dat beschrijft aan welke eisen u moet voldoen en op welke onderwerpen en welk niveau u tijdens het examen wordt getoetst. Deze toetsing vindt plaats via een officieel, landelijk georganiseerd WOZ-examen.
 

Gegarandeerd een deskundige en vakbekwame WOZ-medewerker

De kwaliteitscriteria voor de WOZ-medewerker die opgesteld zijn door de Waarderingskamer vormen een belangrijk kader voor opleidingsinstituten in Nederland. Zij weten nu precies wat studenten nodig hebben om aan de eisen te voldoen en kunnen hen daarom heel goed voorbereiden op het officiële WOZ-examen. Ook bij Bestuursacademie Nederland kunt u een opleiding volgen die voldoet aan de kwaliteitseisen.
 
Met het officiële WOZ-examen kunt u aantonen of u aan alle kwalificatiecriteria voldoet die u als medewerker in de WOZ nodig heeft. Als u het examen met een voldoende afrondt, wordt u (opnieuw) opgenomen in het WOZ-register. Hiermee toont u aan dat u een echte professional bent die aan alle vakbekwaamheidseisen voldoet die bij uw rol passen. Daarmee onderscheidt u zich in de arbeidsmarkt.
 

Meer weten?

Wilt u weten aan welke kwalificaties u als WOZ-medewerker moet voldoen? Of wilt u een opleiding volgen om uw kennis en vaardigheden op het juiste niveau te brengen, zodat u het examen WOZ-medewerker zeker weten met een voldoende afrondt? Lees dan onze blog over de kwalificatiecriteria of bekijk ons opleidingsaanbod. Of neem contact op via 035 - 7 604 850.

Thema's

Thema's