Voldoet u al aan de kwalificatie-eisen binnen de WOZ?

Thema's

Thema's

Voldoet u al aan de kwalificatie-eisen binnen de WOZ?

Wilt u als WOZ-medewerker uw vakbekwaamheid laten testen? Dan is het prettig om te weten wat er van u wordt verwacht. Wij vertellen u welke eisen er voor u gelden.
 

De basiscriteria

Of u nu gegevensbeheerder, juridisch specialist of taxateur bent of wilt worden, volgens de waarderingskamer moet elke WOZ-medewerker:

  • Op de hoogte zijn van wet- en regelgeving rondom de professionele WOZ-taxatie en kunnen beschrijven hoe deze toegepast moet worden in de praktijk
  • Weten welke middelen ingezet worden voor een professionele WOZ-taxatie en hoe deze toegepast moeten worden in de praktijk
  • Processen, protocollen en procedures rondom een professionele WOZ-taxatie kunnen beschrijven

 
Om de kwalificatie WOZ-medewerker te behalen moet u in ieder geval laten zien dat u aan bovenstaande eisen voldoet. Hiervoor dient u het examen van de basismodule WOZ met een voldoende af te ronden. Met het certificaat dat u hiermee behaalt, kunt u een verdiepende kwalificatie behalen. Hiervoor volgt u modules die aansluiten op uw specialisatie binnen de WOZ. Op basis van de onderwerpen en het niveau van deze modules wordt u met een examen getest op uw vakbekwaamheid. Benieuwd naar de kwalificatiecriteria voor uw specialisatie? Lees dan snel verder.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-gegevensbeheerder

Als WOZ-gegevensbeheerder dient u ervoor te zorgen dat er een consistente registratie is van samenhangende objecten. U kunt systematische controles uitvoeren, waarbij u beoordeelt of de gegevens volledig, juist en consistent doorgevoerd zijn. Heeft u naar aanleiding van uw controle gegevens aangepast? Dan zorgt u ervoor dat deze wijziging duidelijk teruggekoppeld wordt aan betrokkenen.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-juridisch specialist

Als WOZ-juridisch specialist bent u in staat complexere taxaties, bezwaarprocedures en beroepen te analyseren. U kunt een concreet juridisch advies opstellen dat een verantwoordelijk ambtenaar in staat stelt om een goed besluit te nemen over de zaak. Tijdens de behandeling van complexere juridische vraagstukken rondom de WOZ onderhoudt u het contact met de (juridisch adviseur van) belanghebbenden. Mocht het nodig zijn, dan kunt u procedures voeren in (hoger) beroep en eventueel in cassatie.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-taxateur (woningen en niet-woningen)

Als taxateur weet u precies hoe u de informatie in kaart krijgt die u nodig heeft om de waarde van een object te bepalen. Indien nodig overlegt u met betrokken belanghebbenden over de objectkenmerken, veranderingen in marktomstandigheden en de marktwaarde. Door het verzamelen van al deze informatie en het toepassen van geschikte methodes van waardebepaling kunt u een doeltreffende rapportage opstellen over de waarde van het object. Hierin geeft u duidelijk aan welke factoren een rol hebben gespeeld bij de taxatie.
 

Kwalificatiecriteria WOZ-coördinator

De WOZ-coördinator heeft voldoende aandacht voor werkprocessen en beheersingsmaatregelen en zorgt voor een goede samenhang tussen werkzaamheden die vanuit verschillende functies en afdelingen worden opgepakt. U bent in staat deze werkzaamheden effectief af te stemmen op andere werkprocessen, administraties, registraties en landelijke voorzieningen. Ook weet u hoe u het systeem voor interne beheersing van alle WOZ-werkprocessen kunt inrichten en hoe u ervoor zorgt dat dit systeem goed werkt. U houdt de voortgang van werkprocessen in de gaten, legt getrokken conclusies vast en treft als dat nodig is de nodige maatregelen.
 

Zeker weten of u aan de juiste kwalificatiecriteria voldoet?

Voor een volledig overzicht van alle kwalificatiecriteria die voor u gelden, kunt u de kwalificatiedossiers van de Waarderingskamer bekijken. Wilt u goed voorbereid zijn op de kwalificatie-examens? Wij bieden u verschillende opleidingen waarmee u uw kennis op het juiste niveau brengt. Weet u nog niet precies welke opleiding bij u past of welke rol u wilt vervullen? Bekijk dan eens de leerpaden binnen de WOZ.

Thema's

Thema's