Belastingen waar u als financieel medewerker mee te maken krijgt

Thema's

Thema's

Belastingen waar u als financieel medewerker mee te maken krijgt

Er zijn verschillende soorten belastingen die voor een gemeente gelden. U als financieel medewerker krijgt hier natuurlijk mee te maken. We gaan dieper in op welke dit zijn en hoe dit precies werkt.


Vennootschapsbelasting

Sinds 2016 betalen overheidsinstellingen, en dus ook gemeenten, vennootschapsbelasting. Deze motie is door de Tweede Kamer aangenomen om meer gelijkheid te creëren tussen publieke en private ondernemingen. Deze vennootschapsbelasting geldt wanneer gemeenten een fiscale onderneming hebben, zoals bijvoorbeeld parkeergarages of de verhuur van onderwijshuisvesting. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de activiteiten op een fiscale onderneming. Denk hierbij ook aan:
  • dochtermaatschappijen;
  • stichtingen;
  • verenigingen;
  • samenwerkingsverbanden onder de verantwoordelijkheid van uw gemeente.

Btw

Wanneer u voor uw gemeente extern goederen of diensten inkoopt, dan betaalt u ook gewoon btw. In tegenstelling tot bedrijven, kunnen gemeenten deze btw niet terugkrijgen. Hierdoor is het vaak onvoordelig om goederen of diensten extern in te kopen. Om dit op te lossen, is het btw-compensatiefonds opgezet.
 

Btw-compensatiefonds

Dit Btw-compensatiefonds is een Nederlands begrotingsfonds waaruit gemeenten voor een groot deel gecompenseerd worden voor de btw die zij betalen. Om een voorbeeld te geven: het onderhouden van de riolering en de kosten die de gemeente doorberekent aan huishoudens zijn niet belast met btw. Terwijl een gemeente voor dit onderhoud materiaal moet inkopen, waar ze wel btw over moeten betalen. Om deze ongelijkheid tegen te gaan en ervoor te zorgen dat gemeenten wel goederen en diensten extern kunnen inkopen, is het compensatiefonds opgezet.
 

De voordelen van dit Btw-compensatiefonds

Behalve het stimuleren van gelijkheid met private ondernemingen, heeft dit compensatiefonds nog een aantal andere voordelen:
  • De afweging tussen uitbesteden of zelf uitvoeren wordt objectiever, omdat kosten niet de hoofdreden zijn om iets wel of niet te doen.
  • Private ondernemingen hebben meer kans om met gemeenten samen te werken, omdat de btw die zij moeten rekenen, gecompenseerd kan worden.
  • Er gelden geen ingewikkelde btw-constructies meer met deze compensatiemogelijkheid.
  • Het inhuren van extra medewerkers is voordeliger, omdat de btw gecompenseerd wordt. Hiermee zijn gemeenten flexibeler en efficiënter in capaciteit.

Het werken met deze belastingen als financieel medewerker

Als financieel medewerker moet u deze belastingen en de bijbehorende regelingen goed kennen en kunnen toepassen. Zo wordt bijvoorbeeld de vennootschapsbelasting gezien als last en maakt daarmee onderdeel uit van de jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken van de gemeente. Wilt u hier meer over leren? Bestuursacademie Nederland biedt de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Basis en Verdieping aan, zodat u volledig vertrouwd raakt met deze belastingen en de grondbeginselen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV).
 

Thema's

Thema's