Een dag uit het leven van een inkomensconsulent

Thema's

Thema's

Een dag uit het leven van een inkomensconsulent

Een inkomensconsulent bepaalt wie recht heeft op een bijstandsuitkering en wie niet. Maar daar komt meer bij kijken dan u denkt. We nemen u mee in een dag uit het leven van een inkomensconsulent.


Intakegesprekken en een huisbezoek in de ochtend

Er staan een aantal aanvragen voor een bijstandsuitkering voor de ochtend gepland. Tijdens deze gesprekken probeert u het juiste beeld te krijgen van de situatie van de aanvrager. U luistert, vraagt door en leidt het gesprek om de juiste informatie boven tafel te krijgen. Hiermee zet u de eerste stap in het bepalen of de bijstandsuitkering toegekend kan worden of welke andere mogelijkheden er zijn.
 
Na deze intakegesprekken staat er een huisbezoek gepland. Met dit huisbezoek kunt u nog beter beoordelen of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering.
 

Kennis van wetten én de mens

Het leuke en tegelijk complexe aan zo’n ochtend met intakegesprekken en een huisbezoek, is dat u kennis over de regels en wetten moet hebben en deze moet toepassen op wat u hoort. Tegelijk bent u aan het werk met mensen en wordt er van u verwacht dat u sociaalvaardig en communicatief sterk bent. Af en toe kunnen de emoties hoog oplopen. Als inkomensconsulent moet u daar op een adequate manier mee omgaan.
 

Klopt de bijstandsuitkering nog wel?

Na de lunch staat er een maatregel-gesprek gepland. Het kan voorkomen dat iemands situatie verandert en daarmee het recht op een bijstandsuitkering. U voert periodieke heronderzoeken en controles uit om dit na te gaan. Dit betekent ook dat u erachter kan komen dat een situatie niet meer aansluit op de gestelde voorwaarden en u de bijstand wijzigt, terugvordert of beëindigt.
 
Voordat u deze wijzigingen doorvoert, voert u eerst een maatregel-gesprek met de persoon in kwestie. Waarom wordt er niet voldaan aan de gestelde voorwaarden? Zijn deze legitiem of zit er iets anders achter? Vanuit dit gesprek laat u weten wat de consequenties zijn van het niet nakomen van de voorwaarden.
 

In de middag verwerkt u alle gegevens

Na dit gesprek heeft u tijd om alle gegevens van die dag te verwerken in het systeem. Dit houdt in dat u adreswijzigingen invoert, mutaties klaarzet, bijstandsuitkeringen wijzigt of terugvordert en inkomstenverrekeningen uitvoert.
 

Uw case load

Omdat u verantwoordelijk bent voor uw eigen case load, past u hier uw planning op aan. Aan het einde van de dag bekijkt u de agenda voor de volgende dag en treft de nodige voorbereidingen. U ziet dat u een aantal lastige gesprekken heeft, waarbij u veel informatie moet verstrekken over wetten en wederzijdse verplichtingen, dus u leest u alvast in.
 
Nadat u dit heeft gedaan en ziet dat uw planning voor morgen is voorbereid en alle werkzaamheden van vandaag zijn afgerond, kijkt u tevreden rond. De dag was complex, maar tegelijk bevredigend. U heeft weer veel mensen op weg geholpen.
 

Word inkomensconsulent

De uitdaging tussen enerzijds de wetten en regels en anderzijds het werken met mensen, is wat de functie zo dynamisch maakt. In de opleiding Inkomensconsulent van Bestuursacademie Nederland leert u de belangrijkste wet- en regelgeving die bij deze functie horen en u leert ook meer over de vaardigheden die u nodig heeft als inkomensconsulent.

 

 

Thema's

Thema's