Besluit Begroting en Verantwoording: dit moet u weten als financieel medewerker

Thema's

Thema's

Besluit Begroting en Verantwoording: dit moet u weten als financieel medewerker

Provincies en gemeenten stellen ieder jaar begrotings- en verantwoordingsstukken op. Dit is wettelijk vastgesteld. Deze documenten moeten voldoen aan bepaalde regels, die vanaf begrotingsjaar 2004 zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoordelijk (BBV). De commissie BBV houdt er toezicht op dat gemeenten hun documenten opstellen zoals dit is beschreven in de BBV. Deze regels zijn vastgelegd om meer transparantie te bieden bij het opstellen van de begrotings- en verantwoordingsstukken.

Maar wat betekent dit voor u als financieel medewerker? Welke ontwikkelingen zijn belangrijk voor het BBV? En wat betekent dit voor u als financieel medewerker?
 

De ontwikkelingen binnen het BBV

Ondanks dat het doel van het BBV meer transparantie is, blijkt dat financieel deskundigen nog te weinig toegang hebben tot de begrotings- en verantwoordingsdocumenten. Om deze deskundigen meer toegang (en daadkracht) te geven, is er meer en makkelijker inzicht in deze stukken nodig. Dit heeft nog een aantal voordelen:
  • Gemeenten kunnen vergelijkingen maken met andere gemeenten en hun beslissingen hierop afstemmen.
  • Er is meer inzicht in de financiële positie van de gemeente en de hieraan verbonden risico’s.
  • Er is meer inzicht in de financiële positie van gemeenten onderling, om tijdig de begroting te kunnen bijsturen indien nodig.
  • Er kan beter worden voldaan aan de toenemende vraag voor verslaglegging in de publieke sector.


Wat betekent dit voor u als financieel medewerker?

Het BBV is een belangrijke pijler voor het opstellen van de begroting, de uitvoeringsinformatie en de verantwoordingsstukken als jaarrapportages. Van u als financieel medewerker wordt verwacht dat u kennis heeft van dit belangrijke besluit.
 

De toepassing van het BBV binnen uw werk

Hoe past u als financieel medewerker het BBV toe binnen uw werk? Waar houdt u rekening mee? We geven u een aantal tips:
  • zorg dat alle betrokkenen informatie krijgen over de beoogde en gerealiseerde beleidsresultaten;
  • maak een goede en duidelijke vergelijking van de kosten met de beleidsresultaten;
  • zorg dat u antwoord kunt geven op de vraag wat de financiële positie van de gemeente is;
  • verzamel baten en lasten van activiteiten in eenheden die vergelijkbaar zijn met andere gemeenten;
  • vergelijk deze gegevens met die van andere gemeenten, om te weten hoe de gemeente ervoor staat.
 
Met deze tips heeft u de rode draad van het BBV te pakken en weet u wat er van u als financieel medewerker wordt verwacht. Ziet u door middel van een vergelijking financiële aspecten die van belang zijn voor de gemeente? Zorg dan voor een helder advies en toegang tot de benodigde stukken om uw verhaal kracht bij te zetten.
 
Wilt u meer leren over het BBV en hoe u dit kunt toepassen binnen uw functie? Bestuursacademie Nederland biedt de opleiding Besluit Begroting en Verantwoording Basis en Verdieping aan, zodat u volledig vertrouwd raakt met het BBV.
 

Thema's

Thema's