De kadernota/voorjaarsnota – wat is dat?

Thema's

Thema's

De kadernota/voorjaarsnota – wat is dat?

Het is voorjaar! Dat betekent dat het tijd is om te beginnen aan de kadernota. Houd jij je daar in je werk (nog) niet mee bezig, maar ben je wel benieuwd wat zo’n nota nu eigenlijk inhoudt? Je leest het in dit artikel.

De planning-en-controlcyclus van de gemeente

Binnen elke gemeente heb je te maken met een planning-en-controlcyclus (P&C-cyclus). Met deze cyclus wordt inzichtelijk gemaakt in hoeverre de doelstellingen van de gemeente bereikt worden en welke (financiële) middelen daarvoor nodig zijn. Het is wettelijk verplicht voor de gemeente om in het kader van de P&C-cyclus elk jaar in ieder geval een begroting en jaarrekening te maken. Ter voorbereiding van de begroting wordt er een kadernota opgesteld, door veel gemeenten ook wel de voorjaarsnota genoemd.

De kader-/voorjaarsnota

Wat gaan we het komende jaar doen met het gemeentegeld? Daar geeft de kader- of voorjaarsnota een antwoord op. Met behulp van de laatste jaarrekening wordt eerst de huidige financiële situatie van de gemeente onder de loep genomen. Daarna worden de nieuwe prioriteiten bepaald. Het college van burgemeesters en wethouders stelt op basis van deze prioriteiten een eerste versie van de nota op. Vervolgens is de gemeenteraad aan de beurt. De raad mag wijzigingen voorstellen en nieuwe voorstellen doen. Het college werkt al deze zaken uit tot een begroting. Die begroting wordt in het najaar behandeld. Er worden dan in principe alleen nog beperkte bijstellingen gedaan binnen de eerder afgesproken kaders. Het opstellen van een goede kader-/voorjaarsnota is dus een belangrijke en uitdagende taak! 

Vertrouwd raken met de financiële gang van zaken in jouw gemeente?

Zou je het leuk vinden om je meer te verdiepen in de financiële zaken van gemeenten, zodat je jouw financiële collega’s beter begrijpt en je een betere gesprekspartner voor ze bent? Onze training Basiskennis Financiën voor Niet-financiële Medewerkers helpt je op weg. Je maakt kennis met onder andere de planning-en-controlcyclus, kaderstelling en begrotingen en je leert hoe je financiële overzichten kunt interpreteren. Na deze training begrijp je de financiële mogelijkheden, onmogelijkheden en gevolgen van beleidsvoorstellen beter. 

Wil je meer informatie over deze training of ben je benieuwd of we iets voor jou kunnen betekenen met een andere opleiding of training? Onze opleidingsadviseurs helpen je graag via 035 - 7 604 860 of info@bestuursacademie.nl

Thema's

Thema's