1 op 5 gemeenteambtenaren bedreigd

Thema's

Thema's

1 op 5 gemeenteambtenaren bedreigd

1 op de 5 gemeentemedewerkers is in het afgelopen jaar bedreigd of geïntimideerd. Twee procent maakte (een poging tot) omkoping mee. Dat blijkt uit onderzoek uitgevoerd door Bureau Broekhuizen en het Verwey-Jonker Instituut.

Agressie van burgers is vaak impulsief

Bedreiging of intimidatie komt niet alleen voor bij medewerkers van afdelingen die veel contact hebben met burgers, maar ook bij afdelingen zoals juridische zaken, zorg, belastingen en maatschappelijke ontwikkeling. Uit het onderzoek blijkt dat agressief gedrag vaak impulsief van aard is. Het gaat dan om gefrustreerde of verwarde burgers die hun emoties niet onder controle hebben. Soms is het agressieve gedrag ook berekenend: voor persoonlijk gewin of criminele doeleinden.

Gevolgen van agressie bij gemeenteambtenaren

Slachtoffers van agressie en intimidatie ervaren stress, gevoelens van onveiligheid en minder werkplezier. Een klein deel van de slachtoffers vermijdt contact met de dader of daders en gaat bepaalde gebieden en locaties uit de weg. Ook melden ambtenaren dat besluitvorming anders is gelopen als gevolg van de bedreiging.

Weerbaarheid van gemeenteambtenaren

Gemeenten hebben vaak wel beleid en protocollen die in het geval van intimidatie, bedreiging of omkoping houvast kunnen bieden. Zo zijn er meestal formele afspraken over ontoelaatbaar gedrag en preventieve maatregelen om incidenten te voorkomen. Maar uit het onderzoek blijkt dat het hier vaak om slapend beleid gaat. Medewerkers zijn vaak niet op de hoogte van de afspraken en maatregelen om incidenten te voorkomen. Een deel van de medewerkers weet zelfs niet wat ze moeten doen als ze zelf te maken krijgen met intimidatie, bedreiging of poging tot omkoping. En lang niet alle medewerkers krijgen goede nazorg als ze een incident hebben meegemaakt.

Meer weten?

Heeft u in uw werk ook regelmatig te maken met agressief gedrag, beledigende opmerkingen of grof taalgebruik? In onze training Mentale Weerbaarheid bij Conflicten en Agressie leert u hoe u daar mee om kunt gaan. U herkent signalen die wijzen op spanning en frustratie en weet hoe u agressief gedrag in verschillende situaties kunt de-escaleren.

Thema's

Thema's