Is uw organisatie al goed voorbereid op de nieuwe Europese privacywet AVG?

Is uw organisatie al goed voorbereid op de nieuwe Europese privacywet AVG?

Vanaf 25 mei 2018 geldt de nieuwe Europese privacywet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend als GDPR). De AVG stelt strenge eisen aan bedrijven en organisaties wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Zij zijn bijvoorbeeld verplicht een Data Protection Officer (DPO) aan te stellen.

Een van de grootste veranderingen die de AVG meebrengt, is de invoering van een verantwoordingsplicht. U moet niet alleen vertellen hoe u met persoonsgegevens omgaat, maar het ook kunnen laten zien. Veel Europese organisaties zijn daarom verplicht een Data Protection Officer (DPO) aan te wijzen. Zo’n functionaris Gegevensbescherming houdt intern toezicht op de verwerking van persoonsgegevens en de naleving van de AVG. Het negeren van de AVG-eisen kan u een grote boete opleveren, maar ook imagoschade, kwetsbaarheid voor datalekken en onnodige datagerelateerde kosten.

Data Protection Officer verplicht voor bedrijven en organisaties

Om te voldoen aan de nieuwe Europese wetgeving, moet u nu maatregelen nemen, zoals het opleiden van uw Data Protection Officer. Bestuursacademie Nederland biedt samen met NCOI Opleidingen en Computrain die programma’s die u helpen invulling te geven aan de AVG.