Test je kennis

Test je kennis

Inspiratie

Inspiratie
In hoeverre beschik jij over de kennis die je als overheidsprofessional nodig hebt? Op deze pagina vind je quizzen waarmee je kunt testen of je nog voldoende actuele kennis bezit van wet- en regelgeving en belangrijke onderwerpen die spelen binnen de overheid. Je vult deze kennisquizzen simpel en snel online in, zonder dat je een account hoeft aan te maken. En je ziet meteen of je de vragen goed of fout beantwoord hebt. Dat maakt het ook makkelijk en leuk om je collega’s uit te dagen! 

Bedrijfsvoering

Kennisquiz Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Welke functie je binnen de overheid ook uitvoert, je hebt altijd te maken met de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Weet jij nog wat de basisbeginselen van de Awb zijn? 

Kennisquiz Algemene wet bestuursrecht (Awb)

Kennisquiz Besluit begroting en verantwoording

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is een van de pijlers voor het opstellen van begrotingen, verslagleggingen en financiële rapportages. Is jouw kennis over dit besluit up-to-date?

Kennisquiz Besluit begroting en verantwoording

Burger- en Publiekszaken

Kennisquiz burgerzaken

Om burgers passend en professioneel te woord te staan, moet je voldoende actuele kennis bezitten van de wetten, regels en procedures rondom burgerzaken. Ben jij nog op de hoogte?

Kennisquiz burgerzaken

Openbare Orde en Veiligheid

Kennisquiz criminaliteitsbestrijding en ondermijning

Ondermijning is een veelbesproken onderwerp bij onder andere de politie, gemeenten en omgevingsdiensten. Wat weet jij over het onderwerp criminele ondermijning?

Kennisquiz criminaliteitsbestrijding en ondermijning

Ruimtelijk Domein

Kennisquiz milieukunde

Overheidsorganisaties spelen een belangrijke rol in het creëren van een gezonder milieu en een duurzame leefomgeving. Hoe ver reikt jouw kennis van milieugevaarlijke stoffen en risicofactoren?

Kennisquiz milieukunde

Sociaal Domein

Kennisquiz sociale zekerheid

Als je in het sociaal domein werkt, weet je als geen ander hoe beweeglijk het socialezekerheidsstelsel is. Hoe zit het met jouw kennis van de juridische kaders op het gebied van sociale voorzieningen en bijstand?

Kennisquiz sociale zekerheid