Kennisquiz Besluit begroting en verantwoording

Kennisquiz Besluit begroting en verantwoording

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Het Besluit begroting en verantwoording (BBV) is opgesteld voor betere, transparantere financiële verslaglegging en meer inzicht in de financiële posities van gemeenten. In het BBV vind je de eisen die gelden voor de opzet en inhoud van begrotingen, jaarstukken en andere financiële documenten. Het BBV vormt daarmee de rode draad voor het werk van financieel medewerkers bij de overheid. Is jouw kennis over dit besluit up-to-date of kun je wel een verdieping gebruiken? Ontdek het met de quiz!