De leerplichtambtenaar: stimulator en handhaver

Thema's

Thema's

De leerplichtambtenaar: stimulator en handhaver

De scholen zijn weer begonnen! En daarmee is ook het werk van de leerplichtambtenaar weer begonnen. Want naast al die kinderen die naar school gaan, zijn er ook altijd weer kinderen die, om verschillende redenen, níet naar school gaan. Vorig jaar waren er bijna 4.300 kinderen die langer dan 3 maanden niet naar school gingen. En ruim 5.500 kinderen hadden vrijstelling van de leerplicht. Volgens oud-Kinderombudsman Marc Dullaert neemt het aantal kinderen dat niet naar school gaat, maar thuiszit, dit jaar “met honderdtallen” toe. Aan de leerplichtambtenaar de schone taak om het verzuim te stoppen.

Taken van de leerplichtambtenaar

Maar wat doet een leerplichtambtenaar precies? De invulling van het takenpakket verschilt per gemeente, maar een leerplichtambtenaar heeft 3 wettelijke functies.
Allereerst is het zijn taak om kinderen en jongeren te stimuleren om weer naar school te gaan. Verder kan hij vrijstelling geven, waardoor een leerplichtige leerling (tijdelijk) niet naar school hoeft. Een 3e taak van de leerplichtambtenaar is het handhaven bij schoolverzuim. Zo kan hij een proces-verbaal opstellen als leerlingen zonder toestemming van school zijn weggebleven. Een leerplichtambtenaar heeft dus een dubbele rol: enerzijds een stimulerende, anderzijds een handhavende. Dit maakt zijn werk niet altijd gemakkelijk, maar wel uitdagend.

Opleiding Leerplichtambtenaar bij Bestuursacademie Nederland

Heeft u interesse om leerplichtambtenaar te worden of bent u dat al en wilt u zich bijscholen? Bekijk dan eens de opleidingen en trainingen voor leerplichtambtenaren van Bestuursacademie Nederland:

Thema's

Thema's