Het Goede Gesprek gaat vooral ook over toekomst en ontwikkeling

Thema's

Thema's

Het Goede Gesprek gaat vooral ook over toekomst en ontwikkeling

Traditiegetrouw heeft 95% van de overheidsorganisaties een HR-jaarcyclus van plannen, voortgang en beoordelen. Maar deze HR-cyclus heeft zijn langste tijd gehad. Naast vernieuwing in het arbeidsrecht voor ambtenaren veranderen ook de arbeidsverhoudingen. Hierbij passen nieuwe gesprekken. In de CAO Provincies 2017-2018 bijvoorbeeld, staan moderne arbeidsverhoudingen uitmondend in het Goede Gesprek centraal.

Duurzame inzetbaarheid

Het Goede Gesprek tussen leidinggevende en medewerker, dat minimaal één keer per jaar wordt gehouden, gaat niet alleen over behoud van bestaande zekerheden, maar ook en vooral over toekomstig werk en persoonlijke ontwikkeling. Voor de medewerker geldt, dat hij of zij zelf meer verantwoordelijkheid neemt voor de eigen duurzame inzetbaarheid en regie over de eigen loopbaan.
Dan gaat het Goede Gesprek over hoe je je kwaliteiten, krachten en talenten inzet, maar ook over wat je belemmert. Hoe je gaat anticiperen op veranderingen in de werkzaamheden. Je neemt initiatief als het gaat om het verkennen van ontwikkelingsmogelijkheden en andere faciliteiten die worden aangeboden om je blikveld te vergroten. Je haalt actief feedback bij collega’s en vrienden om je kwaliteiten en talenten nog beter te kennen. Hierdoor maak je jezelf minder afhankelijk van je huidige baan en organisatie. Je weet immers wat je waard bent!

Gelijkwaardige gesprekspartner

De rol van de leidinggevende in het Goede Gesprek is die van open sparringpartner. De leidinggevende is een gelijkwaardige gesprekspartner, maar de verhouding is geen gelijke, omdat de hiërarchie blijft bestaan. Het Goede Gesprek is een gesprek in een open en veilig klimaat. Verwachtingen en behoeften worden helder uitgesproken. Er wordt gesproken over een concreet beeld van de ontwikkelingen in het werk en wat dit van iedereen vraagt.
Het gaat niet alleen om waardering van de prestaties van nu, maar ook om hoe medewerkers voor te bereiden op de toekomst. Een toekomst die bij voorkeur ligt binnen de organisatie, maar alternatieven in de buitenwereld zijn ook bespreekbaar. Het Goede Gesprek draagt bij aan een positief beeld van de eigen kwaliteiten en talenten van medewerkers en om verwachtingsvol en energiek verder aan de slag te gaan.
Joke Elzenaar, directeur Bestuursacademie Nederland
Heeft u hier in uw werk mee te maken? Wellicht is een van onze opleidingen Human Resource Management en Organisatieontwikkeling dan iets voor u.

Thema's

Thema's