Wat is burgerparticipatie en welke rol heeft u als beleidsmedewerker?

Thema's

Thema's

Wat is burgerparticipatie en welke rol heeft u als beleidsmedewerker?

De laatste jaren vragen burgers steeds vaker om betrokken te worden bij initiatieven binnen hun gemeente en de overheid. Of ze dragen zelf ideeën en initiatieven aan. Een mooie ontwikkeling, mits de gemeente en overheid deze kans ook echt aangrijpt. Dialoog, elkaar actief opzoeken en het stimuleren van samenwerkingen zijn essentiële onderdelen voor deze zogenoemde burgerparticipatie. We zoomen in op uw rol als beleidsmedewerker binnen burgerparticipatie.

Burgerparticipatie, is dit echt nodig?

De rol van de overheid en gemeenten is aan het veranderen. Activiteiten worden steeds vaker decentraal bij gemeenten neergelegd en inwoners en ondernemers worden meer betrokken bij het maken van beleid. Dit heeft ook veel invloed op uw rol als beleidsmedewerker, want deze verandert net zo hard mee.

Betrekken van burgers en ondernemers

Binnen deze nieuwe ontwikkelingen hebben burgers en ondernemers een grotere rol binnen het maken van uw beleid en uw beleid wordt hier alleen maar sterker door:

- Neem ze mee in de plannen.
- Haal input op.
- Deel uw eigen ideeën.
- Vorm samen een visie voor de toekomst.

Dit zijn aspecten die u zelf kunt uitvoeren om burgers en ondernemers te betrekken. Maar het komt ook net zo goed voor dat burgers en ondernemers zelf met initiatieven en ideeën komen en u meenemen in hun visie voor de toekomst.
 
U komt er ook niet meer mee weg om hen niet mee te nemen. Burgers en ondernemers worden steeds mondiger en gaan staan voor wat ze willen. In alle eerlijkheid, geven zij niet juist ook realistische inzichten over hun eigen omgeving? Dus ja, burgerparticipatie is echt nodig. Dit betekent alleen niet dat het er voor u als beleidsmedewerker makkelijker op wordt.

Beleidsmedewerker en burgerparticipatie

Als beleidsmedewerker bent u de spin in het web tussen alle betrokken partijen, van opdrachtgevers en stakeholders tot de burger en ondernemer. Een complexe functie waar nieuwe vaardigheden van u worden verwacht. Het draait immers nog meer om verbinding, netwerken en op een strategische manier iedereen over de eindstreep krijgen.

Betrek burgers en ondernemers op een proactieve manier

Omdat burgerparticipatie niet meer weg te denken is en het bovendien waardevolle inzichten oplevert, kunt u het beter omarmen. Wacht bij het maken van beleid niet op geluiden van de burgers om betrokken te worden, maar betrek ze op een proactieve manier:

- Stimuleer de input van initiatieven en ideeën, bijvoorbeeld via social media.
- Organiseer participatie-avonden om stakeholders en visies te verbinden.
- Laat burgers aansluiten bij open vergaderingen.
- Stimuleer het voeren van dialoog en debat.
- Voer implementatie-experimenten uit.

Dit vraagt veel van u als beleidsmedewerker en u zult op een nieuwe manier gaan werken en denken om samen beleid te maken. Wilt u hier meer over leren en uzelf binnen deze manier van werken ontwikkelen? Bedrijfsacademie Nederland heeft een aantal opleidingen in beleid, zoals de opleiding Regisseren van beleid, waar u leert hoe u optreedt als regisseur en verbinder tussen alle belanghebbenden. Of de opleiding Beleidskunde, waar kennis van beleidsprocessen, kennis van de veranderende rol van de overheid, maar ook waar vaardigheden in verbinden, netwerken en het omgaan met verschillende belangen centraal staan.

Thema's

Thema's