Het succes van de warenmarkt

Thema's

Thema's

Het succes van de warenmarkt

Als vanouds is de warenmarkt een centrale ontmoetingsplek in een dorp of stad. Behalve de aankoopfunctie draagt de warenmarkt bij aan de sociale cohesie en integratie van de bevolking in een gemeente. Zo bezoekt de helft van de Nederlanders één keer per maand of vaker de warenmarkt. Elke week zijn er zo’n 1.000 kleine en grote warenmarkten verspreid over vrijwel alle gemeenten in Nederland. Het merendeel van deze warenmarkten organiseren de gemeenten zelf.

De toekomst van de markt

De toekomst van de markt is onzeker. Dit komt onder meer doordat veel gemeenten geen beleid hebben ontwikkeld dat rekening houdt met de veranderende warenmarkt. Verouderde regels geven onvoldoende ruimte voor innovatie en vernieuwing. De markt verdient meer aandacht en gemeenten zouden actief moeten werken aan een professionele aanpak. Dit betekent concreet zowel het ontwikkelen van nieuw beleid als het houden van toezicht (met verstand van zaken). Succesbepalende factoren om echt tot de aanpak en verbetering van de warenmarkt te komen.

Toezicht houden

Het toezicht houden op de warenmarkt is te vergelijken met het werk van een bedrijfsleider, maar dan in een bestuursrechtelijke omgeving. De toezichthouder, vaak ook marktmeester genoemd, adviseert, organiseert, zorgt voor orde en veiligheid, trekt nieuwe ondernemers aan en laat zo nodig andere ondernemers verwijderen. Hij heeft dus een belangrijke taak bij het in goede banen leiden van de dagelijkse gang van zaken op de warenmarkt.

Het beheer van de markt

De (markt)beheerder zorgt ervoor dat de warenmarkt goed functioneert. De gemeente draagt hieraan bij met ondersteunende activiteiten. Haar eigen doelstellingen vormen hiervoor de leidraad. Waarom heeft of wil de gemeente een warenmarkt? Wat is hier voor nodig? En hoe blijft de markt ook in de toekomst van meerwaarde? Na het beantwoorden van deze vragen kan een gemeente praktisch en strategisch aan de slag met het realiseren van de doelstellingen. 

Kennis opdoen

Zowel de toezichthouder als de beheerder moet over een aantal competenties beschikken. Afhankelijk van de grootte van de gemeente en de grootte en frequentie van de markt(en) kan het gaan om deeltijd- of voltijdfuncties. Gelukkig kunnen beheerders en toezichthouders zich vandaag de dag goed voorbereiden op hun taak, onder andere door middel van de opleiding tot marktbeheerder/marktmanager en de nationale opleiding tot marktmeester. 

Meer weten?

Wilt u hier meer over weten? En ontdekken wat de kansen en risico’s van de warenmarkt zijn? Bekijk dan eens de verschillende opleidingen van Bestuursacademie Nederland over de warenmarkt:

Thema's

Thema's