Toelichting Master

Toelichting Master

Bestuursacademie Nederland heeft een krachtige samenwerking met NCOI. NCOI is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland met een omvangrijk pakket van officieel geaccrediteerde Masteropleidingen en korte programma’s op Masterniveau. NCOI biedt Masteropleidingen vanuit 2 faculteiten. Vanuit de faculteit University of Business Studies worden Masteropleidingen en korte Masterprogramma’s aangeboden gericht op organisatie en management. Opleidingen gericht op mens en maatschappij worden aangeboden vanuit de faculteit University of Applied Sciences. In beide situaties ben je verzekerd van kwaliteit en sterke praktijkgerichtheid met de inzet van topdocenten uit het werkveld. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt dit bijzonder interessant. NCOI weet hoge kwaliteit te combineren met zeer acceptabele tarieven. Het zal je dan ook niet verbazen dat veel organisaties er al definitief voor hebben gekozen zich door NCOI te laten opleiden. NCOI is op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) erkend door het ministerie van OCW en is bevoegd om officiële graden voor Master toe te kennen.
 

Nederlandse taal

De bijeenkomsten worden volledig in het Nederlands verzorgd. Communiceren in je moedertaal scheelt je veel tijd en leidt tot betere discussies. Deze discussies krijgen daarmee de gewenste diepgang. Uiteraard wordt ook gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur. De ondersteuning van het lesmateriaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor je op een prettige en efficiënte manier kunt studeren.
 

Opbouw Masteropleidingen

De Masteropleidingen van NCOI zijn opgebouwd in 2 fases. In fase 1 doorloop je een kernprogramma in de vorm van 4 Masterclasses. In fase 2 vindt verdieping en integratie plaats. Je werkt aan je vaardigheden op Masterniveau en je kiest een specialisatie. Het voordeel van deze flexibele opbouw van de Masteropleidingen is dat je per Masterclass studeert en zo al je aandacht steeds bij één onderwerp houdt. Je rondt je Masteropleiding af met een praktijkopdracht en een afstudeeropdracht. Doordat NCOI de opleider voor werkenden is, streven we er altijd naar dat de koppeling naar het eigen werk en de praktijk maximaal benut worden. Daarmee kun je een Masteropleiding goed combineren met een drukke baan.
 

Flexibel studeren

Je kunt de Masteropleidingen door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden zijn wij beslist uniek in Nederland. De modulaire opbouw in Masterclasses kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denk hier bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrièreswitch.
 

Dag- en zaterdagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidingsdagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groepsopdrachten. Je brengt de dag op een actieve en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.
 

Avondopleiding

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.
 

Intensief

Je hebt bij NCOI de unieke mogelijkheid om in een intensief programma je volledige Masteropleiding in 12 maanden af te ronden. Vanwege de hoge studiebelasting staat deze variant alleen open voor deelnemers met een deeltijdbaan of voor hen die een sabbatical leave hebben gepland. In deze variant werk je gelijktijdig aan 2 Masterclasses. Er zijn 2 mogelijkheden:

Avondopleiding met dagopleiding:
Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en naast de dagopleiding volg je elke week een avondbijeenkomst.

Dagopleiding met zaterdagopleiding:
Je volgt eens in de 2 weken de dagopleiding en je volgt eens in de 2 weken een bijeenkomst op zaterdag.

 

Thuisstudie via e-learning

Thuisstudie biedt je de meeste flexibiliteit. Je kunt de Masteropleidingen voor een groot deel zelfstandig volgen onder begeleiding van een ervaren docent.
 

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. NCOI rekent voor behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-.
 

Toelating Masteropleidingen

Er wordt veel waarde gehecht aan een zorgvuldige toelating. Door een gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of academische opleiding hebt afgerond. Kijk in het toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven voor de Masteropleidingen.

Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake die je bij je inschrijving ontvangt, wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Is dat het geval? Dan maak je een korte toets waarmee onderzocht wordt of je een reële kans maakt de Masteropleiding met goed gevolg af te ronden. Daarop volgt een gesprek op kantoor met een opleidingsadviseur. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een Masteropleiding van je vraagt. Hierdoor ben je ervan verzekerd dat je probleemloos je erkende diploma kunt behalen.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat je inhoudelijk uitstekend voorbereid aan een volledige Masteropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake.

Voor Masterclasses, Professional Masterprogramma's en Executive Masterprogramma's geldt dat je moet beschikken over HBO- of WO-niveau. Vanuit succesvol doorlopen van die onderdelen kun je ook weer doorstromen. Kijk in het toelatingsoverzicht voor de verschillende instroomprogramma’s. Onze opleidingsadviseurs vertellen je hier graag meer over.
 

Toelatingsoverzicht

Master Bestuurskunde

Directe toelating:

 • HBO Bachelor Bestuurskunde
 • MER
 • Rechten en Management


Mogelijk instroomprogramma:

 • Post Bachelor Management voor Overheid en Non-profit

Master in Management & Innovation (MMI)
Directe toelating:

 • HBO Bachelor
Mogelijk instroomprogramma:

 • Post Bachelor Management

Master Management, Cultuur en Verandering (MCC)
Directe toelating:

 • HBO Bachelor
Mogelijk instroomprogramma:

 • Post Bachelor Management

Master of Business Administration (MBA)

Directe toelating:

 • HBO Bachelor Bedrijfskunde, Management of
  (Bedrijfs)economie


Mogelijk instroomprogramma:

 • Post Bachelor Bedrijfskunde