Privacy- en cookieverklaring

Privacyregelement

Privacy

Wij* begrijpen dat je je persoons- en studiegegevens niet met iedereen wilt delen. Daarom gaan wij zorgvuldig om met deze informatie. Wij houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Maar we hebben jouw gegevens wel nodig om je goed te kunnen helpen. In deze verklaring leggen we uit welke gegevens we van jou nodig hebben en waarvoor we ze gebruiken. 
 

Opslag van jouw gegevens  

Wij slaan de persoonsgegevens op die we van jou of van je werkgever (al dan niet via een broker) ontvangen. Het gaat bijvoorbeeld om gegevens die we ontvangen bij aanmelding voor een opleiding, aanvraag van een brochure, aanmelding voor een nieuwsbrief of als je telefonisch of per e-mail contact met ons opneemt. Wij verzamelen en bewaren onder andere de volgende persoonsgegevens (wanneer van toepassing):

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • BSN (voor erkende opleidingen) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Financiële gegevens 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • Communicatie tussen jou en medestudenten en leraren 
 • Studiekeuze, studievoortgang en gerelateerde studiegegevens 
 • Klachten, bezwaren en beroepen 
 • Je certificaat of diploma 
 • Je PE- of PA-punten 
 • Financiële gegevens 
 • (Mogelijk) toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals een dyslexieverklaring) om jou passend onderwijs aan te kunnen bieden 
 • Ingestuurde reviews 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel 
 • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens  
 • Websitebezoek en klikgedrag 
 

Gebruik van jouw gegevens  

Wij gebruiken jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:  
 

Registratie en administratieve afhandeling van je deelname aan de door jou gekozen opleiding  

Grondslag: Overeenkomst, Gerechtvaardigd belang
Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens: 

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • BSN (voor erkende opleidingen) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Financiële gegevens 
 • Communicatie tussen jou en ons 

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder bijvoorbeeld de onderwijswetgeving, fiscale bewaarplicht en de Archiefwet te voldoen. Wij bewaren deze gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan.  
 

Opvragen van een beoordelingsexemplaar 

Grondslag: Overeenkomst, Gerechtvaardigd belang
Hiervoor verwerken wij de volgende categorieën persoonsgegevens:  

 • NAW  
 • E-mailadres  
 • Telefoonnummer  
 • Communicatie tussen jou en ons  

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht te voldoen. Wij bewaren deze gegevens zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor de periode dat wij een overeenkomst met jou aangaan. 
 

Verzorging van de door jou gekozen opleiding 

Grondslag: Overeenkomst, Wettelijke verplichting, Gerechtvaardigd belang
Hiermee doelen we ook op studiebegeleiding, inschrijving, ondersteuning bij studiekeuze, het volgen, meten en begeleiden van studievoortgang, het verstrekken van informatie over studiegerelateerde evenementen, en dergelijke opleidingsgerelateerde doeleinden. 

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • BSN (voor erkende opleidingen) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Communicatie tussen jou en medestudenten en leraren 
 • Je certificaat of diploma 
 • Je PE- of PA-punten 
 • Financiële gegevens 
 • (Mogelijk) toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals een dyslexieverklaring) om jou passend onderwijs aan te kunnen bieden 
 • Communicatie tussen jou en ons 

Deze gegevens bewaren wij om aan onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving en fiscale bewaarplicht te voldoen. Wij bewaren deze gegevens minimaal zolang wij dat wettelijk verplicht zijn. Ook bewaren we de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan.  
 

Analyses uitvoeren zodat wij onze dienstverlening kunnen verbeteren (kwaliteitsonderzoek)

Grondslag: Wettelijk verplichting, Gerechtvaardigd belang, Toestemming

 • E-mailadres
 • Telefoonnummer 
 • Naam 
 • Ingestuurde reviews 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel 

Deze gegevens bewaren wij onder onze wettelijke verplichtingen onder de onderwijswetgeving voor kwaliteitsonderzoeksdoeleinden en bijvoorbeeld de Archiefwet. 
We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt. 
Deze analyses voeren wij zover mogelijk geanonimiseerd uit, of alleen om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Daarom hoef je vaak geen toestemming voor deze verwerking te geven. 
Doen wij dit voor commerciële belangen waarin wij jou kunnen identificeren? Dan vragen wij jou natuurlijk toestemming daarvoor.
 

Advies geven over een te volgen opleiding 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming 

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel 
 • Communicatie tussen jou en docenten 
 • Je diploma of certificaten 
 • Je PE- of PA-punten 

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt. 
 

Jou op de hoogte te houden van al onze diensten en producten

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Toestemming 

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Studiekeuze, studievoortgang en gerelateerde studiegegevens 
 • Ingestuurde reviews (niet-wettelijk verplichte)
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel, zoals: 
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens  
  • Websitebezoek en klikgedrag op de websites en/of e-mails 

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.  
 

Jou de door jou gevraagde documenten/inlichtingen te sturen en op je vragen reageren  

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst, Toestemming 

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel 

We bewaren de gegevens voor onze gerechtvaardigde belangen voor minimaal de periode dat wij een klantrelatie met jou aangaan. Anders bewaren we deze gegevens met jouw toestemming tot je deze intrekt.
 

Jou de ChatBot kunnen aanbieden en daardoor met jou kunnen communiceren 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang, Overeenkomst of Toestemming 

 • De informatie die je aan de ChatBot geeft, zoals studentennummer of factuurnummer 
 • De profielgegevens opgebouwd uit je cookieprofiel, zoals browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens  

We bewaren de chatgeschiedenis voor de periode van 1 (één) jaar om daarmee aan onze gerechtvaardigde belangen te kunnen voldoen.  
 

Voldoen aan de voor ons geldende wet- en regelgeving op onderwijs zoals voorgeschreven door de (Rijks)overheid 

Grondslag: Wettelijke verplichtingen 

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • BSN (voor erkende opleidingen) 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Communicatie tussen jou en medestudenten en leraren 
 • Financiële gegevens 
 • (Mogelijk) toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals een dyslexieverklaring) om jou passend onderwijs aan te kunnen bieden 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • Je diploma of certificaat 
 • Je PE- of PA-punten 
 • Ingestuurde reviews

We bewaren de gegevens voor zolang de wettelijke verplichting zoals vastgesteld in bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht, de onderwijswetgeving of de Archiefwet ons daartoe verplicht. 
 

Sollicitatiegegevens in het kader van jouw sollicitatie of werving- en selectietraject 

Grondslag: Overeenkomst of Toestemming 

 • NAW 
 • Geboortedatum en -plaats 
 • BSN 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Je cv en, wanneer noodzakelijk, een VOG 
 • Financiële gegevens 
 • (Mogelijk) toepasselijke bijzondere persoonsgegevens (zoals medische verklaringen) om jou een passende baan aan te kunnen bieden 

We bewaren de gegevens voor een sollicitatie maximaal vier weken of, met jouw toestemming, 1 (één) jaar. Voor werving- en selectietrajecten kunnen we deze gegevens bewaren tot jij jouw toestemming daarvoor intrekt of tot de overeenkomst tussen jou en ons ter werving en selectie niet meer van toepassing is.  
 

Jou met toestemming, of onder een klantrelatie, een nieuwsbrief, kwaliteitsonderzoek, en/of andere commerciële berichtgeving per e-mail sturen 

Grondslag: Gerechtvaardigd belang of Toestemming 

 • NAW 
 • E-mailadres 
 • Telefoonnummer 
 • Studiekeuze, studievoortgang en gerelateerde studiegegevens 
 • Communicatie tussen jou en ons 
 • Het profiel opgebouwd door het gebruik van cookies 
  • Browser-, apparaat-, IP- en besturingssysteemgegevens  
  • Websitebezoek en open- en klikgedrag op websites en in e-mails 

Deze gegevens verwerken we met jouw toestemming tot je deze weer intrekt of bezwaar maakt tegen verdere verwerking.  
 

Verdere toelichting  

We anonimiseren de persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses. In onze analyses ben je daardoor onherkenbaar.   
 

Delen met derden 

Wij kunnen jouw persoonsgegevens beschikbaar stellen aan onze accreditatieorganisaties. In verband met het verkrijgen en behouden van een accreditatie voor een opleiding zijn wij wettelijk of contractueel verplicht de commissies die verantwoordelijk zijn voor de accreditatie of het keurmerk soms inzage te geven in persoonsgegevens. Dit beperken wij tot een minimum.  
In sommige gevallen werken wij samen met externe dienstverleners, zoals docenten en examenbureaus. Zij mogen jouw gegevens alleen gebruiken voor de uitvoering van diensten die in het belang zijn van jouw opleiding. Zij mogen jou niet voor andere doeleinden benaderen of jouw gegevens doorgeven aan andere partijen.  
We werken soms ook samen met externe partijen die zelfstandig jouw gegevens verwerken. Jouw gegevens worden dan verwerkt volgens het privacybeleid van deze partijen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij externe examinering of certificering, en ook bij sommige accreditatieorganisaties. Wij informeren je altijd wanneer dit het geval is. 
Met jouw toestemming kunnen we je gegevens delen met derde partijen voor commerciële doeleinden. Dit doen we onder andere om je meer toepasselijke advertenties te kunnen bieden en je toepasselijke aanbiedingen te kunnen doen op onze websites en die van derde partijen. Met deze partijen zullen we of hebben we passende afspraken gemaakt zodat ze jouw gegevens goed beschermen. Deze partijen kun je meestal vinden in het cookieoverzicht. 
Het kan zijn dat we door overheidsinstanties of andere partijen wettelijk worden verplicht om jouw gegevens te delen. Wij delen dan alleen de strikt noodzakelijke gegevens.  
Tot slot kan het zijn dat wij afspraken met jouw werkgever hebben gemaakt om bepaalde studieresultaten te delen. In dit geval is het afhankelijk van wat voor soort afspraken wij met jouw werkgever hebben gemaakt om jouw resultaten te delen. Dat kan bijvoorbeeld zijn doordat wij een verwerker voor jouw werkgever zijn, jouw werkgever gerechtvaardigde belangen heeft om sommige gegevens in te zien, omdat dit tussen jou en je werkgever is afgesproken in bijvoorbeeld een studieovereenkomst of je arbeidscontract, of omdat jij daar toestemming voor geeft. Wij informeren je altijd wanneer wij resultaten door zullen geven aan je werkgever.
 

Nieuwsbrieven, berichtgevingen en ons abonneebestand

Met onze nieuwsbrieven en berichtgevingen informeren wij geïnteresseerden per mail over nieuws op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Jouw e-mailadres voegen wij alleen toe aan onze lijst met abonnees als je hier toestemming voor geeft. Iedere nieuwsbrief of berichtgeving bevat een link waarmee je je kunt afmelden en/of je voorkeuren kunt aanpassen. Wij kunnen het profiel dat wij van je hebben opgebouwd door het gebruik van cookies aanvullen met het e-mailadres dat je hier invult. Ook kunnen wij met het volgen van open- en klikgedrag de effectiviteit van onze berichtgevingen volgen.  
 

Telefoonnummer en e-mailadres 

Als je via een formulierveld bij ons je telefoonnummer of e-mailadres achterlaat, kunnen wij contact met je opnemen over de interesses die wij voor het betreffende formulier hebben opgesteld. We kunnen daarnaast het persoonlijke profiel dat we van je hebben opgebouwd door middel van cookies verrijken met deze contactgegevens. We kunnen open- en klikgedrag meten van de e-mails die we aan je hebben verstuurd. Wij kunnen, voor onze gerechtvaardigde belangen, wettelijke verplichtingen, en om tot een overeenkomst te komen, deze gegevens gebruiken om in contact met je te komen. Geef je ons daarvoor toestemming, dan kunnen wij deze gegevens ook gebruiken om je commerciële berichtgeving te sturen of om aan andere commerciële belangen zoals hieronder beschreven gehoor te geven.  
 

Studiegegevens 

Als je bij ons eerder een opleiding hebt gevolgd, combineren we jouw gedragsgegevens op de website met de eerder gevolgde opleidingen. Zo kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat we jou niet dezelfde opleiding opnieuw aanbieden, maar juist een opleiding die beter aansluit op een eerder gevolgde opleiding. Wij doen dit vanuit de grondslag ‘gerechtvaardigd belang’. 
 

Commerciële consent / Toestemming 

Commerciële consent, of toestemming voor het commerciële gebruik van jouw gegevens, passen wij alleen toe wanneer je hier actief toestemming voor hebt gegeven door middel van een vinkje onderaan de formulieren. Heb je vroeger, voor invoering van bijvoorbeeld de AVG of de aangepaste Telecommunicatiewet gegevens met ons gedeeld, zullen wij deze behandelen als onder het toenmalig toepasselijke juridische kader. Met commerciële consent geef je ons toestemming je gegevens te combineren, te verrijken, te gebruiken en te delen met derde partijen, die al dan niet deel kunnen zijn van onze groep.  
Hieronder scharen wij verschillende soorten toestemmingen, zoals de commerciële berichtgeving, zoals we hierboven ook hebben beschreven. Verder bedoelen we met commerciële berichtgeving het opvolgen van geïnteresseerden op het gebied van onze diensten en alles wat daarmee te maken heeft. Hiervoor maken we gebruik van jouw e-mailadres en jouw eerder door middel van cookies opgebouwde profiel. We kunnen voor het uitvoeren van diensten voor commerciële doeleinden gebruikmaken van derde partijen. Daarbij houden we rekening met jouw voorkeuren en de privacywetgeving.  
Als je bij deze bedrijven bekend bent en je advertentie-instellingen op hun platforms laten dit toe, dan kunnen wij je gerichte advertenties tonen via hun kanalen.  
Wij, of door ons ingeschakelde derde partijen, kunnen je hierdoor ook contacteren voor reviews of om je te vragen om terugkoppeling te geven voor kwaliteitsonderzoek buiten de onderzoeken die we op basis van onze gerechtvaardigde belangen en wettelijke verplichtingen uit de onderwijswetgeving uitvoeren. Hiervoor zullen we je e-mailadres koppelen aan de gegevens die al bij ons bekend zijn.  
 

Enhanced Conversions-meting

Met jouw toestemming delen we jouw e-mailadres met Google. Google anonimiseert eerst jouw e-mailadres met behulp van een hash. Deze hash wordt vervolgens vergeleken met de hashes van de ingelogde Google-accounts. Op deze manier kunnen we de nauwkeurigheid van conversiemetingen verbeteren. 
 

Harvest cookies

Met behulp van een lokale cookie kunnen wij met jouw toestemming zien welke interacties op de website je met dit bezoek hebt gehad. Daarmee kunnen wij de juiste website inhoud aan jou tonen. Dit is op basis van de actieve handelingen die je op de website hebt verricht. Wanneer bezoekers bij ons een opleiding afnemen en op e-connect inloggen, of als ze op onze website een e-mailadres invullen in een formulier, kunnen we (als toestemming gegeven is) het email adres pseudonimiseren met behulp van een hash. Deze hash voegen we toe aan een gebruikersprofiel om bezoekers uit te sluiten van advertenties als ze al klant van ons zijn of gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. De data verzameling die wordt uitgevoerd o.b.v. het hashed email adres wordt in een first-party-cookie en in local storage opgeslagen en meegedragen tussen e-connect en onze websites. Bijvoorbeeld: wij kunnen, als een bezoeker zijn email adres achterlaat op een van onze andere websites, dit email adres weer hashen met toestemming, en het gebruikersprofiel daar weer mee ophalen.   
 

E-Connect en jouw gegevens 

E-Connect is jouw persoonlijke online leeromgeving. Binnen deze omgeving zie je details van jouw opleiding, zoals het programma, data en locaties, aanvullende opdrachten en links naar bronnen op internet, boeken en artikelen. Ook kun je binnen e-Connect contact leggen met je docent, medestudenten en de onderwijsinstelling. 
 

Beveiliging en bewaartermijn van jouw gegevens  

Wij beschermen jouw persoonsgegevens tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de technieken die daarvoor beschikbaar zijn op dit moment. Wij bewaren sommige persoonsgegevens zo lang als wij wettelijk verplicht zijn, zoals betalingsgegevens en facturen. Sommige persoonsgegevens bewaren wij met jouw toestemming totdat je jouw toestemming intrekt. Je kunt ons altijd vragen deze gegevens te wissen. Om onze diensten te verlenen bewaren wij sommige persoonsgegevens zo lang als dat nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst. Bepaalde persoonsgegevens bewaren wij omdat we (of een derde partij) daar een belang bij hebben. In het belang van het verbeteren van onze diensten kunnen wij je gegevens langer bewaren, maar in dat geval zullen wij de gegevens altijd anonimiseren.  
 

Welke privacyrechten heb je?  

Als je vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt, of als je een van je rechten wilt uitoefenen, dan kun je altijd contact met ons opnemen. 
Je hebt de volgende rechten:  

 • Recht op inzage: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, in te zien. 
 • Recht op rectificatie: je hebt het recht de persoonsgegevens die wij van jou verwerken, te corrigeren of aan te vullen als deze onjuist of onvolledig zijn. 
 • Recht van bezwaar: je kunt bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens en tegen direct marketing. 
 • Recht op verwijdering: je kunt ons verzoeken jouw persoonsgegevens te verwijderen.  
 • Recht om jouw toestemming in te trekken: als je ons toestemming hebt gegeven om persoonsgegevens te verwerken, dan kun je deze toestemming op ieder moment intrekken.  
 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens: als het technisch mogelijk is, heb je het recht om de persoonsgegevens die wij van jou verwerken te laten overdragen naar een derde partij.
 • Recht op beperking van de verwerking: in sommige gevallen kun je ons verzoeken om het verwerken van jouw persoonsgegeven (al dan niet tijdelijk) te beperken.

Bij jouw verzoek kunnen wij je vragen om je te identificeren. Wij vragen hiervoor gegevens op om er zeker van te zijn dat jij de juiste persoon bent aan wie de persoonsgegevens toebehoren. 
Je mag altijd jouw persoonsgegevens inzien en/of verbeteren of bijwerken. Als je bij ons studeert, kun je op jouw e-Connectpagina de belangrijkste gegevens inzien en aanpassen. Je kunt ook aangeven welke gegevens medestudenten mogen zien. Als je niet bij ons studeert, kun je vanuit een link in iedere e-mail op jouw profielpagina zien welke persoonlijke gegevens bij ons bekend zijn en deze aanpassen als je dat wilt.  
Daarnaast kun je ons vragen jouw gegevens te wissen en niet meer te gebruiken. In een aantal gevallen kun je aangeven dat je wilt dat we je gegevens beperkt gebruiken. We kunnen digitale gegevens, zoals een inschrijvingsbevestiging of studieovereenkomst, ook voor je omzetten in een document dat je kunt afdrukken.  
Wil je een van bovenstaande acties uitvoeren? Neem dan per e-mail contact met ons op via securityenprivacy@saltagroup.com. Wij reageren zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, op jouw verzoek. Als je je gegevens wilt laten verwijderen, controleren wij eerst of dit wettelijk (al) is toegestaan. Wanneer we volgens de wet jouw gegevens (nog) niet mogen verwijderen, zullen we je dit laten weten en aangeven op welk eerstvolgend moment we jouw gegevens wel kunnen verwijderen.  
 

Klacht indienen 

Als je vindt dat wij niet op de juiste manier helpen met vragen over jouw privacy, dan heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder. Deze heet de Autoriteit Persoonsgegevens
 

Gebruik en werking van cookies

Bestuursacademie Nederland maakt op zijn website gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op je computer komen te staan wanneer je internet gebruikt. Een cookie legt bijvoorbeeld vast welke webpagina's je bekijkt en welke opties je gebruikt. Bestuursacademie Nederland gebruikt deze gegevens onder andere om zijn website gebruiksvriendelijker te maken.
Naast cookies die ervoor zorgen dat je bijvoorbeeld je gegevens maar één keer hoeft in te vullen, maakt Bestuursacademie Nederland gebruik van functionele, analytische en advertentiecookies.
 

Cookie-instellingen aanpassen

Je kunt je browser zo instellen dat je een waarschuwing krijgt als de website cookies gebruikt en deze op je computer wil plaatsen. Ook kun je cookies volledig blokkeren. Hoe je dit doet, staat in deze uitleg door de Consumentenbond. Als je cookies blokkeert, kan het wel zijn dat de website niet optimaal werkt. Let er bij het uitschakelen van advertising cookies wel op, dat deze opt-out (uitschakeling) in een cookie wordt opgeslagen op je computer. Zodra je via je browser alle opgeslagen cookies verwijdert, kan Bestuursacademie Nederland niet controleren of je je hebt afgemeld. Bekijk of wijzig hier uw cookie-instellingen.
 

Werking functionele cookies

Bestuursacademie Nederland gebruikt functionele cookies voor een goede werking van de website. Ze zorgen er bijvoorbeeld voor dat Bestuursacademie Nederland snel de juiste informatie toont wanneer je op de website bent. Functionele cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.
 

Functionele cookies die Bestuursacademie Nederland gebruikt

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
__cf_bm vimeo.com Wordt gebruikt om verzoeken van bots te lezen en filteren om de risico’s die gepaard gaan met spam en botverkeer te beperken. 1 dag HTTP Cookie
CookieConsent bestuursacademie.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 1 jaar HTTP Cookie
privacy_level bestuursacademie.nl Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein en wordt gebruikt om te voorkomen dat ongewenste marketing cookies geplaatst worden. 180 dagen HTTP Cookie
rc::a gstatic.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Persistent HTML Local Storage
rc::c gstatic.com Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Session HTML Local Storage
personaladvice_views bestuursacademie.nl Registreert weergaven van bepaalde pagina’s op de website om de juiste website inhoud aan bezoekers te tonen. Session HTML Local Storage
sc_anonymous_id widget.sndcdn.com Gebruikt in context met 3D-weergave-functie op de website. 10 jaar HTTP Cookie
 

Werking analytische cookies

Analytische cookies gebruikt Bestuursacademie Nederland om te analyseren hoe bezoekers zijn website gebruiken, bijvoorbeeld hoe vaak zijn website wordt bezocht, op welke pagina zij aankomen op zijn website en op welke pagina’s het meest wordt geklikt. Deze informatie gebruikt Bestuursacademie Nederland om de website te verbeteren. Ook analytische cookies komen altijd op je computer te staan. Je krijgt hiervoor geen melding om toestemming te geven.
 

Analytische cookies die Bestuursacademie Nederland gebruikt

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
_ga google.com Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 2 jaar HTTP Cookie
_ga_# google.com Verzamelt gegevens over het aantal keren dat een gebruiker de website heeft bezocht, evenals data voor het eerste en meest recente bezoek. Gebruikt door Google Analytics. 2 jaar HTTP Cookie
__cg__ga bestuursacademie.nl Wordt geplaatst ter behoud van de originele _ga cookie 100 dagen HTTP Cookie
__qca secure.quantserve.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. 1 jaar HTTP Cookie
__qca e.issuu.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. Persistent HTML Local Storage
_dlt [x2] secure.quantserve.com
secure.quantserve.com
Stelt een unieke ID in voor de sessie. Hierdoor kan de website voor statistische doeleinden gegevens over bezoekersgedrag verkrijgen. 1 dag HTTP Cookie
_pageCount bestuursacademie.nl Telt het aantal paginaweergaven met het doel om te analyseren op kwalitatief verkeer. Session HTML Local Storage
qualityVisitFired bestuursacademie.nl Registreert of het gedrag van bezoekers aan de website voldoet aan kwalitatief verkeer. Wordt gebruikt voor analyse van verbetermogelijkheden. 30 minuten HTTP Cookie
FPID bestuursacademie.nl Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. 400 dagen HTTP Cookie
FPLC bestuursacademie.nl Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt. 1 dag HTTP Cookie
qcSes e.issuu.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die op de website is doorgebracht en welke pagina's zijn geladen met het doel rapporten te genereren voor het optimaliseren van de inhoud van de website. Session HTML Local Storage
td googleoptimize.com Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan de website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website. Session Pixel Tracker
vuid f.vimeocdn.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn gelezen. 2 jaar HTTP Cookie
number(#) widget.sndcdn.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTML Local Storage

  
Werking advertentiecookies

Voor advertentiecookies krijg je een melding. Hierin kun je toestemming geven om deze cookies te plaatsen. Na jouw toestemming geeft Bestuursacademie Nederland derde partijen de mogelijkheid om advertentiecookies op zijn website te plaatsen. Ook plaatst Bestuursacademie Nederland advertentiecookies op websites van derden. De informatie uit deze advertentiecookies kan Bestuursacademie Nederland met elkaar combineren. Dit doet Bestuursacademie Nederland zodat we je, aan de hand van wat je online doet, advertenties kunnen tonen waar je iets aan kunt hebben. Bestuursacademie Nederland doet dit op zijn eigen site en op sites van andere partijen.
 

Advertentiecookies die Bestuursacademie Nederland gebruikt

Naam Aanbieder Doel Vervaltermijn Type
__harvest_fbp_limiter bestuursacademie.nl Wordt gebruikt om het aantal Facebook browser pixel requests te verminderen. 30 minuten HTTP Cookie
__harvest_fbp bestuursacademie.nl Identifier voor Facebook tracking 390 dagen HTTP Cookie
_harvest_web_user bestuursacademie.nl Registreert een uniek ID welke wordt gebruikt om een profiel op te bouwen om zo gepersonaliseerde uitingen te kunnen tonen op basis van de actieve handelingen die de bezoeker heeft verricht. 390 dagen HTTP Cookie
_harvest_ss_user bestuursacademie.nl Wordt gebruikt om het gebruikersprofiel voor terugkerende gebruikers aan te vullen. 390 dagen HTTP Cookie
__harvest_user_profile bestuursacademie.nl Wordt gebruikt om een gebruikersprofiel te bouwen en zo gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Persistent HTML Local Storage
iU5q-!O9@$ youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTML Local Storage
iutk e.issuu.com Herkent het apparaat van de gebruiker en welke Issuu-documenten zijn gelezen. Session HTTP Cookie
LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTTP Cookie
LogsDatabaseV2:V#||LogsRequestsStore youtube.com Slaat de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker op met behulp van ingesloten YouTube-video Persistent IndexedDB
mc quantserve.com Verzamelt gegevens over de bezoeken van de gebruiker aan de website, zoals welke pagina's zijn geladen. De geregistreerde gegevens worden gebruikt voor gerichte advertenties. 13 maanden HTTP Cookie
nextId youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTTP Cookie
remote_sid youtube.com Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Session HTTP Cookie
requests youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Session HTTP Cookie
ServiceWorkerLogsDatabase#SWHealthLog youtube.com Noodzakelijk voor de implementatie en functionaliteit van YouTube-video's op de website. Persistent IndexedDB
TESTCOOKIESENABLED youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. 1 dag HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Wordt gebruikt om problemen met de service op te sporen en verhelpen. 180 dagen HTTP Cookie
VISITOR_PRIVACY_METADATA youtube.com Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein 180 dagen HTTP Cookie
WIDGET::local::assignments widget.sndcdn.com Wordt gebruikt door audio-platform SoundCloud om hun imbedded inhoud/service op de website te implementeren, meten en verbeteren - De verzameling van gegevens omvat ook de interactie van bezoekers met imbedded inhoud/service. Dit kan worden gebruikt voor statistieken of marketingdoeleinden. Persistent HTML Local Storage
YSC youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Session HTTP Cookie
yt.innertube::nextId youtube.com Registreert een unieke ID om statistieken bij te houden van welke video's van YouTube de gebruiker heeft gezien. Persistent HTML Local Storage
ytidb::LAST_RESULT_ENTRY_KEY youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Persistent HTML Local Storage
YtIdbMeta#databases youtube.com Wordt gebruikt om de interactie van gebruikers met embedded inhoud bij te houden. Persistent IndexedDB
yt-remote-cast-available youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-cast-installed youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Bewaart de voorkeuren van de videospeler van de gebruiker met ingesloten YouTube-video Session HTML Local Storage
1P_JAR google.com Wordt gebruikt om advertentielevering of retargeting te bieden. 1 maand HTTP Cookie
AEC google.com Wordt gebruikt door Google om te garanderen dat verzoeken binnen een browsersessie worden gedaan door een gebruiker en niet door een andere site. 6 maanden HTTP Cookie
APISID google.com Wordt door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op websites van Google 1 jaar HTTP Cookie
DSID doubleclick.net Wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan. 2 weken HTTP Cookie
DV google.com Wordt door Google gebruikt om data te verzamelen over het gebruik van de website 1 uur HTTP Cookie
HSID google.com Wordt gebruikt om fraudepreventie te bieden. 1 jaar HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Wordt gebruikt om advertenties van Google weer te geven op niet-Google-sites. 1 jaar HTTP Cookie
NID google.com Wordt gebruikt om advertenties van Google weer te geven bij gebruikers die niet zijn ingelogd. 6 maanden HTTP Cookie
OTZ google.com Wordt gebruikt door Google Analytics om analyses te bieden van het totaal aantal websitebezoekers. 1 maand HTTP Cookie
PREF youtube.com Wordt gebruikt om gebruikersvoorkeuren op te slaan. 8 maanden HTTP Cookie
SAPISID google.com Wordt door Google gebruikt om gepersonaliseerde advertenties weer te geven op websites van Google 1 jaar HTTP Cookie
SID google.com Wordt door Google gebruikt om fraude tegen te gaan 2 jaar HTTP Cookie
SIDCC google.com Wordt door Google gebruikt om de identificatie van vertrouwd webverkeer te bieden. 1 jaar HTTP Cookie
SSID google.com Bevat digitaal ondertekende en versleutelde records van de Google Account ID van een gebruiker en de meest recente inlogtijd. 1 jaar HTTP Cookie
__Secure-1PAPISID google.com Wordt gebruikt voor targeting doeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google advertenties kunnen worden weergegeven. 2 jaar HTTP Cookie
__Secure-1PSID google.com Wordt gebruikt voor targeting doeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google advertenties kunnen worden weergegeven. 2 jaar HTTP Cookie
__Secure-1PSIDCC google.com Wordt gebruikt voor targeting doeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google advertenties kunnen worden weergegeven. 1 jaar HTTP Cookie
__Secure-1PSIDTS google.com Verzamelt informatie over interacties met Google services en advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
__Secure-3PAPISID google.com Wordt gebruikt voor targeting doeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google advertenties kunnen worden weergegeven. 2 jaar HTTP Cookie
__Secure-3PSID google.com Wordt gebruikt voor targeting doeleinden om een profiel op te bouwen van de interesses van de websitebezoeker, zodat relevante en gepersonaliseerde Google advertenties kunnen worden weergegeven. 2 jaar HTTP Cookie
__Secure-3PSIDCC google.com Wordt gebruikt door Google om een profiel op te bouwen van de interesses van websitebezoekers om relevante en gepersonaliseerde advertenties weer te geven via retargeting. 1 jaar HTTP Cookie
__Secure-3PSIDTS google.com Verzamelt informatie van de websitebezoeker over de interacties met services en advertenties van Google. HetWordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en gepersonaliseerde inhoud te leveren op basis van interesses.  bevat een unieke identifier. 1 jaar HTTP Cookie
__Secure-ENID google.com Wordt gebruikt door Google om de voorkeuren en andere informatie van de websitebezoeker te onthouden. 1 jaar HTTP Cookie
__cg__fbp bestuursacademie.nl Wordt gebruikt ter behoud van de originele _fbp cookie 100 dagen HTTP Cookie
__cg__gcl_au bestuursacademie.nl Wordt gebruikt ter behoud van de originele _gcl_au cookie 100 dagen HTTP Cookie
__cg__gcl_aw bestuursacademie.nl Wordt gebruikt ter behoud van de originele _gcl_aw cookie 100 dagen HTTP Cookie
__cg__gcl_dc bestuursacademie.nl Wordt gebruikt ter behoud van de originele _gcl_dc cookie 100 dagen HTTP Cookie
_fbp bestuursacademie.nl Wordt gebruikt door Facebook om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_au bestuursacademie.nl Wordt gebruikt door Google Analytics om de interactie van de gebruiker met de website te begrijpen. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_aw bestuursacademie.nl Wordt gebruikt voor het leveren van advertenties of retargeting. 3 maanden HTTP Cookie
_gcl_dc bestuursacademie.nl Opslaan en volgen van conversies. 3 maanden HTTP Cookie
ar_debug doubleclick.net Wordt gebruikt door DoubleClick voor het debuggen van advertenties. 1 jaar HTTP Cookie
bcookie linkedin.com Wordt ingesteld door LinkedIn. Het doel van  is om functionaliteiten van LinkedIn op de pagina mogelijk te maken. 2 jaar HTTP Cookie
li_gc linkedin.com Wordt door LinkedIn gebruikt om de toestemming van bezoekers op te slaan met betrekking tot het gebruik van cookies voor niet-essentiële doeleinden. 6 maanden HTTP Cookie
li_mc linkedin.com Wordt gebruikt als tijdelijke cache om zoekopdrachten in de database te voorkomen voor toestemming van een lid voor het gebruik van niet-essentiële cookies en wordt gebruikt om toestemmingsinformatie aan de clientzijde te hebben om toestemming aan de clientzijde af te dwingen. 6 maanden HTTP Cookie
lidc linkedin.com Wordt door LinkedIn gebruikt om de selectie van datacenters te vergemakkelijken. 1 dag HTTP Cookie
Email bestuursacademie.nl Ter ondersteuning van de enhanced conversion-meting Session Session Storage

 

Functionaris gegevensbescherming  

Wij hebben een functionaris voor de gegevensbescherming. De functionaris houdt toezicht op de toepassing en de naleving van de privacyregelgeving. Voor contact met de functionaris voor de gegevensbescherming kunt u mailen naar securityenprivacy@saltagroup.com
 

Wijzigingen Privacy- en cookieverklaring  

Wij kunnen deze Privacy- en cookieverklaring wijzigen. Als je graag wilt weten hoe wij je gegevens beschermen en gebruiken en welke cookies Salta Group gebruikt voor welke doelen, raden we je aan deze Privacy- en cookieverklaring regelmatig te lezen. Deze Privacy- en cookieverklaring is voor het laatst gewijzigd op 01-03-2024
   

* Met 'wij' bedoelen wij Salta Group. Hiertoe behoren in Salta Group B.V., BVO Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Opleidingen B.V., Bestuursacademie Nederland Trainingen B.V., Boertien Vergouwen Overduin B.V., Opleiding.nl B.V., EVC Centrum Nederland B.V., Educatieve Uitgeverij Nederland (EUN) B.V., Hogeschool Luzac B.V., Instituut Blankestijn Utrecht B.V., ISBW Opleidingen B.V., Hogeschool ISBW B.V., ISBW Trainingen, B.V., ISES Computrain Opleidingen B.V., ISES Computrain Trainingen B.V., Lectric Opleidingen B.V., Lectric Trainingen B.V., Luzac Opleidingen B.V., Luzac College VO B.V., Luzac Lyceum B.V., Luzac Onderwijs B.V., MVP Trainingen B.V., Markus Verbeek Praehep B.V., NCOI Online Academy B.V., NCOI Opleidingen B.V., NCOI Techniek Opleidingen B.V., NCOI Techniek Trainingen B.V., NCOI Trainingen B.V., NEDFAC B.V., NIBE-SVV Opleidingen B.V., NIBE-SVV Trainingen B.V., NTI B.V., NTI Zakelijk B.V., Stichting NTI Hogeschool, Pro Education B.V., Pro Education Trainingen B.V., Scheidegger Opleidingen B.V., Scheidegger Trainingen B.V., Schoevers Groep B.V., Schoevers Opleidingen B.V., Hogeschool Schoevers B.V., Schoevers Professionals B.V., Schoevers Flex Services B.V., Schoevers Management Support Professionals B.V., Schoevers Trainingen B.V., ROVC Technische Opleidingen B.V., ROVC Certificeringen B.V., NEN3140 Opleidingen B.V.