Pop-upwerkplaats

Pop-upwerkplaats

Helaas, je kunt je niet meer aanmelden voor dit evenement. Heb je interesse, neem dan contact met ons op via: projectbureau@bestuursacademie.nl.

Werk aan je vaardigheden in onze pop-upwerkplaats. Anno 2017 worden er steeds hogere eisen gesteld aan het beleid en de dienstverlening van de overheid. Vroeger kon je als ambtenaar een vraagstuk oplossen vanachter je bureau. Maar tegenwoordig moet je samenwerken met andere overheidsinstanties en stakeholders. En daar heb je specifieke vaardigheden voor nodig. Vaardigheden op het gebied van onder meer creativiteit, persoonlijk ondernemerschap en scenarioplanning.
 
Wil je graag oefenen met deze vaardigheden? En zo de kans vergroten dat je het gewenste maatschappelijke resultaat bereikt? Dan kun je van maandag 2 oktober tot en met vrijdag 6 oktober 2017 terecht in onze pop-upwerkplaats voor de ambtenaar van nu in Groningen.

Actief aan de slag in inspirerende werkateliers

Tijdens de pop-upwerkplaats kun je kiezen uit verschillende inspirerende werkateliers van een halve dag. Samen met collega’s uit je eigen regio ga je actief aan de slag met het aanscherpen van je vaardigheden. Aan het einde van de dag heb je dus niet alleen met je vaardigheden geoefend, je hebt ook nog eens je netwerk uitgebreid.

Praktische informatie

  • Datum: maandag 2 tot en met vrijdag 6 oktober 2017
  • Tijd: elk werkatelier duurt één dagdeel
  • Kosten: € 190,- per werkatelier
  • Locatie: InspirID Groningen

Datum

Tijd

Thema

Spreker

Maandag 2 oktober

09:30-12:30
13:30-16:30

Creativiteit
Dynamische Werkvormen

Anouk Penso
Anouk Penso

Meer informatie >

Dinsdag 3 oktober

09:30-12:30
13:30-16:30

Scenarioplanning
Nudging: omgekeerd beïnvloeden

Guus Essers
Guus Essers

Meer informatie >

Woensdag 4 oktober

09:30-12:30
13:30-16:30

Regie op het proces
Versterk je politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Liesbeth Tettero
Liesbeth Tettero

Meer informatie >

Donderdag 5 oktober

09:30-12:30
13:30-16:30

De praktijk van veranderen
Persoonlijk Ondernemerschap

Remon Workel
Miranda Kampers

Meer informatie >

Vrijdag 6 oktober

09:30-12:30
13:30-16:30

Storytelling
De Fun Factor van Presenteren

Noud Beckx
Herrick Jellema

Meer informatie >

Meld je vandaag nog aan voor de pop-upwerkplaats

Meld je uiterlijk 19 september aan voor een of meer van deze inspirerende werkateliers!
Het aantal plaatsen per dagdeel is beperkt. Voorkom dat je deze unieke mogelijkheid misloopt en meld je vandaag nog aan voor de pop-upwerkplaats! 

Benieuwd naar de werkateliers waaruit je kunt kiezen? Lees dan gauw verder.

De werkateliers

Maandag 2 oktober

 

Laat je creativiteit bloeien: vernieuwend denken en doen

De veranderende context van de overheid vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van overheidsprofessionals. Ze moeten innovatief, creatief en ondernemend zijn. Outside the box kunnen en durven denken. Door vastgeroeste denkbeelden los te laten en ongebaande paden te betreden, ontstaat er meer ruimte en originaliteit. In dit werkatelier ervaar je hoe je je creativiteit kunt aanboren en vormgeven in de praktijk. Hierdoor zijn belemmeringen straks geen belemmeringen meer voor je, maar kansen!
 

De grote werkvormenworkshop: breng dynamiek in je bijeenkomst

De overheid benut steeds meer de kracht van de samenleving. Zo praten inwoners mee over de inrichting van hun wijk en is de cliëntenraad betrokken bij het ontwikkelen van nieuw sociaal beleid. Om de tafel zitten met alle betrokken partners is essentieel om vorm te geven aan (interactief) beleid. Maar als je alle spelers om de tafel hebt, hoe krijg je dan voor elkaar dat 

iedereen zich ook betrokken en gehoord voelt? Dat iedereen zijn belangen, ideeën en meningen goed naar voren heeft kunnen brengen? Dynamische werkvormen helpen hierbij. In dit werkatelier maak je kennis met verschillende werkvormen die je kunt inzetten om je bijeenkomsten tot een succes te maken.
Terug naar het overzicht >
 

Dinsdag 3 oktober

Verken je toekomsten: scenarioplanning als beleidsinstrument

Bestaat dé toekomst? Of moet je als overheid rekening houden met alle mogelijke scenario’s die je maar kunt bedenken? Maatschappelijke ontwikkelingen zijn niet eenduidig te voorspellen, maar toch wil je op die ontwikkelingen voorbereid zijn om er adequaat op in te kunnen spelen. In dit werkatelier leer je hoe je de toekomst kunt verkennen met scenario’s. Ook ontdek je hoe deze scenario’s je helpen om strategische beslissingen te nemen in een onzekere toekomst. En je oefent met het maken van scenario’s, zodat je kunt inspelen op trends en onzekerheden waar je als overheid mee te maken kunt krijgen.

Omgekeerd beïnvloeden: nudge jouw beleid naar resultaat

Veel politici en beleidsmakers gaan er nog steeds van uit dat burgers rationele keuzes maken. Maar dat blijkt vaak helemaal niet waar te zijn. Bij nudging geef je mensen een duwtje in de goede richting door het gewenste gedrag aantrekkelijk te maken. Maar wanneer kun je deze methode het beste gebruiken? Welke instrumenten zet je in? En hoe kun je als overheid de burger bij het maken van keuzes een zetje in de rug geven zónder zijn autonomie uit het oog te verliezen? In dit werkatelier kijken we aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden hoe nudging kan helpen om maatschappelijke effecten te bereiken. En wij op onze beurt geven jóu een duwtje in de goede richting om nudging als beleidsinstrument in te zetten.
Terug naar het overzicht >
 

Woensdag 4 oktober

Regie op het proces: van belangen naar gedragen besluitvorming
Er zijn steeds vaker veel partijen betrokken bij de vraagstukken waar de overheid mee te maken krijgt. En ze hebben elk hun eigen belangen. De oude, vertrouwde manier van projectmatig werken blijkt dan steeds minder goed te werken. In plaats daarvan wordt het proces steeds belangrijker. Maar hoe stuur je dan op dat proces? Hoe maak je als procesregisseur alle betrokkenen tot partner in het proces? Ben je in staat mensen te verbinden en processen te faciliteren? In dit werkatelier kijken we samen hoe je meer grip kunt krijgen op deze processen. Zodat de uiteindelijke besluitvorming van jouw processen gedragen wordt door alle partners. Ook al is de uitkomst niet wat ze bij aanvang voor ogen hadden.

Politieke antenne: versterk je politiek-bestuurlijke sensitiviteit

Werken bij een overheid betekent opereren in een politiek-bestuurlijke omgeving. Deze omgeving heeft een sterke invloed op je denken en handelen. Soms krijg je te maken met bestuurlijke belangen of dilemma’s die haaks staan op je vakdeskundigheid. Om in dit krachtenveld resultaten te halen, is inzicht in het krachtenveld noodzakelijk. Daarbij zijn je vaardigheden van groot belang: hoe treed je op in het spanningsveld van belangen, dilemma’s en vraagstukken? Deze dag geeft je inzicht in de politiek-bestuurlijke omgeving en de invloed ervan op je werk. Je ervaart hoe je hierop in kunt spelen.
Terug naar het overzicht >
 

Donderdag 5 oktober

 

Veranderen? Gewoon doen!
Veranderen binnen organisaties kan op vele manieren ingestoken worden. Gebruik je de kleuren van De Caluwé? Of werk je met veranderkwadranten? Je kunt ook kiezen voor de pinguïnaanpak, het 7S-model, Theorie X/Y of business process redesign. De keuze uit modellen en theorieën is overweldigend. Maar wat hebben deze theorieën nu met elkaar gemeen? Is het niet gewoon een kwestie van met z’n allen aan de slag gaan? Gewoon dóen? In deze workshop nemen we je mee in de praktijk van veranderen. We gebruiken het voorbeeld van een gemeente die niet een brede theoretische onderbouwing van het verandertraject heeft opgehoest, maar gewoon aan de slag is gegaan.

Persoonlijk ondernemerschap

Ondernemendheid is de belangrijkste competentie van de 21e eeuw. Ook, of misschien wel juist, in een politiek-bestuurlijke omgeving met al haar eigen (on)geschreven wetten en regels. Als overheidsprofessional maakt je het verschil als je kansen ziet, benut en waarde creëert. Maar hoe zorgt je ervoor dat u in een ambtelijke omgeving met een veranderende cultuur, spanningen en dilemma’s je rol ondernemend invult en daarvoor gewaardeerd wordt? In dit werkatelier nemen we je mee in de wereld van persoonlijk ondernemerschap en bouw je aan je eigen actieplan om je eigen ondernemerschap te versterken.
Terug naar het overzicht >
 

Vrijdag 6 oktober

 

Storytelling: het verhaal van beleid

Een goed verhaal hebben is één, maar je moet het ook kunnen vertellen. Het gaat niet alleen om de inhoud, maar ook om de verpakking. Hoe houdt je jouw boodschap boeiend voor een breed publiek? En hoe zorg je ervoor dat de kernpunten van je beleid goed overkomen en blijven hangen? Je beseft het misschien niet, maar je zit vol verhalen. Authentieke, boeiende en inspirerende verhalen die je eigenlijk maar zelden vertelt. In dit werkatelier oefenen we met het vertellen van eigen verhalen die het publiek niet alleen in het hoofd, maar ook in het hart weten te raken.

Met plezier voor de groep: de fun factor van presenteren

Presenteren. Het woord zegt het al. Het gaat om het geven van een presentje aan je toehoorders. En het voelt toch heerlijk om een cadeautje te geven of te krijgen? Toch worden presentaties vaak niet als een presentje ervaren. Bijvoorbeeld omdat de spreker gespannen is. Of omdat het publiek snel verveeld raakt. In dit werkatelier onderzoeken we hoe jouw presentatie wél een presentje wordt. Zodat je zelf meer plezier krijgt in het presenteren én meer effect bereikt bij je luisteraars.
Terug naar het overzicht >
 

Een of meerdere werkateliers bijwonen?

In de werkateliers gaan we intensief en interactief aan de slag. Daarom is er een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Mis deze unieke kans niet en meld je vandaag nog aan voor de werkateliers van je keuze! Stuur hiervoor een mail naar: projectbureau@bestuursacademie.nl o.v.v. je contactgegevens en voorkeur(en) voor werkatelier(s). Vermeld in de onderwerpregel dat het om de Pop-upwerkplaats gaat.