Visie-en strategie ontwikkeling

Visie-en strategie ontwikkeling

De omgeving waarin overheidsorganisaties opereren verandert voortdurend. Door wet- en regelgeving, maar ook door veranderende eisen die aan overheden worden gesteld. Denk bijvoorbeeld aan de steeds belangrijker wordende rol van gemeenten als eerste aanspreekpunt voor burgers. Aan de positie van provincies en waterschappen. Maar ook aan de relatie en verhoudingen tussen het rijk en lagere overheden. Dit vraagt om flexibiliteit en wendbaarheid van overheidsorganisaties. Aan de andere kant vragen burgers om stabiliteit en betrouwbaarheid. Een heldere visie en duidelijke strategie geven zekerheid bij stellen van prioriteiten, het maken van keuzes en het behalen van doelstellingen.

Onze diensten

Wij ondersteunen overheidsorganisaties bij het ontwikkelen van een visie en het strategisch beleid. We helpen bij het structureren van externe ontwikkelingen en het in kaart brengen van de organisatorische kansen en mogelijkheden. We maken de samenhang tussen management, medewerkers, processen, financiën en informatievoorziening inzichtelijk. Als de situatie in kaart is gebracht, schetsen we een aantal scenario’s. Hiermee krijg je een indruk van de gevolgen voor jouw organisatie bij verschillende strategische keuzes die kunnen worden gemaakt. Is er een heldere visie geformuleerd en is het strategisch beleid vastgesteld? Dan ondersteunen we bij het vertalen van abstract beleid naar concrete activiteiten, methoden en interventies richting (midden-) management en medewerkers.

Werkwijze

We brengen structuur aan in de wijze waarop een gemeenschappelijke visie en strategisch beleid tot stand komt. We begeleiden niet alleen het proces, maar stellen ons ook op als adviseur, inspirator, bemiddelaar en klankbord. Onze adviseurs houden je een spiegel voor en stellen kritische vragen. We sturen op een constructieve samenwerking. Daarbij trekken we samen op, nemen we desgewenst de regie van je over, maar dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat je zelf een voortrekkersrol hebt bij het uitdragen en inbedden van de visie en strategie in jouw organisatie. Wij begeleiden je tijdens dit proces.