Teamontwikkeling

Teamontwikkeling

In teams dienen strategische doelstellingen over dienstverlening, beleidsvoornemens, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling omgezet te worden in concrete resultaten. Om de doelstellingen te behalen is effectieve samenwerking en afstemming binnen teams een voorwaarde. Teams kunnen aanzienlijk beter presteren als er gerichte aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling.

Onze diensten

We ondersteunen overheidsorganisaties bij het ontwikkelen van een visie en het strategisch beleid. We helpen bij het structureren van externe ontwikkelingen en het in kaart brengen van de organisatorische kansen en mogelijkheden. We maken de samenhang tussen management, medewerkers, processen, financiën en informatievoorziening inzichtelijk. Als de situatie in kaart is gebracht, schetsen we een aantal scenario’s. Hiermee krijg je een indruk van de gevolgen voor jouw organisatie bij de verschillende strategische keuzes die kunnen worden gemaakt. Is er een heldere visie geformuleerd en is het strategisch beleid vastgesteld? Dan ondersteunen we bij het vertalen van abstract beleid naar concrete activiteiten, methoden en interventies richting (midden-) management en medewerkers.

Drijfveren

Bij teamontwikkeling kijken we in het bijzonder naar drijfveren van individuen, maar ook van teams, afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de leiderschapsstijl die ze willen ontwikkelen en de manier waarop ze met anderen communiceren. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen en wat energie kost. Hiermee krijgen teamleden inzicht in elkaars kwaliteiten en kan gedrag worden verklaard.

Werkwijze

We brengen structuur aan in de wijze waarop een gemeenschappelijke visie en strategisch beleid tot stand komt. We begeleiden niet alleen het proces, maar stellen ons ook op als adviseur, inspirator, bemiddelaar en klankbord. Onze adviseurs houden je een spiegel voor en stellen kritische vragen. We sturen op een constructieve samenwerking. Daarbij trekken we samen op, nemen we desgewenst de regie van je over, maar dragen gezamenlijk de verantwoordelijkheid. Het spreekt voor zich dat je zelf een voortrekkersrol hebt bij het uitdragen en inbedden van de visie en strategie in jouw organisatie. Wij begeleiden je tijdens dit proces.