banner

In teams dienen strategische doelstellingen over dienstverlening, beleidsvoornemens, bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling omgezet te worden in concrete resultaten. Om de doelstellingen te behalen is effectieve samenwerking en afstemming binnen teams een voorwaarde. Teams kunnen aanzienlijk beter presteren als er gerichte aandacht is voor hun inrichting en ontwikkeling.

Onze diensten

Wij helpen teams beter te functioneren. Of het nu gaat om managementteams of operationele teams. We geven inzicht in de wijze waarop binnen teams wordt samengewerkt. Daarbij maken we de wijze waarop binnen teams wordt gecommuniceerd, en hoe met elkaar wordt omgegaan, inzichtelijk. We kijken ook naar de werkverdeling tussen de verschillende disciplines en de taken en verantwoordelijkheden van individuele teamleden. En de mate waarin deze op elkaar zijn afgestemd. Bij het vergoten van de effectiviteit van teams vormen de expertise en competenties van teamleden een belangrijk uitgangspunt, maar wij kijken met speciale interesse ook naar de intrinsieke drijfveren van mensen. Op basis daarvan ontwikkelen we methoden en interventies die teams beter laten functioneren.

Drijfveren

Bij teamontwikkeling kijken we in het bijzonder naar drijfveren van individuen, maar ook van teams, afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de leiderschapsstijl die ze willen ontwikkelen en de manier waarop ze met anderen communiceren. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen en wat energie kost. Hiermee krijgen teamleden inzicht in elkaars kwaliteiten en kan gedrag worden verklaard.

Werkwijze

Bij het ontwikkelen van teams brengen we een bewustwordingsproces op gang. We stellen kritische vragen en stimuleren de interactie tussen teamleden. Daarmee maken we de wijze waarop wordt samengewerkt binnen teams inzichtelijk. Op basis van heldere en meetbare doelen en een concreet stappenplan werken we aan het vergroten van de effectiviteit van teams. Daarbij richten we ons op het volledige team, maar ook op individuele teamleden.

Management Development in middelgrote gemeenten

Aan de hand van onze ervaringen hebben met Management Development hebben we een aantal aandachtspunten en succesfactoren uiteengezet. Bepalend voor onze leerervaring is een traject geweest in de gemeente Dalfsen. Download hier de whitepaper hierover.

Vraag gratis aan

Onze website maakt gebruik van cookies.