Overheidsontwikkelmodel

Overheidsontwikkelmodel

Incompany

De lijst met eisen die aan u als decentrale overheid wordt gesteld is lang: efficiënt, interactief, regisserend, innovatief en klantgericht zijn daarvan voorbeelden. In de praktijk blijkt dat het inhoud geven aan al deze eisen niet eenvoudig is. De hoeveelheid eisen, de diversiteit van producten en diensten, gecombineerd met de vele stakeholders in een turbulente politieke omgeving, maakt een eenduidige, inzichtelijke aanpak moeilijk. Het Overheidsontwikkelmodel brengt samenhang in uw aanpak en helpt u gericht te werken aan de verdere ontwikkeling van uw gehele organisatie.

Om aan alle hoge verwachtingen te voldoen start u veel initiatieven. Wie is er niet actief bezig met het inhoud geven aan regionale samenwerking, bezuinigingen, projectmanagement, het nieuwe werken, resultaatgericht sturen of klantgerichtheid?

Hoe deze afzonderlijke initiatieven bijdragen aan de realisatie van de organisatiebrede ambities is niet altijd even duidelijk. Ze worden vaak onafhankelijk van elkaar opgepakt en niet op basis van een overkoepelende visie op organisatieontwikkeling. Laat staan dat er synergie is tussen de verschillende trajecten. Veel energie gaat verloren en na verloop van tijd wordt u weer geconfronteerd met dezelfde problemen.

Door de samenhang tussen de verschillende initiatieven helder en inzichtelijk te maken en deze te koppelen aan uw ambities en visie, kunt u gericht werken aan de evenwichtige ontwikkeling van uw organisatie.

Incompany