Overheidsontwikkelmodel

Overheidsontwikkelmodel

De lijst met eisen die aan jou als decentrale overheid wordt gesteld is lang: efficiënt, interactief, regisserend, innovatief en klantgericht zijn daarvan voorbeelden. In de praktijk blijkt dat het inhoud geven aan al deze eisen niet eenvoudig is. De hoeveelheid eisen, de diversiteit van producten en diensten, gecombineerd met de vele stakeholders in een turbulente politieke omgeving, maakt een eenduidige, inzichtelijke aanpak moeilijk. Het Overheidsontwikkelmodel brengt samenhang in jouw aanpak en helpt je gericht te werken aan de verdere ontwikkeling van je gehele organisatie.

Om aan alle hoge verwachtingen te voldoen start je veel initiatieven. Wie is er niet actief bezig met het inhoud geven aan regionale samenwerking, bezuinigingen, projectmanagement, het nieuwe werken, resultaatgericht sturen of klantgerichtheid?

Hoe deze afzonderlijke initiatieven bijdragen aan de realisatie van de organisatiebrede ambities is niet altijd even duidelijk. Ze worden vaak onafhankelijk van elkaar opgepakt en niet op basis van een overkoepelende visie op organisatieontwikkeling. Laat staan dat er synergie is tussen de verschillende trajecten. Veel energie gaat verloren en na verloop van tijd word je weer met dezelfde problemen geconfronteerd.

Door de samenhang tussen de verschillende initiatieven helder en inzichtelijk te maken en deze te koppelen aan je ambities en visie, kun je gericht werken aan de evenwichtige ontwikkeling van jouw organisatie.