Management en Leiderschap

Management en Leiderschap

De termen management en leiderschap worden nog wel eens door elkaar gebruikt. Toch zijn de verschillen groot. Bij management gaat het over ‘de dingen goed doen’, waar leiderschap gaat over ‘de goede dingen doen’ (Warren Bennis). Managers concentreren zich op het heden, streven naar ordening en beperken de risico’s in het proces. Leiders concentreren zich op de toekomst, zien ontwikkelingen en hebben visie hoe de organisatie mee te nemen naar de toekomstige uitdagingen. Beiden elementen zijn onmisbaar in overheidsorganisaties.

Onze diensten

Wij ondersteunen managers en leidinggevenden bij het ontwikkelen van managementvaardigheden en het eigen leiderschap. Individueel en in teamverband. We leiden startend en ervaren leidinggevenden op en zorgen er ook voor dat zij zich, stap voor stap,  kunnen ontwikkelen tot inspirerende leiders. We brengen managers vaardigheden bij en leren ze een visie te ontwikkelen. Dat doen we niet alleen door ze op te leiden, maar ook door ze uit te dagen en ze te prikkelen. Voor managementteams ontwikkelen we Management Development programma’s, waarin kennisoverdracht, training van vaardigheden, gerichte coaching en ervaringsuitwisseling op elkaar worden afgestemd.

Werkwijze

Of het nu gaat om studieadvies voor startend leidinggevenden of een compleet ontwikkeltraject voor managementteams, we gaan altijd uit van de kracht en competenties van mensen. En op basis van de gestelde leerdoelen stippelen we op maat een leerpad uit.