Trainee opleidingsprogramma's

Trainee opleidingsprogramma's

Meer doen met minder budgetten? Jong talent aan je organisatie binden? Invulling geven aan goed werkgeverschap en Het Nieuwe Werken? In veel gevallen vormt een traineeship een goed middel om ambitieuze en gedreven afgestudeerde hbo en wo studenten te verbinden met het lokale en regionale openbaar bestuur. Een uitgebalanceerd opleidingsprogramma vormt daarbij een belangrijke pijler voor het doen slagen van traineetrajecten. Wij verzorgen complete opleidingsprogramma’s voor trainees. Indien gewenst worden trainees intensief begeleid via coaching.

Praktijkgericht

Samen met onze opdrachtgevers stellen we op maat opleidingsprogramma’s voor trainees samen. Op die manier spelen we optimaal in op situatie binnen de organisatie van onze klanten. Daarbij staat de praktijk centraal. Specifieke thema’s en projecten binnen organisaties vormen de leidraad voor een afgewogen opleidingstraject. Daarin is ruimte voor inhoudelijke, theoretische elementen, maar er wordt ook actief gewerkt aan het verkrijgen en uitbouwen van de juiste competenties. Door middel van intervisie, waarbij kennis en ervaringen worden gedeeld en trainees elkaar feedback geven over hun voortgang, versterken we het leerproces.

Reflectie

Het verhogen van de persoonlijke effectiviteit van jong talent vormt vaak een belangrijke peiler binnen onze trajecten. Om hier optimaal invulling aan te geven maakt intensieve coaching in veel gevallen onderdeel uit van het traject. Daarbij stellen we de trainees kritische vragen die prikkelen tot zelfonderzoek. We reflecteren de wijze waarop trainees invulling geven aan hun werk en ontwikkelen een bewustwordingsproces. We dagen ze uit om hun talenten en competenties te ontdekken en deze optimaal in te zetten.

Casus

Aan het eind van het opleidingsprogramma wordt, samen met de opdrachtgever, een praktijkgerichte casus opgesteld. Bij het oplossen van de probleemstelling uit de casus worden de trainees geacht de kennis en competenties die zij tijdens het opleidingstraject hebben opgedaan effectief toe te passen.