Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

U besteedt al aandacht aan vitaliteit, flex-werken en mobiliteit. Maar levert dat voldoende op? U doet zaken op het gebied van Arbo, preventie, het Goede Gesprek, maar u twijfelt eigenlijk aan het rendement. Bovendien moet u rekening houden met uiteenlopende ontwikkelingen: regionale samenwerking, regiefunctie, meer met minder mensen, boventalligen, meer taken en minder geld. De medewerkers zijn gemiddeld 47 jaar, ze werken er al 15 jaar en de normalisering rechtspositie ambtenaren wordt op zijn vroegst in 2017 realiteit. U moet iets doen, maar wat?

Wat doen wij?

Wij ondersteunen overheidsorganisaties bij de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers met een praktische aanpak. Om u te helpen met het bepalen van uw aanpak pakken we de thermometer en werken we aan een diagnose:

 • Waarom moet uw organisatie werken aan inzetbaarheid?
 • Waarom moeten uw medewerkers fit blijven voor de toekomst?
 • Wat is uw visie op duurzame inzetbaarheid?
 • Wat zijn in uw organisatie de speerpunten wat betreft inzetbaarheid?
 • Hoe kan uw routeplanner naar duurzame inzetbaarheid eruit zien?
 • Wat levert het op: uw cijfers in een businesscase, investering & fasering

Wat kunnen wij bijdragen aan het vergroten van uw impact? We  delen best practice en bieden een  eenvoudige routeplanner. In onze samenwerking zal blijken wat er in uw praktijk noodzakelijk is:

Cijfers & geld

We brengen met u in beeld wat de cijfers zijn op terreinen als verzuim, productiviteit, (gedwongen) uitstroom, de kosten die dit met zich meebrengt en de baten bij een andere aanpak. We gebruiken een speciaal ontwikkelde business case tool, die inzicht geeft in wat de impact is die u kunt verwachten!

Mensen

We zorgen met u dat medewerkers weer regisseur worden van hun eigen loopbaan als het gaat om Werken aan regie op je eigen loopbaan, reflecteren en vooruit kijken op je huidige en toekomstige carrière: Move2Future: Voorkomen is beter dan genezen We richten ons op ontwikkelgesprekken of inzetbaarheidsgesprekken: trainingen voor leidinggevenden en medewerkers om te focussen op de noodzakelijke investering in inzetbaarheid op basis van een goede personeelsanalyse.

Methodieken

Strategische personeelsplanning: Dit lost problemen niet vanzelf op, maar het laat wel tijdig zien waar de knelpunten zitten, zodat u daar nu al op kunt anticiperen. Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van uw organisatie, afdeling of team en vormt de basis van Het Goede Gesprek.

Profile Dynamics: Analyse van drijfveren, weerstanden en energie
Een kleurrijke weg naar meer inzicht in persoonlijke drijfveren. Waarom gaat de ene klus mij gemakkelijk af en vreet de andere energie? Wat gaat mij goed of minder goed af in mijn contact met collega’s of bij veranderingen?

Move2Future: een preventief programma, gericht op de beste match tussen medewerker en organisatie, zicht op eigen mogelijkheden en talentontwikkeling, en keuze van een toekomstgerichte koers.

Beslismodel Duurzame Inzetbaarheid: U investeert veel geld in de verbetering van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers; wat leveren deze investeringen in vitaliteitsprogramma’s, competentieontwikkeling, scholingsprogramma en talentontwikkeling nu feitelijk op voor uw bedrijfsvoering? Met het beslismodel Inzetbaarheid kunt u uw investeringsbeslissingen op het gebied van Inzetbaarheid bedrijfseconomisch onderbouwen, uw rendement berekenen en effect meten op de lange termijn.

Resultaat

 • betere organisatieresultaten door de juiste m/v, op de juiste plek, op het juiste moment;
 • de houdbaarheidsdatum van u en van uw medewerkers is toegenomen;
 • het rendement van de inzet neemt toe;
 • er is meer begrip voor de noodzakelijke veranderingen en dus meer draagvlak;
 • het contact tussen manager en medewerker is verbeterd, inzetbaarheid is bespreekbaar gemaakt
 • beter en dus aantrekkelijker werkgeverschap (ook in tijden van krimp!)