Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Mobiliteit en duurzame inzetbaarheid

Je besteedt al aandacht aan vitaliteit, flex-werken en mobiliteit. Maar levert dat voldoende op? Je doet zaken op het gebied van Arbo, preventie, het Goede Gesprek, maar je twijfelt eigenlijk aan het rendement. Bovendien moet je rekening houden met uiteenlopende ontwikkelingen: regionale samenwerking, regiefunctie, meer met minder mensen, boventalligen, meer taken en minder geld. De medewerkers zijn gemiddeld 47 jaar, ze werken er al 15 jaar en de normalisering rechtspositie ambtenaren wordt op zijn vroegst in 2017 realiteit. Je moet iets doen, maar wat?

Wat doen wij?

Wij ondersteunen overheidsorganisaties bij de duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers met een praktische aanpak. Om je te helpen met het bepalen van jouw aanpak pakken we de thermometer en werken we aan een diagnose:

 • Waarom moet jouw organisatie werken aan inzetbaarheid?
 • Waarom moeten je medewerkers fit blijven voor de toekomst?
 • Wat is jouw visie op duurzame inzetbaarheid?
 • Wat zijn in jouw organisatie de speerpunten wat betreft inzetbaarheid?
 • Hoe kan jouw routeplanner naar duurzame inzetbaarheid eruit zien?
 • Wat levert het op: jouw cijfers in een businesscase, investering & fasering

Wat kunnen wij bijdragen aan het vergroten van jouw impact? We delen best practices en bieden een eenvoudige routeplanner. In onze samenwerking zal blijken wat er in jouw praktijk noodzakelijk is:

Cijfers & geld

We brengen met jou in beeld wat de cijfers zijn op terreinen als verzuim, productiviteit, (gedwongen) uitstroom, de kosten die dit met zich meebrengt en de baten bij een andere aanpak. We gebruiken een speciaal ontwikkelde business case tool, die inzicht geeft in wat de impact is die je kunt verwachten!

Mensen

We zorgen samen met jou dat medewerkers weer regisseur worden van hun eigen loopbaan. We reflecteren op je huidige carrière, maar we kijken ook vooruit. We richten ons op ontwikkelgesprekken, inzetbaarheidsgesprekken, op trainingen voor leidinggevenden én voor medewerkers.

Methodieken

Strategische personeelsplanning: Dit lost problemen niet vanzelf op, maar het laat wel tijdig zien waar de knelpunten zitten, zodat je daar nu al op kunt anticiperen. Het is een hulpmiddel om op een effectieve en gerichte manier te sturen op de optimale bezetting van jouw organisatie, afdeling of team en vormt de basis van Het Goede Gesprek.

Profile Dynamics: Analyse van drijfveren, weerstanden en energie
Een kleurrijke weg naar meer inzicht in persoonlijke drijfveren. Waarom gaat de ene klus mij gemakkelijk af en vreet de andere energie? Wat gaat mij goed of minder goed af in mijn contact met collega’s of bij veranderingen?

Move2Future: Een preventief programma, gericht op de beste match tussen medewerker en organisatie, zicht op eigen mogelijkheden en talentontwikkeling, en keuze van een toekomstgerichte koers.

Beslismodel Duurzame Inzetbaarheid: Je investeert veel geld in de verbetering van duurzame inzetbaarheid van hun medewerkers. Maar wat leveren deze investeringen in vitaliteitsprogramma’s, competentieontwikkeling, scholingsprogramma en talentontwikkeling nu eigenlijk op? Met het beslismodel Inzetbaarheid kun je jouw investeringsbeslissingen op het gebied van Inzetbaarheid bedrijfseconomisch onderbouwen, je rendement berekenen en effect meten op de lange termijn.

Resultaat

 • betere organisatieresultaten door de juiste m/v, op de juiste plek, op het juiste moment;
 • de houdbaarheidsdatum van jou en van je medewerkers is toegenomen;
 • het rendement van de inzet neemt toe;
 • er is meer begrip voor de noodzakelijke veranderingen en dus meer draagvlak;
 • het contact tussen manager en medewerker is verbeterd, inzetbaarheid is bespreekbaar gemaakt
 • beter en dus aantrekkelijker werkgeverschap (ook in tijden van krimp!)