Drijfveren (Profile Dynamics®)

Drijfveren (Profile Dynamics®)

Waarom doen mensen wat ze doen? Wat drijft hen? Als je die vraag kunt beantwoorden heb je een belangrijke sleutel in handen om mensen te motiveren, ze meer voldoening te geven in hun werk, de sfeer te verbeteren en hun betekenis voor de organisatie te vergroten. Bijvoorbeeld bij de invoering van het regiemodel, bij persoonlijke ontwikkelplannen of projectmatig werken. En om in te spelen op de steeds veranderende omgeving van de lokale overheid, waarin schaalvergroting en het nieuwe werken aan de orde van de dag zijn.

Onze diensten

Profile Dynamics® is ontwikkeld voor analyse van de drijfveren van individuele mensen, maar ook voor teams en afdelingen en zelfs volledige organisaties. Drijfveren bepalen hoe mensen hun werk doen, met wie ze wel en niet willen samenwerken, de soort leiderschapsstijl die ze willen ontwikkelen en de manier waarop ze communiceren met anderen. Het maakt duidelijk waar mensen energie van krijgen in hun werk en wat energie kost, of ze makkelijk meegaan in veranderingen of zich daartegen verzetten en hoe besluitvaardig ze zich kunnen opstellen.

Werkwijze

Via een eenvoudige digitale vragenlijst krijg je inzicht in persoonlijke profielen, het profiel van een team of afdeling of een volledig organisatieprofiel. Daarin worden drijfveren en de daarmee samenhangende waarden en gedrag aangegeven met elk een eigen kleur. Deze informatie wordt toegepast op een vraagstuk binnen het team of binnen de organisatie en draagt aantoonbaar bij de oplossing hiervan.

Zeven drijfveren

Profile Dynamics gaat uit van zeven drijfveren. De daarmee samenhangende waarden en gedrag worden aangegeven met een kleur.

  • Vrijheid, creativiteit, vernieuwing;
  • Competitie, winnen, doelgericht;
  • Daadkracht, macht, snelheid;
  • Holistisch, relativerend;
  • Harmonie, sociaal, groepsgevoel;
  • Orde, structuur, betrouwbaarheid;
  • Veiligheid, geborgenheid.

Klik op de afbeelding om deze te vergroten.