Human Resource Management

Human Resource Management

Welke gevolgen brengen de decentralisaties en intergemeentelijke samenwerking met zich mee? In welke mate krimpt de werkgelegenheid binnen overheidsorganisaties? Wat zijn de consequenties van de vergrijzing en een aantrekkende arbeidsmarkt? Een gefundeerd Human Resource Management op basis van ontwikkelingen binnen het openbaar bestuur op lange termijn is onmisbaar.

Onze diensten

Wij ondersteunen overheidsorganisaties en managers bij het oplossen van vraagstukken op het gebied van Human Resource Management. Om inzicht te krijgen in het personeelsbestand leren we je strategische personeelsanalyses uit te voeren. Je kunt gericht invulling geven aan kennis- en competentiemanagement door middel van kennis- en competentietests. Maar ook door drijfveren van mensen en teams inzichtelijk te maken of door het afnemen van gerichte assessments. Of door het ontwikkelen en laten uitvoeren van een compleet opleidingsplan voor jouw organisatie.

We helpen je bovendien bij het oplossen van vraagstukken rond de mobiliteit van personeel. Ons dienstenpakket is bewust groot. HR-vraagstukken staan niet op zichzelf en vragen vaak om een integrale aanpak. Uiteraard ondersteunen we je ook op deelgebieden.