Het Overheidsontwikkelmodel

Het Overheidsontwikkelmodel

Incompany

Over Bestuursacademie Nederland

De lijst met eisen die aan de decentrale overheid wordt gesteld is lang. Je moet onder andere efficiënt, interactief, regisserend, innovatief en klantgericht zijn. Inhoud geven aan al deze eisen is niet eenvoudig: de combinatie van de hoeveelheid eisen, de diversiteit van producten en diensten, de vele stakeholders en een turbulente politieke omgeving maakt een eenduidige en inzichtelijke aanpak lastig. Het Overheidsontwikkelmodel brengt samenhang in jouw aanpak en helpt je gericht te werken aan de verdere ontwikkeling van je gehele organisatie.

 

Het doel van het Overheidsontwikkelmodel

Organisatieontwikkeling is een continu proces. In dat ontwikkelproces spelen verschillende factoren een rol, die ook elkaar beïnvloeden. Deze factoren moeten goed op elkaar worden afgestemd om tot een evenwichtige ontwikkeling van de organisatie te komen. Vanuit deze integrale aanpak maakt het Overheidsontwikkelmodel de afstemming tussen beleid, strategie, management, medewerkers, financiën, informatie en processen inzichtelijk. Ook worden de resultaten die je organisatie behaalt in beeld gebracht. 

 

De inhoud en toepassing van het Overheidsontwikkelmodel

Om het Overheidsontwikkelmodel in de praktijk te brengen kun je gebruikmaken van onderstaande handleidingen. Om een handleiding aan te vragen, vul je het formulier onderaan deze pagina in. In het formulier kun je aangeven welke handleiding je wilt ontvangen.

 

Overheidsontwikkelmodel: Inhoud en positiebepaling van het model

In deze uitgave vind je uitgebreide informatie over de inhoud en positiebepaling van het Overheidsontwikkelmodel en de matrices, waarmee je een positiebepaling kunt uitvoeren. De kosten voor deze handleiding bedragen € 24,50.

 

Overheidsontwikkelmodel: Toepassingen van het model

Deze uitgave brengt de praktijk van het model in kaart en diept de ontwikkelingsfasen van het model verder uit. Er is aandacht voor de verschillende manieren waarop positiebepalingen worden uitgevoerd en er worden varianten van audits beschreven. Ook verschillende toepassingen, de relatie van het model met andere instrumenten en ontwikkelingen binnen de overheid en de consequenties hiervan voor het model komen aan bod. De kosten voor deze handleiding bedragen € 24,50.

 

Overheidsontwikkelmodel: Gebruikershandleiding

Voer jij audits uit of ben je procesbegeleider bij het uitvoeren van een positiebepaling? Deze handleiding vormt een hulpmiddel bij het toekennen van scores op de organisatie- en resultaatgebieden. De kosten voor deze handleiding bedragen € 34,50.

 

Het digitale invulmodel

Als aanvulling op de handleiding is er een digitale versie beschikbaar (Excel) waarmee je de scores van zowel een positiebepaling als een audit kunt verwerken en automatisch kunt laten doorrekenen. De resultaten worden weergegeven in een profielschets en grafische weergaven. De kosten bedragen € 49,50.