Toelichting Master

Toelichting Master

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Bestuursacademie Nederland biedt een selectie aan Masteropleidingen. Bestuursacademie Nederland is op basis van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) erkend door het ministerie van OCW en is bevoegd om officiële graden voor Master toe te kennen. Je bent verzekerd van kwaliteit en sterke praktijkgerichtheid met de inzet van docenten uit het werkveld. De combinatie van vele keuzemogelijkheden en een grote mate aan flexibiliteit maakt dit bijzonder interessant. Daarnaast heeft Bestuursacademie Nederland een krachtige samenwerking met businesspartner NCOI. NCOI is de afgelopen jaren uitgegroeid tot de grootste Masteropleider voor werkenden in Nederland met een omvangrijk pakket van officieel geaccrediteerde Masteropleidingen en korte programma’s op Masterniveau.  

Nederlandse taal

De bijeenkomsten worden volledig in het Nederlands verzorgd. Uiteraard wordt ook gebruikgemaakt van Engelstalige literatuur. De ondersteuning van het lesmateriaal in de online leeromgeving is echter altijd volledig in het Nederlands, waardoor je op een prettige en efficiënte manier kunt studeren in een taal die je goed machtig bent.

Volledig modulaire Masteropleidingen

Per Masterclass rond je een onderwerp af. Zo zorgen we ervoor dat werk, studie en privé optimaal te combineren zijn. Bestuursacademie Nederland kiest voor een sterk praktijkgerichte aanpak in Masters. Alle Masterclasses worden verzorgd door docenten uit de praktijk. Zij weten actuele inzichten in het vak goed te combineren met concrete toepassing in de praktijk. De flexibele opbouw van de Masteropleidingen biedt de volgende voordelen:

  • In 2 jaar doorloop je de volledige Masteropleiding. Bestuursacademie Nederland biedt een aantal interessante Masterclasses als specialisatie.

  • Je kunt starten met een losse Masterclass en via losse Masterclasses je volledige Masteropleiding behalen.

  • Je kunt een combinatie volgen van losse Masterclasses als Masterprogramma en ook vanuit daar weer doorstuderen naar de volledige Masteropleiding.

  • Of je kunt een Kort Masterprogramma volgen, waarin de inhoud van jaar 1 van de volledige (gelijknamige) Masteropleiding aan bod komt.

Op basis van de Masterclasses word je voorbereid op het afstuderen. Je rondt de opleiding af met een afstudeeropdracht. Hierin toon je aan een vraagstuk in de praktijk op Masterniveau aan te kunnen pakken. Het vraagstuk kies je zelf. Hierdoor sluit de afstudeeropdracht mooi aan op je werkomgeving.

Flexibel studeren

Je kunt de Masteropleidingen van Bestuursacademie Nederland door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag of op zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning of virtual classroom. Met deze flexibele aanpak en zeer ruime studiemogelijkheden is Bestuursacademie Nederland beslist uniek in Nederland. De modulaire opbouw van de Masteropleidingen kent als belangrijk voordeel dat je zonder problemen je opleiding tijdelijk kunt onderbreken. Denk bijvoorbeeld aan verhuizen, de geboorte van een kind of een carrièreswitch.

Dag- en zaterdagopleiding

Je volgt bijeenkomsten op een doordeweekse dag van 10.00 uur tot 16.00 uur. De opleidingsdagen zijn weergegeven in schema’s bij elke opleiding. Per Masterclass volg je gedurende een periode van 10 weken 4 dagbijeenkomsten; 1 dag per 2 weken. Tijdens de laatste 2 weken worden er geen bijeenkomsten gepland, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden. De dagen worden zo ingericht dat er veel ruimte is voor discussie, kleine inhoudelijke workshops en diverse groepsopdrachten. Je brengt de dag op een actieve en inspirerende manier door. De zaterdagopleiding is qua structuur en opbouw gelijk aan de dagopleiding.

Avondopleiding

Als je kiest voor de avondopleiding, dan bestaat je studieprogramma uit 1 avondbijeenkomst per week. De opzet van de Masterclasses is gelijk aan de opzet van de dagopleiding, met een duur van 10 weken per Masterclass. Tijdens de eerste 8 weken heb je elke week een bijeenkomst van 19.00 uur tot 22.00 uur. Tijdens de laatste 2 weken zijn er geen bijeenkomsten, zodat je voldoende tijd hebt om je eindopdracht af te ronden.

Doorlooptijd

Bestuursacademie Nederland biedt je een ruim aanbod aan Masteropleidingen, waarmee je je studieduur zelf kunt bepalen. Je kiest voor een Masterclass, Masterprogramma als combinatie van Masterclasses of direct voor een volledige Masteropleiding. De keuze is aan jou. De nominale doorlooptijd van een volledige Masteropleiding is 2 jaar. Maar er is uiteraard ruimte voor uitloop. Je mag maximaal 2 jaar uitlopen. 

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op Masterniveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen.

Toelating Masteropleidingen

Bestuursacademie Nederland hecht veel waarde aan een zorgvuldige toelating. Door een gedegen toelatingsbeleid zijn we in staat het uitvalpercentage tot een minimum te beperken. Voor alle Masteropleidingen geldt dat je minimaal een HBO- of academische opleiding hebt afgerond. Daarnaast heb je 2 jaar werkervaring op HBO-niveau. Kijk in het toelatingsoverzicht voor een overzicht van de HBO Bacheloropleidingen die directe toelating geven tot de Masteropleidingen.

Voldoe je niet direct aan de toelatingseisen van de opleiding, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Via het toelatingsdossier wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Dit toelatingsdossier ontvang je bij je inschrijving. Kom je in aanmerking? Dan maak je een toets. Op basis van deze toets wordt onderzocht of je een reële kans maakt de opleiding met goed gevolg af te ronden. Indien dit niet duidelijk in de toets naar voren komt zal je door de toelatingscommissie uitgenodigd worden voor een gesprek. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat de opleiding van je vraagt.

In bepaalde gevallen kan het nodig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding (instroomprogramma) te volgen, zodat je inhoudelijk uitstekend voorbereid aan een volledige Masteropleiding begint.
Voor Masterclasses en Masterprogramma's geldt dat we ervan uitgaan dat je over HBO- of WOwerk- en -denkniveau beschikt.

Kostenoverzicht Master

De prijzen van de volledige, erkende Masteropleidingen vind je in onderstaand kostenoverzicht. Bestuursacademie Nederland biedt je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren). Meer informatie over de btw vind je in de praktische informatie.