Toelichting HBO Bachelor

Toelichting HBO Bachelor

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Bestuursacademie Nederland is onderdeel van Salta Group en heeft een divers aanbod aan HBO-programma’s, HBO Associate-degreeopleidingen (Ad) en HBO Bacheloropleidingen. Hogeschool Bestuursacademie Nederland is bevoegd om graden voor Ad, Bachelor en Master te verstrekken en is daarmee gelijk aan iedere andere hogeschool. Het enige verschil is dat Bestuursacademie Nederland als private hogeschool geen financiering ontvangt van de overheid. Daarmee heeft BAN wel meer flexibiliteit. Zo biedt BAN opleidingen en korte deelprogramma’s op locaties in heel Nederland, via e-learning en virtual classroom, alleen gericht op werkenden. Bestuursacademie Nederland is businesspartner van Hogeschool NCOI. Dit betekent dat BAN ook erkende opleidingen van NCOI aanbiedt. Je behaalt voor de opleidingen het officiële getuigschrift net als op een reguliere bekostigde hogeschool. 

Opbouw HBO Bachelor

De HBO Bacheloropleidingen bestaat uit 3 fases en een afstudeerfase. Samen omvatten zij 240 EC (studiepunten). In het studieoverzicht van je Bacheloropleiding vind je het aantal EC dat je per module opbouwt. Om 1 EC te behalen, moet je gemiddeld 28 uur studeren. In elke fase volg je meerdere modules, je past je opgedane inzichten direct toe in de praktijk en legt de voortgang hiervan vast in een portfolio.

  • Fase 1: In deze fase leg je de basis voor de rest van je studie. Zo maak je kennis met belangrijke onderwerpen waar je later dieper op ingaat. Bij afronding van de eerste fase behaal je je Propedeuse.

  • Fase 2: Je volgt enkele modules en kiest daarnaast een keuzeprogramma. Met dit keuzeprogramma geef je zelf richting aan je studie.

  • Fase 3: De derde fase bevat verdiepende modules. Ook leg je steeds makkelijker verbanden tussen verschillende modules.

  • Afstudeerfase: Tijdens de HBO Bacheloropleiding werk je aan je portfolio die je in de afstudeerfase inlevert. Daarnaast werk je aan je afstudeeropdracht. Rond je alles succesvol af? Dan ontvang je het officiële Bachelorgetuigschrift.

HBO-deelprogramma

Bestuursacademie Nederland biedt ook zeer interessante deelprogramma’s aan op HBO-niveau. Deze programma’s maken deel uit van een volledige opleiding en voldoen dus aan dezelfde kwaliteitscriteria als deze opleidingen. Je kunt kiezen uit de volgende erkende HBO deelprogramma’s:

  • Kort HBO. Deze programma’s zijn grotendeels gelijk aan fase 1 van de HBO Bacheloropleiding. Je kunt je Propedeusegetuigschrift in dat geval behalen door een kort aanvullend programma te volgen. De kosten voor dit aanvullende programma inclusief Propedeusegetuigschrift bedragen € 750,-.

  • HBO-deelprogramma’s. In deze programma’s komen interessante thema’s aan bod die ook in een Bachelor voorkomen. Mogelijk ontvang je bij een succesvolle afronding vrijstelling voor de gelijknamige modules in de volledige Bachelor. Je behaalt met een HBOdeelprogramma géén Propedeusegetuigschrift.

Doorlooptijd totale HBO Bacheloropleiding

Je kan de HBO Bacheloropleiding in 4 jaar afronden. Als je studievertraging oploopt of om persoonlijke reden een pauze wilt inlassen kan dat ook. Je mag maximaal 2 jaar uitlopen. Wil je verlenging aanvragen? Neem dan contact op met een van onze studieadviseurs.

HBO OP MAAT

Alle HBO Bachelors en Associate degrees kun je volgen via HBO OP MAAT. De opleidingen zijn hierbij opgezet op basis van leeruitkomsten. Dit betekent dat je werkt aan concrete resultaten die je bereikt door het volgen van modules of via je werk. Het biedt je extra flexibiliteit. Je kunt in deze flexibele opleiding grotendeels zelf bepalen waar, wanneer en hoe je leert. Je hebt hiermee zelf de regie over je eigen studie, waardoor je een goede balans vindt tussen werk, studie en privé. Deze opleiding is volledig gebaseerd op wat je als afgestudeerde moet kennen, kunnen en begrijpen. De leeruitkomsten zijn afgeleid uit de dagelijkse praktijk en zullen daarmee voor jou herkenbaar zijn binnen je eigen organisatie. Na inschrijving krijg je een intake-assessment. Hierin wordt gekeken of je in aanmerking komt voor vrijstellingen en of je bepaalde leeruitkomsten op je werkplek kunt aantonen. Samen met je persoonlijke studiecoach bepaal je vervolgens welke leeractiviteiten je inzet. Op basis van je persoonlijke situatie wordt zo een leerroute vastgelegd die het beste aansluit op je behoefte.

Flexibel studeren

Je kunt de HBO Bacheloropleidingen van Bestuursacademie Nederland op locaties door heel Nederland volgen. Je kunt dit ‘s avonds, overdag en op zaterdag doen. Je kunt de opleidingen ook volgen via e-learning of via een virtual classroom. De modulaire opbouw van de opleiding geeft je flexibiliteit. Het heeft als voordeel dat je zonder problemen je opleiding kunt versnellen of kunt onderbreken. Met deze flexibele aanpak en ruime studiemogelijkheden is Bestuursacademie Nederland beslist uniek in Nederland.

Toelatingsprocedure en de 21+ regeling

Om tot HBO Associate degree of HBO Bachelor te worden toegelaten beschik je over een diploma HAVO, VWO of MBO-niveau 4. Beschik je niet over een van deze diploma’s, maar ben je wel 21 jaar of ouder? Dan kun je deelnemen aan de zogenoemde 21+ regeling. Bij de intake wordt onderzocht of je voor deze regeling in aanmerking komt. Deze intake ontvang je bij je inschrijving. Kom je in aanmerking voor de 21+ regeling? Dan maak je een korte toets en word je uitgenodigd voor een gesprek met een van onze opleidingsadviseurs. Tijdens dit gesprek wordt onderzocht of je een reële kans maakt de HBO Bacheloropleiding met goed gevolg af te ronden. In het gesprek gaan we ook in op je werkervaring en motivatie. Zo doen we er alles aan om je goed voor te bereiden op wat een HBO Bacheloropleiding van je vraagt. In bepaalde gevallen kan het verstandig zijn om eerst een korte en voorbereidende opleiding te volgen, zodat je uitstekend voorbereid aan een volledige HBO Bacheloropleiding begint. Ook dat wordt onderzocht bij de intake. Onze opleidingsadviseurs adviseren je hier graag over.

Praktijkgerichte aanpak voor iedereen

Je kunt bij Bestuursacademie Nederland altijd van start met een HBO Bacheloropleiding. Als je een werkomgeving hebt die aansluit op de opleiding, kun je de opdrachten goed maken binnen je werkomgeving. We noemen dat duaal. Als je geen (passende) baan hebt, loop je aanvullend stage. Dat noemen we deeltijd. Je kunt deze stage aan het einde van je studie plannen, waarbij je dit combineert met je afstuderen. Als je eerder stage wilt lopen, is dat ook mogelijk. Met een passende baan in het werkveld is een stage niet meer nodig.

Vrijstellingsaanvraag

Op basis van gelijkwaardige opleidingen kun je vrijstelling aanvragen. Je hebt dan al eerder aangetoond dat je de relevante onderwerpen op HBO-niveau beheerst. Bij je aanmelding wordt dit direct geïnventariseerd. Je dient daarbij in alle gevallen diploma’s te kunnen overhandigen. Bestuursacademie Nederland rekent voor de behandeling van vrijstellingsverzoeken € 75,-. Als je besluit om je in te schrijven of je hebt je al ingeschreven voor de opleiding, dan is deze vrijstellingsaanvraag kosteloos.

Erkenning van Verworven Competenties (EVC)

Als je door werkervaring kennis en vaardigheden op HBO-niveau hebt ontwikkeld, maar dat niet kunt aantonen met diploma’s of certificaten, dan kun je nog steeds in aanmerking komen voor vrijstelling. In dat geval is het zinvol voorafgaand aan de HBO Bacheloropleiding deel te nemen aan een EVC-procedure. Het is namelijk mogelijk dat je, op basis van je werkervaring en vooropleiding, bepaalde onderdelen van de opleiding van je keuze niet hoeft te volgen. In een EVC-procedure worden de kennis en ervaring die je in je werkpraktijk hebt opgedaan erkend in de vorm van een Ervaringscertificaat. Aansluitend vindt mogelijk vrijstelling plaats. Soms is de HBO Bacheloropleiding om goede redenen zo opgebouwd dat niet alles wat in een EVC-procedure wordt erkend direct leidt tot vrijstelling. Dat hangt af van de richting die je kiest. Uiteraard wordt dit zorgvuldig met je afgestemd.

Kostenoverzicht HBO Bachelor

De prijzen van de volledige, erkende HBO Bacheloropleidingen vind je op onze website www.bestuursacademie.nl. Bestuursacademie Nederland biedt je de mogelijkheid om in termijnen te betalen. Dit kan per jaar, per kwartaal of per maand (alleen voor particulieren).