Erkenning hoger onderwijs

Erkenning hoger onderwijs

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Opleidingsinformatie 

Hieronder is kwaliteitsinformatie opgenomen die je inzicht geeft in de werkwijze van Hogeschool Bestuursacademie Nederland. Een deel van de informatie zoals de duur van de opleiding en toelatingscriteria van de opleiding zijn opgenomen bij de opleiding zelf. Overige informatie vind je hieronder. 
 

Werkwijze 

Onze opleidingen zijn modulair opgebouwd en te volgen in een duale of deeltijdvariant. Als je de opleiding met succes hebt afgerond, ontvang je een erkend getuigschrift en mag je een officiële graad voeren. Hieronder vind je de complete lijst met onze erkende opleidingen en bijbehorende graad. 

Naast de verplichte onderwijsonderdelen is er ook een keuzeruimte waarin je de opleiding kunt personaliseren. Het onderwijs is een combinatie van kennisinhoudelijke modules en het aanleren van vakspecifieke vaardigheden. Voor elke module heb je toegang tot de online leeromgeving waarin informatie over lessen, lesstof en informatie over de toetsing terug te vinden is. Je bereidt je thuis voor op de les aan de hand van de informatie in de online leeromgeving. Tijdens je voorbereiding maak je praktijkgerichte opdrachten die je in je stage- of werkomgeving en in de les kunt bespreken. Een belangrijk deel van je opleiding leer je in je eigen stage- of werkomgeving met behulp van uitdagende opdrachten die toepasbaar zijn in je werkomgeving. Zo koppel je de theorie direct aan je praktijk. Bij de meeste modules laten de slagingspercentages van gemiddeld 70-80% zien dat de combinatie van werken en leren goed werkt. 

Onze opleidingen zijn te volgen op locaties door heel Nederland. Je kunt dit ’s avonds, overdag en op zaterdag doen. Ook kun je de opleidingen via e-learning volgen. 
 

Eindkwalificaties 

De eindkwalificaties van onze erkende HBO-opleidingen zijn opgenomen in de opleidingsspecifieke Onderwijs- en Examenregeling. Je krijgt de eindkwalificaties gedurende je opleiding aangeleerd en deze worden getoetst in je afstudeerproject. Hiermee ontwikkel jij je tot een startbekwaam professional die een bijdrage kan leveren aan jouw organisatie. 
 

Werkgelegenheid na afstuderen 

Nederland is een kenniseconomie en de wereld om ons heen verandert voortdurend. Wij houden onze opleidingen actueel en direct toepasbaar in je beroepspraktijk. Het volgen van onderwijs bij Bestuursacademie Nederland geeft daarmee garanties voor verdere ontwikkeling, persoonlijke en vakmatige groei en een vergroot perspectief op de arbeidsmarkt. En dat is precies wat alumni van onze opleidingen aangeven als zij terugkijken op hun opleiding. Jouw toegevoegde waarde als professional komt niet alleen tot uiting ná het behalen van je getuigschrift, maar ook gedurende de opleiding lever je al een bijdrage aan de (stage)organisatie waarin je werkt. Dat creëert kansen! 
 

Studenttevredenheid 

De tevredenheid van studenten is erg belangrijk. Daar meten we continu op. Vooral van belang is de tevredenheid over docenten. Dat is toch de kern van de opleiding. Door ons worden daarom alleen docenten die gemiddeld hoger scoren dan 8.0 ingezet. De docenten komen zelf uit de praktijk en vinden het erg leuk om hun eigen kennis over te kunnen brengen aan de student. Hierdoor wordt de leerstof makkelijker te begrijpen en toe te passen in je werkomgeving. De docenten worden dan ook vaak hoog gewaardeerd in onze eindevaluaties. 

 

Opleiding 

Graad 

Leerweg 

EC 

Accreditatie door NVAO 

Crohocode 

HBO Bachelor Bestuurskunde 

BA 

DT-DU 

240 

behaald 

34401 

Master Bestuurskunde 

MA 

DT-DU 

60 

behaald 

70194