Erkende Kwaliteit

Erkende Kwaliteit

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

NVAO-geaccrediteerd 

Al onze Associate-degree, HBO Bachelor- Masteropleidingen staan onder toezicht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Zo voldoen deze opleidingen altijd aan strikte kwaliteitseisen. De NVAO is de officiële accreditatieorganisatie die in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap de kwaliteitstoetsing in het erkende hoger onderwijs uitvoert. Accreditatie betekent dat de kwaliteit van een opleiding positief is beoordeeld. De NVAO beoordeelt onder andere het opleidingsprogramma, het docentenkorps, kwaliteitszorg en het eindniveau van studenten. Een volledig overzicht van NVAO-geaccrediteerde opleidingen. 
 

Cedeo-erkenning 

Bestuursacademie Nederland is CEDEO-erkend voor maatwerk- en open opleidingen. CEDEO is een gerenommeerde, onafhankelijke instantie die klanttevredenheidsonderzoek doet onder studenten van opleidingen. Om deze in de opleidingsbranche hooggewaardeerde erkenning te krijgen, dient ruim 80% van de studenten zeer tevreden te zijn over de opleiding. Slechts een aantal instituten heeft deze erkenning voor zowel de open opleidingen als de maatwerktrajecten. 
 

NRTO 

De Bestuursacademie Nederland is aangesloten bij brancheverenigingen NRTO. De NRTO heeft een belangrijke rol bij het op de agenda zetten van particulier opleiden in Nederland. Bekijk ook de gedragcodes en algemene voorwaarden van de NRTO. 


 

ISO 9001 

Bestuursacademie Nederland is ISO-9001 gecertificeerd. Deze certificering is gericht op optimaal kwaliteitsmanagement. Een kwaliteitsmanagementsysteem conform de ISO 9001 norm is bepalend voor de kwaliteit van onze trainingen, opleidingen. Kwaliteit- en klantgerichtheid zijn belangrijke aspecten voor Bestuursacademie Nederland en wordt geborgd door het uitvoeren van de PDCA-cyclus. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Bestuursacademie Nederland voldoet aan de internationaal erkende eisen. 


 

ISO 27001 

Bestuursacademie Nederland is ISO 27001 gecertificeerd. Deze wereldwijd erkende certificering is gericht op informatieveiligheid. Informatiebeveiliging conform de ISO 27001 norm zorgt voor een adequaat niveau van beveiliging van onze gegevens, de gegevens van docenten en studenten. Het hebben van een ISO 27001 certificaat is voor Bestuursacademie Nederland van groot belang zodat Bestuursacademie Nederland docenten, studenten en partners inzien welk belang Bestuursacademie Nederland hecht aan het omgaan met gegevens waaronder persoonsgegevens. De ISO-certificering heeft een cyclus van drie jaar waarbij een externe auditor ieder jaar een controle uitvoert of Bestuursacademie Nederland voldoet aan de internationaal erkende eisen.