HBO OP MAAT

HBO OP MAAT

Heb je al kennis en ervaring in jouw vakgebied en wil jij een HBO Bacheloropleiding volgen die volledig aansluit op je werk- en privésituatie? En wil je je kennis en ervaring laten valideren, zodat je mogelijk sneller je Bachelorgetuigschrift behaalt? De overheid steunt deze manier van studeren en is daarom gestart met de pilot Flexibilisering, waardoor hogescholen vaste onderwijsprogramma’s mogen loslaten. Ons programma HBO OP MAAT is daar een goed voorbeeld van.
 

Flexibiliteit in overtreffende trap

Onderdeel van de pilot Flexibilisering van de overheid is het experiment Leeruitkomsten. Hiermee wordt het mogelijk om opleidingen op te bouwen vanuit leeruitkomsten en niet vanuit een vast onderwijsprogramma. Vanuit hier heeft onze businesspartner NCOI Opleidingen programma HBO OP MAAT ontwikkeld.

Met HBO OP MAAT bepaal jij volledig zelf hoe, wat en waar je leert. Wij zorgen dat je dat doet binnen de wettelijke kaders van geaccrediteerd onderwijs. Je behaalt een erkend Bachelorgetuigschrift, maar dan via een leerroute die is afgestemd op jou en jouw kennis en ervaring. Zo ben je dus regisseur van je eigen erkende HBO Bacheloropleiding.
 

Hoe werkt het?

Met behaalde erkenningen en met wat je al weet en beheerst, kun je met HBO OP MAAT met een flexibele leerroute je getuigschrift behalen. Deze route is persoonlijk en verschilt dus per student in tijd, vorm, plaats, tempo en toetsing. De route bepalen we samen tijdens een intakegesprek. We kijken naar de opties die we kunnen bieden in combinatie met de wens vanuit jou als student.

De HBO Bacheloropleiding die je volgt bestaat uit een opleidingsprogramma in leeruitkomsten. Dit zijn beschrijvingen van welke kennis, inzicht en vaardigheden je moet hebben verworven als resultaat van het leerproces. In je opleiding werk je uiteraard onder begeleiding aan het aantonen van deze leeruitkomsten.
 

Wat zijn jouw mogelijkheden?

De flexibele leerroute stelt je in staat om per leeruitkomst te bepalen hoe je deze wilt aantonen. De mogelijkheden hierin zijn afhankelijk van wat je al kan, kent en doet in de praktijk en van de wensen die je zelf hebt. Een leeruitkomst kun je op drie manieren aantonen:

1. Je beschikt voor een of meerdere leeruitkomsten al over kennis en ervaringen: leerprestaties uit het verleden door het volgen van een opleiding, door trainingen of cursussen of door ervaring die je al in de beroepspraktijk hebt opgedaan. Je kunt deze kennis en ervaring vooraf laten waarderen door validatie van leeruitkomsten. Onder de tussenkop ‘Valideren’ lees je hier meer over.

2. Je hebt al enige kennis en ervaring in de leeruitkomst en wilt onder begeleiding verder leren in de beroepspraktijk. Je kunt dan kiezen om te leren op je werkplek en je toont de leeruitkomst aan door het ontwikkelen van een relevant beroepsproduct voor jouw werkomgeving. Je wordt hierbij begeleid door een studiecoach en een praktijkbegeleider op je werkplek. Met je studiecoach heb je regelmatig contact. Hij of zij is een vakinhoudelijk expert en bezoekt je ook op je werkplek. Onder de tussenkop ‘Leren op de werkplek’ lees je hier meer over.

3. Je hebt nog geen kennis en ervaring in de leeruitkomst. Je kiest dan voor het volgen van onderwijs (modules in de vorm van klassikale lessen, e-learning en/of virtual classroom) en toont de leeruitkomst aan door het succesvol afleggen van een examen. De docent begeleidt je tijdens het volgen van onderwijs en de voorbereiding op het examen. Bij de tussenkop ‘Volgen van onderwijs’ vertellen we je meer over deze mogelijkheid.
 

Valideren

Valideren is het leerwegonafhankelijk waarderen van (leer)prestaties van een student. Deze (leer)prestaties kunnen formeel, non-formeel en informeel verworven zijn. Je hebt relevante ervaringen in de praktijk die aansluiten bij een of meerdere leeruitkomsten. Ook kan het zijn dat je beschikt over formele bewijzen (opleidingen/diploma’s) die niet zijn meegenomen in de toekenning van vrijstellingen, bijvoorbeeld omdat deze onvoldoende aansloten op de gestelde eisen. Ook trainingen of cursussen die je hebt gedaan vallen hieronder. Met andere woorden: je beschikt voor een of meerdere leeruitkomsten al over kennis en ervaringen.

Met de flexibele leerroute is het mogelijk jouw leerprestaties uit het verleden – door formeel, non-formeel en informeel leren – te laten waarderen door validatie van leeruitkomsten.

Een groot voordeel van valideren is dat wat je al kent, kunt en doet je niet meer opnieuw hoeft te leren! Samen met jou stellen we een leerroute op maat op.
 

Leren op de werkplek

Vanuit reële werksituaties en op basis van werkelijke vragen, issues en uitdagingen uit de beroepspraktijk, doe je relevante kennis en vaardigheden op. Door te leren op de werkplek verbind je direct theorie met de praktijk. Je ontwikkelt ook een beroepsproduct dat ingezet kan worden in je eigen werkomgeving. Dat is gunstig voor jou, maar ook voor je werkgever. Voorwaarde hierbij is wel dat je voor je opleiding relevant werk doet. Heb je al eens eerder een beroepsproduct gemaakt dat past bij de leeruitkomst, dan kan het zelfs zijn dat je daarmee de leeruitkomst kunt aantonen. Je krijgt toegang tot een online leeromgeving waarin specifieke informatie over de leeruitkomst is opgenomen en waar je handvatten voor het werkplekleren vindt. Ook informatie over de vakinhoud is in de online leeromgeving terug te vinden in de vorm van bijvoorbeeld aanbevolen literatuur en belangrijke bronnen van informatie, oefeningen en opdrachten.
 

Volgen van onderwijs

NCOI Opleidingen biedt voor het volgen van onderwijs modules aan. Deze kun je klassikaal, in een virtual classroom of door middel van e-learning volgen. Per module kun je wisselen van opleidingsvariant. Dit bespreken we in het intakegesprek. Ook hier kijken we naar de opties die Hogeschool NCOI kan bieden en de wensen van de student. Je volgt de lessen met medestudenten die dezelfde leerwens hebben voor deze specifieke leeruitkomst en vaak in vergelijkbare organisaties werkzaam zijn. Dit maakt het mogelijk om interessante discussies te voeren en van elkaar te leren. Als je ervoor kiest om onderwijs te volgen, dan neem je deel aan een digitaal of mondeling examen, of je maakt een moduleopdracht. De vorm van het examen is bij iedere leeruitkomst (module) vastgesteld. Bij het succesvol afronden van het examen heb je de leeruitkomst aangetoond.
 

Je bepaalt zelf de studieduur

Voor jouw eigen leerroute stellen we samen een opleidingsplan op. Als je er bijvoorbeeld voor kiest om onderwijs te combineren met werkplekleren (waarbij je leeruitkomsten aantoont op je werkplek), dan kan de studieduur eventueel korter zijn dan de tijd die er normaal gesproken voor staat. Samen met je studiecoach bekijk je de mogelijkheden binnen het programma en stel je je eigen leerroute op.
 

Het begint met een goede intake

Nadat je je hebt ingeschreven volgt een quickscan die je samen met je studiebegeleider maakt. De uitkomst hiervan bepaalt of je in aanmerking komt voor het werkplekleren. Is dit laatste het geval, dan nodigen we je uit voor een intakeassessment. Hiervoor koppelen we je aan een inhoudelijk expert in het vakgebied van je opleiding: een studiecoach. Samen met je studiecoach bekijk je welke leeruitkomsten je mogelijk kunt valideren, welke je op je werkplek zou kunnen aantonen en voor welke het volgen van onderwijs de beste keuze is. Let op: voor werkplekleren is een relevante werkplek een belangrijke voorwaarde. Op basis van je persoonlijke situatie wordt zo een opleidingsplan opgesteld dat het beste aansluit op jouw specifieke situatie.
 

Persoonlijke begeleiding, van start tot getuigschrift

Gedurende de opleiding zal je persoonlijke studiecoach je stap voor stap begeleiden, coachen en van raad voorzien. Met hulp van je studiecoach maak je de keuzes die het beste bij jou passen. Combineer je het volgen van onderwijs met werkplekleren, dan kun je je studietempo mogelijk versnellen. Maar misschien wil je, bijvoorbeeld door persoonlijke omstandigheden, je studietempo af en toe juist verlagen. Bij HBO OP MAAT kun je je opleidingsplan altijd aanpassen.
 

Volg de HBO Bachelor Bedrijfseconomie op maat

De volgende opleidingen kun je kiezen voor ons unieke programma HBO OP MAAT: