Internationale erkenning

Internationale erkenning

Een unieke samenwerking tussen de Bestuursacademie Nederland, ISBW Hogeschool en de Vereniging van Griffiers heeft geleid tot internationale erkenning van de opleiding ‘Griffier’ van Bestuursacademie Nederland. Met het succesvol afronden van de opleiding leggen de deelnemende griffiers de educatieve basis om aanspraak te kunnen maken op de titel CMC (Certified Municipal Clerk) of MMC (Master Municipal Clerk).

De opleiding ‘Griffier’ is erkend door het International Institute of Municipal Clerks (IIMC). Het IIMC heeft tot doel om wereldwijd ambtenaren te professionaliseren. De samenwerkende partijen hebben samen het Dutch Institute of Municipal Clerks (DIMC) opgericht om vanuit het Nederlandstalige perspectief invulling te geven aan de educatieve doelen van de beroepsgroep en van het IIMC. Centraal staat het versterken en professionaliseren van het openbaar bestuur. 

Eerste mijlpaal is de erkenning dat de opleidingen die het instituut aanbiedt voldoen aan internationale kwalificaties. Dit biedt aankomende griffiers en griffiers die zich willen doorontwikkelen de zekerheid dat hun inspanningen aansluiten bij internationale maatstaven. Griffiers die lid worden van de IIMC kunnen met hun succesvol afgeronde opleiding ‘Griffier’ een persoonlijk ontwikkelprogramma volgen met het behalen van een internationaal certificaat als sluitstuk.

Het IIMC is een gerenommeerd instituut met een lange historie vanaf de oprichting in de Verenigde Staten in 1947. Het IIMC spant zich in voor continue educatie en professionele ontwikkeling van ambtenaren door opleidingen, publicaties, netwerkbijeenkomsten, certificering van opleidingen, jaarlijkse conferenties en onderzoek. Het DIMC is in Europa het derde officieel erkende instituut buiten de Verenigde Staten.

Meer informatie?
Bekijk de website van de Vereniging van Griffiers: www.griffiers.nl