Internationale erkenning

Internationale erkenning

Een unieke samenwerking tussen de Bestuursacademie Nederland, ISBW Hogeschool en de Vereniging van Griffiers heeft geleid tot een internationale erkenning van twee opleidingen voor griffiers van de Bestuursacademie Nederland. Met het succesvol afronden van de opleidingen leggen de deelnemende griffiers de educatieve basis om aanspraak te kunnen maken op de titel CMC (Certified Municipal Clerk) of MMC (Master Municipal Clerk).

De opleidingen ‘Leergang voor griffiers’ en ‘Leiderschap in de publieke sector' (voorheen Topleergang voor Griffiers) zijn erkend door het International Institute of Municipal Clerks (IIMC). Het IIMC heeft tot doel om wereldwijd ambtenaren te professionaliseren. De samenwerkende partijen hebben samen het Dutch Institute of Municipal Clerks (DIMC) opgericht om vanuit het Nederlandstalige perspectief invulling te geven aan de educatieve doelen van de beroepsgroep en van het IIMC. Centraal staat het versterken en professionaliseren van het openbaar bestuur. Het DIMC wordt geleid door Robert-Jan Ritsema van de Bestuursacademie Nederland. Hij is voorgedragen en benoemd als Instituut Directeur.

Eerste mijlpaal is de erkenning dat de opleidingen die het instituut aanbiedt voldoen aan internationale kwalificaties. Dit biedt aankomende griffiers en griffiers die zich willen doorontwikkelen de zekerheid dat hun inspanningen aansluiten bij internationale maatstaven. Griffiers die lid worden van de IIMC kunnen met hun succesvol afgeronde Leergang griffier of Topleergang een persoonlijk ontwikkelprogramma volgen met het behalen van een internationaal certificaat als sluitstuk. Het DIMC stelt ze daar toe in staat en heeft inmiddels de eerste griffiers kunnen certificeren.

Het IIMC is een gerenommeerd instituut met een lange historie vanaf de oprichting in de Verenigde Staten in 1947. Het IIMC spant zich in voor continue educatie en professionele ontwikkeling van ambtenaren door opleidingen, publicaties, netwerkbijeenkomsten, certificering van opleidingen, jaarlijkse conferenties en onderzoek. Het DIMC is in Europa het derde officieel erkende instituut buiten de Verenigde Staten.

Meer informatie over het DIMC krijgt u van Robert-Jan Ritsema via telefoon 06 55 85 24 18 of e-mail rritsema@bestuursacademie.nl.

Voorwaarden certificering DIMC

Het document met de voorwaarden die zijn verbonden aan het behalen van de internationaal erkende titels CMC (Certified Municipal Clerk) en MMC (Master Municipal Clerk) kunt u downloaden.

Het IIMC heeft al veel opleidingen van diverse opleidingsinstituten in diverse CMC en MMC aanvragen goedgekeurd 

> Bekijk het overzicht