Whitepaper Verbinden

Whitepaper Verbinden

Bent u een verbindende ambtenaar?

Vraag de whitepaper Verbinden aan en ontdek of u over de juiste competenties beschikt.

Whitepaper Aanvragen

Verbinden. Oftewel, vaardigheid in het contact leggen met de ‘buitenwereld’. Dit is een vaardigheid die voor de ambtenaar van de toekomst minstens zo belangrijk wordt als zijn expertise. Maar over welke competenties dient u te beschikken als verbindende ambtenaar? Dit zijn de volgende:

Omgevingsbewustzijn
U volgt relevante ontwikkelingen in de omgeving van de organisatie en benut deze kennis ten behoeve van de organisatie en/of uw vakgebied.

Overtuigingskracht
U bent een goede communicator en beschikt over een behoorlijke dosis overtuigingskracht.

Inlevingsvermogen
U kunt goed invullen wat mensen beweegt die naar de gemeente toe komen met bijvoorbeeld een wens of de oplossing voor een gevoeld probleem.

Onderhandelingsvaardigheden
U kunt onderhandelen. Dat betekent aan de ene kant dat u uw ‘tegenstanders’ met open vizier tegemoet treedt. Maar het betekent aan de andere kant ook dat u niet te snel toegeeft omwille van de goede verstandhouding.

Beïnvloedingsvaardigheden
U kunt een proces in de door u gewenste richting sturen en zo de opvattingen en gedragingen van een ander veranderen.

In onze whitepaper Verbinden lichten we elk van deze competenties uitgebreid toe. Vraag hem nu meteen aan.