Whitepaper Regisseren

Whitepaper Regisseren

Over ons

Over Bestuursacademie Nederland

Hoe is het gesteld met jouw regisserende vaardigheden?

Vraag onze gratis whitepaper aan en ontdek welk type regisseur je bent.

Whitepaper Aanvragen

Ontwikkelingen in de maatschappij volgen elkaar snel op. Er ontstaan nieuwe samenwerkingsverbanden, financiële middelen worden beperkter en burgers worden mondiger en kritischer. Als beleidsmedewerker of adviseur van gemeenten kun je in veel situaties enkel nog regie voeren, sturen en faciliteren. (Af)dwingen is er steeds minder bij. Met vakinhoudelijke kennis alleen red je het dan niet. De ambtenaar die zich in dit krachtenveld staande wil houden, moet dan ook beschikken over regisserende vaardigheden. In onze whitepaper Regisseren gaan we uitgebreid op deze vaardigheid in. Vraag hem vandaag nog aan!
 

2 vormen van regie voeren

In de whitepaper Regisseren onderscheiden we 2 vormen van regie voeren:

  • Regie op uitbestede taken

Uitbestede taken zijn een of meerdere taken waarvoor de gemeente verantwoordelijk is, maar die zij door derden laat uitvoeren. Op deze ‘derden’ moet echter wel regie worden gevoerd. Dat noemen we ‘regie op uitbestede taken’.

  • Regie van processen

Daarnaast is er de ambtenaar als procesregisseur. Iemand die met betrokkenen en belanghebbenden (waaronder het politiek bestuur) toewerkt naar een duidelijk omschreven doel en de daaraan verbonden noodzakelijke interventies of activiteiten. Bij het regisseren van processen gaat het niet zozeer over de inhoudelijke oplossing, maar over het proces om de oplossingen te bereiken.
 

Typen regie

Naast 2 vormen van regie voeren, onderscheiden we 4 verschillende typen regisseurs:

  • De beheersingsgerichte regisseur
  • De uitvoeringsgerichte regisseur
  • De visionaire regisseur
  • De faciliterende regisseur 

In onze whitepaper Regisseren vind je een beschrijving per type regisseur en lees je hoe je bepaalt welk type het beste bij een bepaalde situatie past.

Whitepaper Aanvragen