Whitepaper Procesbegeleiding

Whitepaper Procesbegeleiding

Inspiratie

Inspiratie

Procesbegeleiden – een onmisbare vaardigheid van de ‘nieuwe ambtenaar’

Veel vraagstukken zijn zo complex dat er vanuit verschillende belangen en disciplines naar gekeken moet worden, om tot een goede oplossing te kunnen komen. En dit wordt alleen maar meer, nu de overheid een steeds meer voorwaardenscheppende organisatie wordt. Oftewel: de overheid schept de randvoorwaarden voor een ordentelijk maatschappelijk verkeer. En de samenleving geeft vervolgens vorm aan de invulling en uitvoering van eigen en gedeelde belangen. Procesbegeleiding past hier heel goed bij en ‘procesbegeleiden’ is dan ook een van de onmisbare vaardigheden van de ambtenaar van nu.
 
Maar wat is procesbegeleiden precies? En hoe pak je dit in de praktijk aan? Daar gaan we in onze whitepaper Procesbegeleiden uitgebreid op in. Vraag hem hieronder gratis aan.

Whitepaper Aanvragen

De ‘nieuwe ambtenaar’ als procesbegeleider

De ‘nieuwe ambtenaar’, de procesbegeleider, ontwikkelt inzicht en besef en heeft tools om zijn rol te vervullen in een dynamisch (en op relevantie) gedreven toekomst. Hij volgt niet zomaar het systeem en de regels, maar dient de burger en het algemeen nut en belang. Met het systeem ter ondersteuning, en de betrokkenen en de keten als participant. Een van de tools die je als procesbegeleider kunt inzetten, is de methodiek Theorie U.
 

Theorie U

Theorie U is ontwikkeld door Otto Scharmer. De methode biedt een revolutionair nieuwe kijk op leren en ontwikkeling, op het vinden van oplossingen voor vraagstukken. Niet langer vormt reageren op het verleden het vertrekpunt, maar juist het leren van de toekomst op het moment dat deze zich ontvouwt. Dat biedt betrokkenen veel meer kansen om daadwerkelijk iets van betekenis teweeg te brengen. Hiervoor is wel een 'inner shift' nodig. Want in dit proces staat vertrouwen – in je eigen kunnen en dat van anderen – centraal.
 

Het proces bestaat uit 5 stappen:

1. Zien/kijken (co-initiating): bouwen aan een gezamenlijk doel, opschorten van het eigen oordeel en de werkelijkheid met ‘nieuwe’ ogen bekijken.
2. Sensing (co-sensing): naar buiten gaan en luisteren met een open mind, loslaten van het oude.
3. Presencing: reflectie op oude en nieuwe ideeën en de oplossingsrichting bepalen.
4. Uitkristalliseren (co-creating): samen aan de oplossing werken.
5. Prototyperen (co-evolving): samen doorontwikkelen, al doende exploreren en zo leren wat werkt en wat niet.
 
In onze whitepaper Procesbegeleiden lichten we deze 5 stappen uitgebreid toe. Vraag hem vandaag nog gratis aan en verbeter je vaardigheden als procesbegeleider.

Whitepaper Aanvragen