Whitepaper Onderzoeken

Whitepaper Onderzoeken

Inspiratie

Inspiratie

Onderzoek doen binnen de overheid – hoe doe je dat?

Wil je de gratis whitepaper direct downloaden, klik dan op de onderstaande button.

Whitepaper Aanvragen

Onderzoek doen heeft niet zo’n hip imago bij de overheid, maar is wel noodzakelijk. Beleidsmedewerkers en managers moeten immers (dagelijks) adviezen uitbrengen of beslissingen nemen. Goed onderzoek helpt om onderbouwde adviezen te kunnen geven op basis waarvan het bestuur dan afgewogen beslissingen kan nemen. Maar wat voor soorten onderzoek zijn er eigenlijk? En hoe voer je een onderzoek uit? Dat en meer lees je in onze whitepaper Onderzoeken.
 

Aandacht voor verschillende soorten onderzoeken

Onderzoeken kunnen op allerlei punten van elkaar verschillen:

 • Heel concreet en diepgaand versus globaal en inventariserend
 • Kwalitatief versus kwantitatief
 • Ex ante (van tevoren) versus ex post (achteraf)
 • Kleinschalig versus grootschalig
 • Subjectief versus objectief 

Binnen de (gemeentelijke) overheid komen de volgende typen onderzoeken veel voor:

 • Subjectieve en objectieve onderzoeken
 • Ex ante en ex post onderzoeken
 • College-onderzoeken en rekenkameronderzoeken
 • Themagerichte en organisatiegerichte onderzoeken 

Benieuwd wat deze typen precies onderzoeken inhouden? Vraag dan onze whitepaper aan.
 

Stappenplan voor het uitvoeren van een onderzoek

Theorie over onderzoek doen is interessant, maar je hebt er natuurlijk pas ├ęcht wat aan als je deze in de praktijk kunt brengen. Daarom bevat onze whitepaper een stappenplan voor het doen van een onderzoek. Dit stappenplan bestaat uit de volgende stappen:

 • Opdrachtformulering
 • Voorbereiden onderzoek
 • Uitvoeren onderzoek
 • Rapporteren over uitkomsten
 • Besluitvorming 

In onze whitepaper vind je een uitgebreide beschrijving per stap. Zo weet je precies waar je bij het uitvoeren van een onderzoek op moet letten.
 
Ook is er in de whitepaper aandacht voor de randvoorwaarden waar je bij jouw onderzoek rekening mee moet houden. Dus wil je leren welke typen onderzoek er voorkomen binnen de overheid? En hoe je een onderzoek uitvoert? Vraag dan onze whitepaper Onderzoeken aan.

Whitepaper Aanvragen