Whitepaper Ondermijning

Whitepaper Ondermijning

Inspiratie

Inspiratie

Om ondermijnende criminaliteit effectief aan te kunnen pakken, is samenwerking en een brede integrale blik noodzakelijk. In deze whitepaper delen experts op het gebied van ondermijning hun visie over dit belangrijke onderwerp. Hiermee geven ze een beeld van hoe we gezamenlijk succesvol kunnen zijn in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. 

Wat is ondermijning en hoe pakken we dit probleem aan in Nederland?

We beginnen deze whitepaper met een beschrijving van ondermijning. Wat is de definitie van ondermijning? Welke vormen zijn er? Waar vindt het plaats en hoe komt het tot stand? Vervolgens schetsen we in hoofdstuk 2 een beeld van de huidige situatie in Nederland, waar we momenteel vooral een repressieve aanpak van ondermijning toepassen en niet iedereen zich nog even bewust lijkt te zijn van het probleem van ondermijning. 

De overheidsplannen voor de aanpak van ondermijning

Vanaf 2020 wordt de aanpak van ondermijning versterkt. Minister Grapperhaus heeft een meerjarig plan opgesteld voor de aanpak van ondermijnende criminaliteit, waarvoor de komende jaren structureel geld wordt vrijgemaakt. Ook worden er verschillende wetsvoorstellen gedaan, die dienen als praktische hulpmiddelen. Wat de plannen precies inhouden, lees je in het derde hoofdstuk van de whitepaper.

Uitdagingen voor de komende jaren

In hoofdstuk 4 van de whitepaper bespreken de experts welke uitdagingen zij de komende jaren zien in de strijd tegen ondermijning. Het vergroten van awareness, integraal samenwerken en preventief handelen, maar ook vernieuwend en innovatief blijven komen aan bod. 

Dus ben je benieuwd hoe je vanuit jouw functie of organisatie succesvol kunt zijn in de aanpak van ondermijning? Download dan zeker de whitepaper Ondermijning!

Whitepaper Aanvragen Whitepaper Aanvragen