Nieuwe Omgevingswet - bent u er klaar voor?

Thema's

Thema's

Nieuwe Omgevingswet - bent u er klaar voor?

De Omgevingswet komt eraan! In juni vorig jaar heeft de minister het wetsvoorstel, met betrekking tot de nieuwe Omgevingswet, naar de Tweede Kamer gestuurd. Deze nieuwe wet wordt nu al de grootste wetgevingsoperatie van na de Tweede Wereldoorlog genoemd: ruim 60 wetten en honderden AMvB’s worden in één wet, de Omgevingswet, ondergebracht. De nieuwe wet dwingt gemeenten, provincies en andere (decentrale) overheden tot een compleet andere houding en aanpak van het omgevingsrecht. Veel bestaande (rechts-)figuren (bijvoorbeeld uit de Wabo, de Waterwet en de Wro) veranderen ingrijpend. Bent ú voldoende voorbereid op wat komen gaat?

De Bestuursacademie verzorgt op 17 maart 2015 de ééndaagse training 'Nieuwe Omgevingswet' die u het antwoord geeft op de volgende vragen: "Welke instrumenten kent de wet? Wat gaat er veranderen? Waar moet ik nu al rekening mee houden, gelet op de toekomstige inwerkingtreding van de wet?".

Verder op het programma:

  • Algehele opzet en inhoud van de Omgevingswet
  • Waarom een nieuwe Omgevingswet? Doelen en achtergrond
  • Instrumenten in de nieuwe wet

- Omgevingsvisie
- Programma’s
- Algemene regels voor de leefomgeving
- Omgevingsplan
- Omgevingsvergunning
- Projectbesluit
- Milieuonderzoeken
- Grondexploitatie
- Relatie met andere wetten, zoals de Awb en de Chw

  • Praktijkcases en discussie
  • Stappenplan: 'Hoe bereid ik mij voor op de nieuwe Omgevingswet'

Docent
Uw docent is de heer Lukas Baars. Lukas is juridisch adviseur bestuursrecht/omgevingsrecht. Lukas: "Door mijn uitgebreide ervaring als jurist in zowel de advocatuur als bij de gemeente heb ik een goed inzicht in het bestuurs- en omgevingsrecht ontwikkeld. Ik verzorg onder meer trainingen op het gebied van de nieuwe Omgevingswet. Het is belangrijk goed op de hoogte te zijn van de nieuwe wet, aangezien er een hoop gaat veranderen voor de decentrale overheid! In mijn trainingen 'neem ik je mee' in diverse casussen zodat je kennis goed toe kunt passen in je eigen praktijk. De koppeling ‘theorie-praktijk’ staat altijd voorop! Ik ontmoet je graag in één van mijn trainingen!"

Waar en wanneer?
De training vindt plaats op 17 maart 2015 in De Meern.

Meer informatie over de Omgevingswet?
Dit filmpje (bron: Rijksoverheid) geeft u (meer) inzicht en informatie over de naleving van de Omgevingswet.

Thema's

Thema's