De Omgevingswet: aan de slag of niet?

Thema's

Thema's

De Omgevingswet: aan de slag of niet?

De Omgevingswet wordt wederom uitgesteld. Tijdens de behandeling van de onder de wet vallende AmvB’s in de Eerste Kamer eind mei, verklaarde minister Schultz de planning voor het invoeringstraject opnieuw tegen het licht te zullen houden. Verder wilde ze er niet op ingaan. De verwachting is nu dat de nieuwe Omgevingswet op zijn vroegst in 2020 wordt ingevoerd.

Oorzaak van de vertraging

De oorzaak van de vertraging lijkt uit 2 delen te bestaan. Aan de ene kant is er de complexiteit van de Omgevingswet op zichzelf. Daarnaast is het de vraag of de gemeenten op tijd voldoende toegerust zijn om de veranderende taken en werkwijzen uit te voeren.
 
Volgens de Eerste Kamer is er nog een aantal hindernissen te nemen. In de eerste plaats moet er meer duidelijkheid komen over de verhoudingen tussen het Rijk en de regionale overheden. Hoe kan de kwaliteit gewaarborgd blijven als gemeenten meer lokale afwegingsruimte of beleidsvrijheid krijgen?
 
Daarnaast zou de burgerparticipatie beter in de wet opgenomen moeten worden. Nu wordt er wel veel over gepraat, maar het instrument van burgerparticipatie is nog niet voldoende terug te vinden in de wet. Maar ook het Digitale Stelsel Omgevingswet is een complicerende factor.

Aan de slag in proeftuinen, pilots en leertrajecten

Ondertussen zijn veel gemeenten samen met betrokken partners al volop aan de slag in proeftuinen, pilots en leertrajecten. De ene gemeente kiest voor een pragmatische insteek, de andere gemeente wil nu juist komen tot een visiedocument en weer een andere gemeente wil een al jarenlang bestaand probleem op een andere wijze gaan aanpakken. De successen zijn wisselend. Het goede nieuws is dat er geleerd wordt. Zowel van de zaken die misgaan als van de successen.

Bent u al goed voorbereid op de nieuwe Omgevingswet?

Het is fijn dat als de nieuwe Omgevingswet wordt ingevoerd, u niet achter de feiten aan loopt. Met de training Nieuwe Omgevingswet van de Bestuursacademie Nederland bent u binnen 1 dag op de hoogte van de nieuwe Omgevingswet. Laat u niet verrassen en bereid u goed voor op de toekomst!

Thema's

Thema's