Wat is de MAS?

Thema's

Thema's

Wat is de MAS?

De methodische aanpak schoolverzuim (MAS), vastgesteld in 2017 en herzien in 2018, omschrijft de werkzaamheden van alle ketenpartners (Raad van kinderbescherming, HALT, Openbaar Ministerie en Ingrado) met betrekking tot de aanpak van schoolverzuim. Het gaat hier in zijn volle breedte om:
  • Passend onderwijsprogramma
  • Vroegtijdige inzet van (jeugd)hulp
  • Ketensamenwerking
  • Maatwerk
In de aanpak van schoolverzuim gaat de MAS uit van de kracht en mogelijkheden om in te zetten op preventie en vrijwillige (jeugd)zorg. Deze aanpak biedt, afhankelijk van de situatie, ruimte om gemotiveerd andere keuzes te maken en gaat uit van het motto ‘Pas toe of leg uit’.
 
In de MAS vindt u handreikingen en instrumenten voor de aanpak van schoolverzuim om eenzelfde werkwijze en uitvoering te bevorderen. Daarnaast zijn er handreikingen beschikbaar om u te helpen de MAS te implementeren, zowel intern als regionaal.
 

De vijf fases van de MAS

De MAS beschrijft de volgen de fases:
  1. Waarnemen: het probleem signaleren
  2. Analyseren: het probleem in beeld brengen en begrijpen
  3. Plannen: opstellen van een plan om het probleem aan te pakken
  4. Handelen: uitvoeren van het plan
  5. Evalueren: effecten vergelijken met beoogde resultaten en daaraan conclusies verbinden

Binnen deze fases zijn stappenplannen en routekaarten beschreven bij de aanpak van schoolverzuim.
 

Meer weten over de MAS?

Wilt u weten hoe u kunt werken met de MAS? En wat uw rol en bevoegdheid hierin is? Bent u nieuwsgierig naar hoe u dit aanpakt en hoe u de MAS goed implementeert? Geef u dan op voor de 1-daagse training Methodische Aanpak Schoolverzuim.

 

Thema's

Thema's