Word een expert in milieuhandhaving en werk effectief mee aan een beter klimaat

Thema's

Thema's

Word een expert in milieuhandhaving en werk effectief mee aan een beter klimaat

Klimaatverandering, het aanpakken van ondermijnende milieucriminaliteit, de Omgevingswet. Het zijn stuk voor stuk complexe opgaven die om goed opgeleide milieuhandhavers vragen. Wij helpen je graag met onze HAMIL-opleidingen!
 

Het verbeteren van het klimaat gaat niet snel genoeg

Nederland ligt niet op schema om het Klimaatdoel van 2030 te behalen. We boeken nauwelijks vooruitgang met gasloze huizen en schone mobiliteit en landbouw, waardoor het vooruitzicht is dat we maar een CO2-reductie van 34% zullen behalen in plaats van 55%. Er moeten dus veel extra maatregelen ingezet worden om daadwerkelijk een schonere wereld te creëren. 

Grote milieuproblemen beginnen klein en komen grotendeels door het niet naleven van wet- en regelgeving. Zo bleek dat de afgelopen tientallen jaren veel bedrijven zich niet goed aan de energiebesparingsplicht hielden. Daarnaast vormt milieucriminaliteit een steeds groter probleem. Denk aan illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mestfraude en het dumpen van chemisch afval in de natuur. Naast de grote klimaatplannen die het kabinet heeft, blijft het effectief handhaven van de milieuwet- en regelgeving dus heel belangrijk om het klimaat in Nederland daadwerkelijk te verbeteren. Wil jij als milieuhandhaver alles uit jezelf halen om hieraan bij te dragen? Ontwikkel je dan verder met onze actuele en praktijkgerichte opleidingen! 
 

Handhavingsexpert Milieu (HAMIL)

Als je alles wilt weten en kunnen op het gebied van milieutoezicht én -handhaving, dan is Handhavingsexpert Milieu (HAMIL) de opleiding voor jou! Je doet kennis op over het milieurecht en milieukunde, je word je bewust van je verantwoordelijkheden en plichten als milieuhandhaver en je gaat aan de slag met het proces van toezicht en handhaving. Waar moet je op letten tijdens een controle? Welke analyse- en bemonsteringstechnieken kun je gebruiken? Tijdens de opleiding bezoek je meerdere praktijklocaties zoals een milieulaboratorium en rioolzuiveringsinstallatie, zodat je leert hoe het in de praktijk precies werkt. Daarnaast ontwikkel je je communicatievaardigheden op het gebied van handhaving om: 

  • de regie in gesprekken te kunnen houden; 
  • afspraken te kunnen maken die concreet en meetbaar zijn; 
  • goed om te kunnen gaan met weerstand en dreigende situaties.


Ook gaan we in dit programma uitgebreid in op ondermijnende milieucriminaliteit en risicobeoordeling. Zo ben jij straks in staat om er effectief voor te zorgen dat milieuwetgeving wordt nageleefd en dat er adequaat wordt ingespeeld op mogelijke risico’s.
 

Studeren in delen: HAMIL - Basis en HAMIL - Verdieping

Je kunt de opleiding Handhavingsexpert Milieu (HAMIL) ook in twee delen volgen: 


Je start met de HAMIL – Basis, waarin je de basis ontwikkelt om als toezichthouder of handhaver milieuwetgeving aan de slag te gaan. In dit programma raak je thuis in de milieuwetgeving en verdiep je je in de natuurlijke eigenschappen en schadelijke factoren van water, bodem, lucht en geluid. Je leert monsters afnemen en analyseren en werkt aan je communicatievaardigheden, zodat je goed het gesprek kunt aangaan met betrokken partijen. 

Voor een verdere verdieping van bovenstaande onderwerpen volg je de HAMIL – Verdieping. In deze opleiding krijg je zicht op de samenhang tussen verschillende gerelateerde wetten en richtlijnen op het gebied van milieu. Ook behandelen we ondermijning en milieucriminaliteit. Je leert risicogebieden in jouw gemeente of provincie herkennen en ontdekt hoe je barrières kunt opwerpen tegen criminele activiteiten. Daarbij bekijk je op welke manieren je kunt samenwerken met veiligheidspartners. 
 

Meer weten over onze HAMIL-opleidingen?

Voor meer informatie of een passend opleidingsadvies kun je terecht bij onze opleidingsadviseurs. Zij zijn bereikbaar via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's