Tijd om aan de slag te gaan met duurzaamheid in jouw gemeente

Thema's

Thema's

Tijd om aan de slag te gaan met duurzaamheid in jouw gemeente

Om beter richting te geven aan de klimaatdoelstellingen publiceerde de Europese Commissie een nieuwe adaptatiestrategie. In dit artikel lees je de belangrijkste conclusies en simpele tips voor klimaatadaptatie door burgers. 
 

Meer kennisdeling en samenhang in beleid

De klimaatadaptatie moet sneller, slimmer en systematischer om de klimaatverandering bij te blijven. Dat is een van de conclusies van de Europese Commissie. Tijd dus voor overheidsorganisaties om hier meer in te investeren en tot uitvoering over te gaan. Onder andere de verbetering van kennisdeling kan daarbij helpen. Kennisplatforms moeten meer inzicht bieden in de gevolgen van klimaatverandering en de kosten en baten van mogelijke maatregelen. De Commissie wil bijvoorbeeld een observatorium opzetten om kennis te delen over de relatie tussen gezondheid, sociale ongelijkheid, klimaatrisico’s en kwetsbare gebieden. Om overheidsorganisaties richtlijnen te geven voor geschikte adaptatiestrategieën zal de Commissie richtlijnen en criteria opnemen in de klimaatwetgeving. 

Ook een integrale aanpak is belangrijk. Een beter milieu levert economische en sociale voordelen op. Er kan geld bespaard worden op het herstel van bodemdaling en schade aan wegen en spoor door de hitte. Bovendien is een groene stad niet alleen gezonder, mensen hebben ook meer geld over voor een woning in een groene omgeving. Voor veel mensen geeft een groene omgeving rust en andere mensen vinden het prettig om er te sporten of samen te komen. En meer groene, beschutte en daarmee koelere plekken zijn prettig voor ouderen, die lichamelijk meer last hebben van de warmte. Daarom is het belangrijk om de adaptatiemaatregelen te integreren in verschillende beleidsterreinen. Ander beleid mag adaptatie niet in de weg zitten en de adaptatiemaatregelen kunnen ander beleid juist versterken. Daarbij mag niet vergeten worden dat de adaptatie moet bijdragen aan de internationale uitdagingen rond het klimaat. 
 

Simpele oplossingen voor klimaatadaptatie in jouw gemeente

Kennisdeling is niet alleen belangrijk tussen de verschillende overheidslagen, maar ook tussen overheid en burger. Veel burgers hebben geen zicht op de verregaande consequenties van klimaatverandering, maar juist in hun tuinen is veel winst te behalen. Laat burgers daarom weten waarom het zo belangrijk is dat we ons aanpassen aan het klimaat en hoe zij kunnen bijdragen. Bijvoorbeeld met onderstaande simpele (en betaalbare) oplossingen:

  • Meer groen rondom het huis en in de tuin: Een beplante gevel of groen dak vertraagt de afvoer van regenwater naar het riool, omdat het water tijdelijk vastgehouden wordt. Ook zorgt het voor verkoeling van het huis. Door een (groot) deel van tegels in de tuin te vervangen voor planten of gras ontstaat er een betere drainage van regenwater en het wordt minder heet in de tuin. 
  • Zorgen voor minder verdamping van water: Door met grote planten of bomen schaduw te creëren, verdampt het water in de tuin minder snel nadat er gesproeid is. Ook een slim bewateringssysteem kan daarbij helpen. Zo’n systeem zorgt er ’s nachts voor dat de planten precies voldoende water krijgen. 
  • Hergebruik van regenwater: Door een regenton in de tuin te zetten of de regenpijp af te koppelen en naar een plek te leiden waar het water hergebruikt kan worden, kan het regenwater op een nuttige manier hergebruikt worden. Dat bespaart kraanwater. 

 

Een bijdrage voor klimaatadaptatie

Maakt jouw organisatie al gebruik van de Impulsregeling klimaatadaptatie? Deze bijdrage kan sinds 1 januari 2021 aangevraagd worden door gemeenten, provincies en waterschappen. Je kunt dit geld gebruiken om sneller de adaptatiemaatregelen uit te voeren, nieuwe adaptatiemaatregelen toe te passen of de ruimtelijke maatregelen die je al gepland hebt uit te breiden met adaptatiemaatregelen. 
 

Beleid en klimaatadaptatie

Wil je hulp bij het ontwikkelen van toekomstig beleid dat aan de eisen van de Klimaatwet voldoet? Volg onze training Klimaatwet! Tijdens deze training krijg je zicht op de mogelijkheden die de Klimaatwet jouw organisatie biedt om te bouwen aan een duurzamer Nederland. Je leert welke kaders er gelden voor het stellen van beleid rondom klimaat en welke gevolgen de Klimaatwet heeft voor beleid op het gebied van bijvoorbeeld energie, bouwen en omgevingsontwikkeling. Voor meer informatie of vragen over deze training kun je contact met ons opnemen via 035 – 7 604 850 of info@bestuursacademie.nl.

Thema's

Thema's