Energiebesparend werken: deze zes tips kun je bedrijven geven als handhaver milieu (HAMIL)

Thema's

Thema's

Energiebesparend werken: deze zes tips kun je bedrijven geven als handhaver milieu (HAMIL)

Heb jij als handhaver de belangrijke taak om bedrijven te controleren op het nakomen van hun verplichting om energiezuinig te werken en wil je ze daarbij graag ondersteunen met bruikbare adviezen? Lees dan zeker onze zes tips! 
 

Energiezuinig werken kan lastig zijn

Om vervuiling en CO2-uitstoot te beperken, is het voor bedrijven al jaren verplicht om energiezuinig te werken. Dit geldt voor de industrie, kantoren, horeca en winkels. Voor handhavers is dit altijd al lastig te controleren en eerder lag hier ook geen prioriteit vanuit de overheid. Ook nu blijft het lastig, maar alsnog kun je hierin als handhaver (HAMIL) een belangrijke rol innemen. Vooral op het adviserende vlak ligt er een grote kans. We geven je zes praktische en efficiënte tips die je aan bedrijven kunt geven om ze te helpen energiebesparend te werken. Natuurlijk gelden niet alle tips voor elk bedrijf, maar zelfs wanneer ze maar twee tips toepassen, wordt er al flink bespaard.
 

1. Stap over op ledverlichting

Maak bedrijven bewust van hun keuze op het gebied van verlichting en de energiebesparende voordelen van ledverlichting. Dit is niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee. Hoewel de aanschaf best prijzig is, verdient het bedrijf dit terug met een lagere energierekening. Bovendien is een tegemoetkoming mogelijk in de vorm van subsidie voor bedrijven die investeren in energiebesparing middels de energie-investeringsaftrek (EIA). Via deze aftrek kunnen bedrijven een aanzienlijk fiscaal voordeel behalen. Wijs het bedrijf er wel op dat de lichtkwaliteit aan de eisen van de Arbowet moet voldoen.
 

2. Maak medewerkers bewust van verwarming- en aircogebruik

Een makkelijke manier van energiebesparing is om personeel aan te moedigen bewust om te gaan met verwarming en airco. Veel bedrijven leggen de verantwoordelijkheid hiervoor bij hun medewerkers, omdat er geen centraal regelpunt is. Maak medewerkers dus bewust van hun verwarming- en aircogebruik. Een beter milieu is in ieders belang en een lagere energierekening is ook mooi meegenomen. De verwarming en de airco hoeven niet op volle toeren te draaien en moeten ‘s avonds en in het weekend uit. Het plaatsen van deurdrangers is al een eenvoudig hulpmiddel om de verwarmde of gekoelde lucht niet te verliezen. Hetzelfde geldt voor het dichtlaten van ramen als in de zomer de airco aan staat. Daarnaast dragen goede zonwering en het natmaken van platte daken bij aan een koele bedrijfsruimte.
 

3. Plaats zonnepanelen op het dak

Is er de mogelijkheid om zonnepanelen op het dak te plaatsen? Dan is dit een hele goede optie om flink wat energie te besparen en een uitstekende investering die zich op termijn terugbetaalt. Ook voor deze investering geldt dat er verschillende fiscale voordelen en subsidieregelingen zijn om bedrijven te stimuleren. Naast de energie-investeringsaftrek (EIA) kunnen ze gebruikmaken van de gewone investeringsaftrek en de btw-aftrek. Voor kleinschalige investeringen kan bovendien tot 28% aftrek gelden via de kleinschaligheidsaftrek (KIA). Ondanks alle tijd en energie die het kost om alles uit te zoeken en in werking te zetten, doet het bedrijf een goede investering voor de komende tijd door voor zonnepanelen te kiezen. Als handhaver milieu kun je bedrijven in dit traject adviseren en begeleiden.
 

4. Isoleer het bedrijfspand

Een bedrijfspand isoleren kan een goede manier zijn om op stookkosten te besparen. Isolatie heeft bovendien een positieve invloed op het energielabel van het pand. Afhankelijk van het aantal vierkante meters vloer, gevel en dak dat aan de buitenlucht grenst, kan er veel worden bespaard. In China is er zelfs een hele nieuwe isolatiemarkt ontstaan nadat de overheid besloot dat elke woning en elk bedrijfspand minimumstandaarden kreeg opgelegd om in aanmerking te komen voor een energielabel. Ook de Nederlandse overheid zal hier meer in gaan reguleren. Zeker nu we van het Groningse gas afgaan. Als handhaver kun je bedrijven begeleiden, stimuleren en adviseren om alvast stappen te zetten op dit gebied.
 

5. Kies voor duurzame bronnen

Bedrijven kunnen zelf energie opwekken uit duurzame bronnen als zon, wind of biomassa. Windenergie is een van de goedkoopste vormen. Als een bedrijf in een windrijk gebied staat en er ruimte is voor een windturbine, dan kan dat zelfs behoorlijk lucratief zijn. De terugverdientijd is minder dan acht jaar en ze gaan zeker vijftien jaar mee. Een andere mogelijkheid is om te investeren in een windcollectief samen met andere investeerders. Daarvoor zijn verschillende initiatieven in Nederland, waardoor je toch kunt profiteren van de voordelen van windenergie. Als in een bedrijf veel biologisch afbreekbaar materiaal vrijkomt, zoals hout, mest, gft of snoeiafval, dan kan een kleine biomassacentrale een interessante optie zijn om warmte of energie op te wekken.

Verder is ook energie inkopen uit duurzame bronnen een goed alternatief. Veel bedrijven zijn zich niet bewust van hun energieleverancier, terwijl hier juist veel te winnen valt op een vrij eenvoudige en efficiënte manier.
 

6. Zorg voor efficiëntie in de keten

Energiebesparing kan een bedrijf in de gehele productie- en distributieketen realiseren, vanaf de aanschaf van grondstoffen tot de verwerkingsfase en afdanking van restmateriaal. Zo kunnen bedrijven niet alleen hun eigen energie- en grondstoffenverbruik optimaliseren, maar ook dat in de rest van de keten: de toeleveranciers, distributeurs en klanten. Denk bijvoorbeeld aan maatregelen als het gebruik van minder (energie-intensief) materiaal, efficiënter transport, zuiniger productgebruik of hergebruik van reststromen. Zo stimuleert het bedrijf ook buiten hun directe werkgebied een beter milieu. Veel bedrijven zijn al bezig met een milieubeleid, inspireer ze daarom ook vooral op dit vlak en kijk mee wat er over de hele keten kan worden gewonnen.
 

Omgaan met de complexiteit van milieuhandhaving

Alle veranderingen, de lage prioriteit en beperkte controlemogelijkheden maken het handhaven van de milieuwetgeving vaak lastig en complex. Deze tips helpen je om de adviseursrol te pakken en bedrijven te inspireren. Om dit te kunnen blijven doen, is het noodzakelijk om volledig op de hoogte te blijven van alle huidige en nieuwe gemeentelijke wetten en regels. Met de opleiding Handhavingsexpert Milieu (HAMIL)  krijg je de benodigde handvatten voor het goed kunnen uitvoeren van het toezicht houden én handhaven op het gebied van milieu. Voor vragen over deze opleiding kun je ons bereiken via info@bestuursacademie.nl of 035 − 7 604 850.

Thema's

Thema's